Nehemiah 7:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
428 [e]’êl-lehאֵ֣לֶּה ׀These [are]Pro
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe childrenNoun
4082 [e]ham-mə-ḏî-nāh,הַמְּדִינָ֗הof the provinceNoun
5927 [e]hā-‘ō-lîmהָעֹלִים֙that went upVerb
7628 [e]miš-šə-ḇîמִשְּׁבִ֣יout of the captivityNoun
1473 [e]hag-gō-w-lāh,הַגּוֹלָ֔הof those who had been carried awaNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רwhomPrt
1540 [e]heḡ-lāh,הֶגְלָ֔הhad carried awayVerb
5019 [e]nə-ḇū-ḵaḏ-neṣ-ṣarנְבוּכַדְנֶצַּ֖רNebuchadnezzarNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְthe kingNoun
894 [e]bā-ḇel;בָּבֶ֑לof BabylonNoun
7725 [e]way-yā-šū-ḇūוַיָּשׁ֧וּבוּand came againVerb
3389 [e]lî-rū-šā-limלִֽירוּשָׁלִַ֛םto JerusalemNoun
3063 [e]wə-lî-hū-ḏāhוְלִיהוּדָ֖הand to JudahNoun
376 [e]’îšאִ֥ישׁevery oneNoun
5892 [e]lə-‘î-rōw.לְעִירֽוֹ׃to his cityNoun
Hebrew Texts
נחמיה 7:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֵ֣לֶּה ׀ בְּנֵ֣י הַמְּדִינָ֗ה הָעֹלִים֙ מִשְּׁבִ֣י הַגֹּולָ֔ה אֲשֶׁ֣ר הֶגְלָ֔ה נְבוּכַדְנֶצַּ֖ר מֶ֣לֶךְ בָּבֶ֑ל וַיָּשׁ֧וּבוּ לִֽירוּשָׁלִַ֛ם וְלִיהוּדָ֖ה אִ֥ישׁ לְעִירֹֽו׃

נחמיה 7:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אלה ׀ בני המדינה העלים משבי הגולה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל וישובו לירושלם וליהודה איש לעירו׃

Links
Nehemiah 7:6Nehemiah 7:6 Text AnalysisNehemiah 7:6 InterlinearNehemiah 7:6 MultilingualNehemiah 7:6 TSKNehemiah 7:6 Cross ReferencesNehemiah 7:6 Bible HubNehemiah 7:6 Biblia ParalelaNehemiah 7:6 Chinese BibleNehemiah 7:6 French BibleNehemiah 7:6 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 7:5
Top of Page
Top of Page