Numbers 18:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2088 [e]wə-zeh-וְזֶה־And thisPro
  lə-ḵāלְּךָ֞toPrep
8641 [e]tə-rū-maṯתְּרוּמַ֣תthe heave offeringNoun
4976 [e]mat-tā-nām,מַתָּנָ֗םof their giftNoun
3605 [e]lə-ḵālלְכָל־with allNoun
8573 [e]tə-nū-p̄ōṯתְּנוּפֹת֮the wave offeringsNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יof the sonsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֒of IsraelNoun
  lə-ḵāלְךָ֣toPrep
5414 [e]nə-ṯat-tîm,נְתַתִּ֗יםI have given themVerb
1121 [e]ū-lə-ḇā-ne-ḵāוּלְבָנֶ֧יךָto you and to your sonsNoun
1323 [e]wə-liḇ-nō-ṯe-ḵāוְלִבְנֹתֶ֛יךָand to your daughersNoun
854 [e]’it-tə-ḵāאִתְּךָ֖with youPrep
2706 [e]lə-ḥāq-לְחָק־by a statuteNoun
5769 [e]‘ō-w-lām;עוֹלָ֑םforeverNoun
3605 [e]kāl-כָּל־EveryNoun
2889 [e]ṭā-hō-wrטָה֥וֹרthat is cleanAdj
1004 [e]bə-ḇê-ṯə-ḵāבְּבֵיתְךָ֖of your householdNoun
398 [e]yō-ḵalיֹאכַ֥לshall eatVerb
853 [e]’ō-ṯōw.אֹתֽוֹ׃ - Acc
Hebrew Texts
במדבר 18:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְזֶה־לְּךָ֞ תְּרוּמַ֣ת מַתָּנָ֗ם לְכָל־תְּנוּפֹת֮ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵל֒ לְךָ֣ נְתַתִּ֗ים וּלְבָנֶ֧יךָ וְלִבְנֹתֶ֛יךָ אִתְּךָ֖ לְחָק־עֹולָ֑ם כָּל־טָהֹ֥ור בְּבֵיתְךָ֖ יֹאכַ֥ל אֹתֹֽו׃

במדבר 18:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וזה־לך תרומת מתנם לכל־תנופת בני ישראל לך נתתים ולבניך ולבנתיך אתך לחק־עולם כל־טהור בביתך יאכל אתו׃

Links
Numbers 18:11Numbers 18:11 Text AnalysisNumbers 18:11 InterlinearNumbers 18:11 MultilingualNumbers 18:11 TSKNumbers 18:11 Cross ReferencesNumbers 18:11 Bible HubNumbers 18:11 Biblia ParalelaNumbers 18:11 Chinese BibleNumbers 18:11 French BibleNumbers 18:11 German Bible

Bible Hub
Numbers 18:10
Top of Page
Top of Page