Isaiah 18:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3605 [e]kāl-כָּל־AllNoun
3427 [e]yō-šə-ḇêיֹשְׁבֵ֥יyou inhabitantsVerb
8398 [e]ṯê-ḇêlתֵבֵ֖לof the worldNoun
7931 [e]wə-šō-ḵə-nêוְשֹׁ֣כְנֵיand dwellersVerb
776 [e]’ā-reṣ;אָ֑רֶץon the earthNoun
5375 [e]kin-śō-כִּנְשֹׂא־you when he lifts upVerb
5251 [e]nêsנֵ֤סan ensignNoun
2022 [e]hā-rîmהָרִים֙on the mountainsNoun
7200 [e]tir-’ū,תִּרְא֔וּseeVerb
8628 [e]wə-ḵiṯ-qō-a‘וְכִתְקֹ֥עַwhen he blowsVerb
7782 [e]šō-w-p̄ārשׁוֹפָ֖רa trumpetNoun
8085 [e]tiš-mā-‘ū.תִּשְׁמָֽעוּ׃hearVerb
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 18:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כָּל־יֹשְׁבֵ֥י תֵבֵ֖ל וְשֹׁ֣כְנֵי אָ֑רֶץ כִּנְשֹׂא־נֵ֤ס הָרִים֙ תִּרְא֔וּ וְכִתְקֹ֥עַ שֹׁופָ֖ר תִּשְׁמָֽעוּ׃ ס

ישעה 18:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כל־ישבי תבל ושכני ארץ כנשא־נס הרים תראו וכתקע שופר תשמעו׃ ס

Links
Isaiah 18:3Isaiah 18:3 Text AnalysisIsaiah 18:3 InterlinearIsaiah 18:3 MultilingualIsaiah 18:3 TSKIsaiah 18:3 Cross ReferencesIsaiah 18:3 Bible HubIsaiah 18:3 Biblia ParalelaIsaiah 18:3 Chinese BibleIsaiah 18:3 French BibleIsaiah 18:3 German Bible

Bible Hub
Isaiah 18:2
Top of Page
Top of Page