Song of Solomon 8:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4325 [e]ma-yimמַ֣יִםwatersNoun
7227 [e]rab-bîm,רַבִּ֗יםManyAdj
3808 [e]לֹ֤אnotAdv
3201 [e]yū-ḵə-lūיֽוּכְלוּ֙do .. .. ..Verb
3518 [e]lə-ḵab-bō-wṯלְכַבּ֣וֹתquenchVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
160 [e]hā-’a-hă-ḇāh,הָֽאַהֲבָ֔הloveNoun
5104 [e]ū-nə-hā-rō-wṯוּנְהָר֖וֹתand can the floodsNoun
3808 [e]לֹ֣אneitherAdv
7857 [e]yiš-ṭə-p̄ū-hā;יִשְׁטְפ֑וּהָdrownVerb
518 [e]’im-אִם־ifConj
5414 [e]yit-tênיִתֵּ֨ןwould giveVerb
376 [e]’îšאִ֜ישׁ[a] manNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1952 [e]hō-wnה֤וֹןthe possessionsNoun
1004 [e]bê-ṯōwבֵּיתוֹ֙of his houseNoun
160 [e]bā-’a-hă-ḇāh,בָּאַהֲבָ֔הfor loveNoun
936 [e]bō-wzבּ֖וֹזit would utterlyVerb
936 [e]yā-ḇū-zūיָב֥וּזוּbe contemnedVerb
  lōw.לֽוֹ׃toPrep
  sס -  
Hebrew Texts
שיר השירים 8:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מַ֣יִם רַבִּ֗ים לֹ֤א יֽוּכְלוּ֙ לְכַבֹּ֣ות אֶת־הָֽאַהֲבָ֔ה וּנְהָרֹ֖ות לֹ֣א יִשְׁטְפ֑וּהָ אִם־יִתֵּ֨ן אִ֜ישׁ אֶת־כָּל־הֹ֤ון בֵּיתֹו֙ בָּאַהֲבָ֔ה בֹּ֖וז יָב֥וּזוּ לֹֽו׃ ס

שיר השירים 8:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מים רבים לא יוכלו לכבות את־האהבה ונהרות לא ישטפוה אם־יתן איש את־כל־הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו׃ ס

Links
Song of Solomon 8:7Song of Solomon 8:7 Text AnalysisSong of Solomon 8:7 InterlinearSong of Solomon 8:7 MultilingualSong of Solomon 8:7 TSKSong of Solomon 8:7 Cross ReferencesSong of Solomon 8:7 Bible HubSong of Solomon 8:7 Biblia ParalelaSong of Solomon 8:7 Chinese BibleSong of Solomon 8:7 French BibleSong of Solomon 8:7 German Bible

Bible Hub
Song of Solomon 8:6
Top of Page
Top of Page