Numbers 10:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8628 [e]ū-ṯə-qa‘-temוּתְקַעְתֶּ֤םwhen you blowVerb
8643 [e]tə-rū-‘āhתְּרוּעָה֙an alarmNoun
8145 [e]šê-nîṯ,שֵׁנִ֔יתthe second timeNoun
5265 [e]wə-nā-sə-‘ūוְנָֽסְעוּ֙then shall take their journeyVerb
4264 [e]ham-ma-ḥă-nō-wṯ,הַֽמַּחֲנ֔וֹתthe campsNoun
2583 [e]ha-ḥō-nîmהַחֹנִ֖יםthat lieVerb
8486 [e]tê-mā-nāh;תֵּימָ֑נָהon the south sideNoun
8643 [e]tə-rū-‘āhתְּרוּעָ֥הan alarmNoun
8628 [e]yiṯ-qə-‘ūיִתְקְע֖וּthey shall blowVerb
4550 [e]lə-mas-‘ê-hem.לְמַסְעֵיהֶֽם׃for them to set outNoun
Hebrew Texts
במדבר 10:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּתְקַעְתֶּ֤ם תְּרוּעָה֙ שֵׁנִ֔ית וְנָֽסְעוּ֙ הַֽמַּחֲנֹ֔ות הַחֹנִ֖ים תֵּימָ֑נָה תְּרוּעָ֥ה יִתְקְע֖וּ לְמַסְעֵיהֶֽם׃

במדבר 10:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותקעתם תרועה שנית ונסעו המחנות החנים תימנה תרועה יתקעו למסעיהם׃

Links
Numbers 10:6Numbers 10:6 Text AnalysisNumbers 10:6 InterlinearNumbers 10:6 MultilingualNumbers 10:6 TSKNumbers 10:6 Cross ReferencesNumbers 10:6 Bible HubNumbers 10:6 Biblia ParalelaNumbers 10:6 Chinese BibleNumbers 10:6 French BibleNumbers 10:6 German Bible

Bible Hub
Numbers 10:5
Top of Page
Top of Page