Numbers 10:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8628 [e]ū-ṯə-qa‘-temוּתְקַעְתֶּ֖םwhen you blowVerb
8643 [e]tə-rū-‘āh;תְּרוּעָ֑הan alarmNoun
5265 [e]wə-nā-sə-‘ūוְנָֽסְעוּ֙then shall go forwardVerb
4264 [e]ham-ma-ḥă-nō-wṯ,הַֽמַּחֲנ֔וֹתthe campsNoun
2583 [e]ha-ḥō-nîmהַחֹנִ֖יםthat lieVerb
6924 [e]qê-ḏə-māh.קֵֽדְמָה׃on the east partsNoun
Hebrew Texts
במדבר 10:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּתְקַעְתֶּ֖ם תְּרוּעָ֑ה וְנָֽסְעוּ֙ הַֽמַּחֲנֹ֔ות הַחֹנִ֖ים קֵֽדְמָה׃

במדבר 10:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותקעתם תרועה ונסעו המחנות החנים קדמה׃

Links
Numbers 10:5Numbers 10:5 Text AnalysisNumbers 10:5 InterlinearNumbers 10:5 MultilingualNumbers 10:5 TSKNumbers 10:5 Cross ReferencesNumbers 10:5 Bible HubNumbers 10:5 Biblia ParalelaNumbers 10:5 Chinese BibleNumbers 10:5 French BibleNumbers 10:5 German Bible

Bible Hub
Numbers 10:4
Top of Page
Top of Page