Isaiah 41:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֣הBeholdPrt
7760 [e]śam-tîḵ,שַׂמְתִּ֗יךְI will makeVerb
4173 [e]lə-mō-w-raḡלְמוֹרַג֙threshingNoun
2742 [e]ḥā-rūṣחָר֣וּץsharp youAdj
2319 [e]ḥā-ḏāš,חָדָ֔שׁa newAdj
1167 [e]ba-‘alבַּ֖עַלhavingNoun
6374 [e]pî-p̄î-yō-wṯ;פִּֽיפִיּ֑וֹתteethNoun
1758 [e]tā-ḏūšתָּד֤וּשׁyou shall threshVerb
2022 [e]hā-rîmהָרִים֙the mountainsNoun
1854 [e]wə-ṯā-ḏōq,וְתָדֹ֔ק[them] and beat smallVerb
1389 [e]ū-ḡə-ḇā-‘ō-wṯוּגְבָע֖וֹתand the hillsNoun
4671 [e]kam-mōṣכַּמֹּ֥ץas chaffNoun
7760 [e]tā-śîm.תָּשִֽׂים׃shall makeVerb
Hebrew Texts
ישעה 41:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִנֵּ֣ה שַׂמְתִּ֗יךְ לְמֹורַג֙ חָר֣וּץ חָדָ֔שׁ בַּ֖עַל פִּֽיפִיֹּ֑ות תָּד֤וּשׁ הָרִים֙ וְתָדֹ֔ק וּגְבָעֹ֖ות כַּמֹּ֥ץ תָּשִֽׂים׃

ישעה 41:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הנה שמתיך למורג חרוץ חדש בעל פיפיות תדוש הרים ותדק וגבעות כמץ תשים׃

Links
Isaiah 41:15Isaiah 41:15 Text AnalysisIsaiah 41:15 InterlinearIsaiah 41:15 MultilingualIsaiah 41:15 TSKIsaiah 41:15 Cross ReferencesIsaiah 41:15 Bible HubIsaiah 41:15 Biblia ParalelaIsaiah 41:15 Chinese BibleIsaiah 41:15 French BibleIsaiah 41:15 German Bible

Bible Hub
Isaiah 41:14
Top of Page
Top of Page