Isaiah 27:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]hab-bā-’îmהַבָּאִים֙He shall cause those who comeVerb
8327 [e]yaš-rêšיַשְׁרֵ֣שׁto take rootVerb
3290 [e]ya-‘ă-qōḇ,יַֽעֲקֹ֔בof JacobNoun
6692 [e]yā-ṣîṣיָצִ֥יץshall blossomVerb
6524 [e]ū-p̄ā-raḥוּפָרַ֖חand budVerb
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לIsraelNoun
4390 [e]ū-mā-lə-’ūוּמָלְא֥וּand fillVerb
6440 [e]p̄ə-nê-פְנֵי־the faceNoun
8398 [e]ṯê-ḇêlתֵבֵ֖לof the worldNoun
8570 [e]tə-nū-ḇāh.תְּנוּבָֽה׃with fruitNoun
  sסhim 
Hebrew Texts
ישעה 27:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הַבָּאִים֙ יַשְׁרֵ֣שׁ יַֽעֲקֹ֔ב יָצִ֥יץ וּפָרַ֖ח יִשְׂרָאֵ֑ל וּמָלְא֥וּ פְנֵי־תֵבֵ֖ל תְּנוּבָֽה׃ ס

ישעה 27:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הבאים ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל ומלאו פני־תבל תנובה׃ ס

Links
Isaiah 27:6Isaiah 27:6 Text AnalysisIsaiah 27:6 InterlinearIsaiah 27:6 MultilingualIsaiah 27:6 TSKIsaiah 27:6 Cross ReferencesIsaiah 27:6 Bible HubIsaiah 27:6 Biblia ParalelaIsaiah 27:6 Chinese BibleIsaiah 27:6 French BibleIsaiah 27:6 German Bible

Bible Hub
Isaiah 27:5
Top of Page
Top of Page