Numbers 33:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5265 [e]way-yis-‘ūוַיִּסְע֤וּAnd they departedVerb
7486 [e]mê-ra‘-mə-sêsמֵֽרַעְמְסֵס֙from RamesesNoun
2320 [e]ba-ḥō-ḏešבַּחֹ֣דֶשׁin the monthNoun
7223 [e]hā-ri-šō-wn,הָרִאשׁ֔וֹןfirstAdj
2568 [e]ba-ḥă-miš-šāhבַּחֲמִשָּׁ֥הon the fiveNoun
6240 [e]‘ā-śārעָשָׂ֛רand tenthNoun
3117 [e]yō-wmי֖וֹםdayNoun
2320 [e]la-ḥō-ḏešלַחֹ֣דֶשׁin the monthNoun
7223 [e]hā-ri-šō-wn;הָרִאשׁ֑וֹןfirstAdj
4283 [e]mim-mā-ḥo-raṯמִֽמָּחֳרַ֣תOn the next dayNoun
6453 [e]hap-pe-saḥ,הַפֶּ֗סַחafter the passoverNoun
3318 [e]yā-ṣə-’ūיָצְא֤וּwent outVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙of IsraelNoun
3027 [e]bə-yāḏבְּיָ֣דhandNoun
7311 [e]rā-māh,רָמָ֔הwith a highVerb
5869 [e]lə-‘ê-nêלְעֵינֵ֖יin the sightNoun
3605 [e]kāl-כָּל־the allNoun
4713 [e]miṣ-rā-yim.מִצְרָֽיִם׃EgyptiansAdj
Hebrew Texts
במדבר 33:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּסְע֤וּ מֵֽרַעְמְסֵס֙ בַּחֹ֣דֶשׁ הָרִאשֹׁ֔ון בַּחֲמִשָּׁ֥ה עָשָׂ֛ר יֹ֖ום לַחֹ֣דֶשׁ הָרִאשֹׁ֑ון מִֽמָּחֳרַ֣ת הַפֶּ֗סַח יָצְא֤וּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֙ בְּיָ֣ד רָמָ֔ה לְעֵינֵ֖י כָּל־מִצְרָֽיִם׃

במדבר 33:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויסעו מרעמסס בחדש הראשון בחמשה עשר יום לחדש הראשון ממחרת הפסח יצאו בני־ישראל ביד רמה לעיני כל־מצרים׃

Links
Numbers 33:3Numbers 33:3 Text AnalysisNumbers 33:3 InterlinearNumbers 33:3 MultilingualNumbers 33:3 TSKNumbers 33:3 Cross ReferencesNumbers 33:3 Bible HubNumbers 33:3 Biblia ParalelaNumbers 33:3 Chinese BibleNumbers 33:3 French BibleNumbers 33:3 German Bible

Bible Hub
Numbers 33:2
Top of Page
Top of Page