Nehemiah 11:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4983 [e]ū-mat-tan-yāhוּמַתַּנְיָ֣הand MattaniahNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
4318 [e]mî-ḵāhמִ֠יכָהof MichaNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
2067 [e]zaḇ-dîזַבְדִּ֨יof ZabdiNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
623 [e]’ā-sāp̄אָסָ֜ףof Asaph [was]Noun
7218 [e]rōš,רֹ֗אשׁthe principalNoun
8462 [e]hat-tə-ḥil-lāhהַתְּחִלָּה֙to beginNoun
3034 [e]yə-hō-w-ḏehיְהוֹדֶ֣הthe thanksgivingVerb
8605 [e]lat-tə-p̄il-lāh,לַתְּפִלָּ֔הat prayerNoun
1229 [e]ū-ḇaq-buq-yāhוּבַקְבֻּקְיָ֖הand BakbukiahNoun
4932 [e]miš-nehמִשְׁנֶ֣הthe secondNoun
251 [e]mê-’e-ḥāw;מֵאֶחָ֑יוamong his brothersNoun
5653 [e]wə-‘aḇ-dāוְעַבְדָּא֙and AbdaNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
8051 [e]šam-mū-a‘,שַׁמּ֔וּעַof ShammuahNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
1559 [e]gā-lālגָּלָ֖לof GalalNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
  [yə-ḏî-ṯūn[יְדִיתוּן -  
  ḵ]כ] -  
3038 [e](yə-ḏū-ṯūn.(יְדוּתֽוּן׃of JeduthunNoun
  q)ק) -  
Hebrew Texts
נחמיה 11:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמַתַּנְיָ֣ה בֶן־מִ֠יכָה בֶּן־זַבְדִּ֨י בֶן־אָסָ֜ף רֹ֗אשׁ הַתְּחִלָּה֙ יְהֹודֶ֣ה לַתְּפִלָּ֔ה וּבַקְבֻּקְיָ֖ה מִשְׁנֶ֣ה מֵאֶחָ֑יו וְעַבְדָּא֙ בֶּן־שַׁמּ֔וּעַ בֶּן־גָּלָ֖ל בֶּן־ [יְדִיתוּן כ] (יְדוּתֽוּן׃ ק)

נחמיה 11:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומתניה בן־מיכה בן־זבדי בן־אסף ראש התחלה יהודה לתפלה ובקבקיה משנה מאחיו ועבדא בן־שמוע בן־גלל בן־ [ידיתון כ] (ידותון׃ ק)

Links
Nehemiah 11:17Nehemiah 11:17 Text AnalysisNehemiah 11:17 InterlinearNehemiah 11:17 MultilingualNehemiah 11:17 TSKNehemiah 11:17 Cross ReferencesNehemiah 11:17 Bible HubNehemiah 11:17 Biblia ParalelaNehemiah 11:17 Chinese BibleNehemiah 11:17 French BibleNehemiah 11:17 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 11:16
Top of Page
Top of Page