Leviticus 10:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
853 [e]wə-’êṯוְאֵת֩andAcc
2373 [e]ḥă-zêhחֲזֵ֨הthe breastNoun
8573 [e]hat-tə-nū-p̄āhהַתְּנוּפָ֜הwaveNoun
853 [e]wə-’êṯוְאֵ֣ת ׀andAcc
7785 [e]šō-wqשׁ֣וֹקthe shoulderNoun
8641 [e]hat-tə-rū-māh,הַתְּרוּמָ֗הheaveNoun
398 [e]tō-ḵə-lūתֹּֽאכְלוּ֙shall you eatVerb
4725 [e]bə-mā-qō-wmבְּמָק֣וֹםin a placeNoun
2889 [e]ṭā-hō-wr,טָה֔וֹרcleanAdj
859 [e]’at-tāhאַתָּ֕הyouPro
1121 [e]ū-ḇā-ne-ḵāוּבָנֶ֥יךָand your sonsNoun
1323 [e]ū-ḇə-nō-ṯe-ḵāוּבְנֹתֶ֖יךָand your daughersNoun
854 [e]’it-tāḵ;אִתָּ֑ךְwith youPrep
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
2706 [e]ḥā-qə-ḵāחָקְךָ֤[they are] your dueNoun
2706 [e]wə-ḥāq-וְחָק־and dueNoun
1121 [e]bā-ne-ḵāבָּנֶ֙יךָ֙your sonNoun
5414 [e]nit-tə-nū,נִתְּנ֔וּ[which] are givenVerb
2077 [e]miz-ziḇ-ḥêמִזִּבְחֵ֥יout of the sacrificesNoun
8002 [e]šal-mêשַׁלְמֵ֖יof peace offeringsNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יof the sonsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
Hebrew Texts
ויקרא 10:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֵת֩ חֲזֵ֨ה הַתְּנוּפָ֜ה וְאֵ֣ת ׀ שֹׁ֣וק הַתְּרוּמָ֗ה תֹּֽאכְלוּ֙ בְּמָקֹ֣ום טָהֹ֔ור אַתָּ֕ה וּבָנֶ֥יךָ וּבְנֹתֶ֖יךָ אִתָּ֑ךְ כִּֽי־חָקְךָ֤ וְחָק־בָּנֶ֙יךָ֙ נִתְּנ֔וּ מִזִּבְחֵ֥י שַׁלְמֵ֖י בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

ויקרא 10:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת חזה התנופה ואת ׀ שוק התרומה תאכלו במקום טהור אתה ובניך ובנתיך אתך כי־חקך וחק־בניך נתנו מזבחי שלמי בני ישראל׃

Links
Leviticus 10:14Leviticus 10:14 Text AnalysisLeviticus 10:14 InterlinearLeviticus 10:14 MultilingualLeviticus 10:14 TSKLeviticus 10:14 Cross ReferencesLeviticus 10:14 Bible HubLeviticus 10:14 Biblia ParalelaLeviticus 10:14 Chinese BibleLeviticus 10:14 French BibleLeviticus 10:14 German Bible

Bible Hub
Leviticus 10:13
Top of Page
Top of Page