Jeremiah 16:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāh,וְהָיָ֗הand it shall come to passVerb
3588 [e]כִּ֤יwhenConj
5046 [e]ṯag-gîḏתַגִּיד֙you shall showVerb
5971 [e]lā-‘āmלָעָ֣םpeopleNoun
2088 [e]haz-zeh,הַזֶּ֔הthisPro
853 [e]’êṯאֵ֥ת - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1697 [e]had-də-ḇā-rîmהַדְּבָרִ֖יםwordsNoun
428 [e]hā-’êl-leh;הָאֵ֑לֶּהthesePro
559 [e]wə-’ā-mə-rūוְאָמְר֣וּand they shall sayVerb
413 [e]’ê-le-ḵā,אֵלֶ֗יךָuntoPrep
5921 [e]‘al-עַל־againstPrep
4100 [e]mehמֶה֩For whatPro
1696 [e]ḏib-berדִבֶּ֨רpronouncedVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֤הhas the LORDNoun
5921 [e]‘ā-lê-nūעָלֵ֙ינוּ֙againstPrep
853 [e]’êṯאֵ֣ת - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
7451 [e]hā-rā-‘āhהָרָעָ֤הevilAdj
1419 [e]hag-gə-ḏō-w-lāhהַגְּדוֹלָה֙greatAdj
2063 [e]haz-zōṯ,הַזֹּ֔אתthisPro
4100 [e]ū-mehוּמֶ֤הor whatPro
5771 [e]‘ă-wō-nê-nūעֲוֹנֵ֙נוּ֙our iniquityNoun
4100 [e]ū-mehוּמֶ֣הus? And whatPro
2403 [e]ḥaṭ-ṭā-ṯê-nū,חַטָּאתֵ֔נוּour sinNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
2398 [e]ḥā-ṭā-nūחָטָ֖אנוּwe have committedVerb
3068 [e]Yah-wehלַֽיהוָ֥הagainst the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-nū.אֱלֹהֵֽינוּ׃our GodNoun
Hebrew Texts
ירמיה 16:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֗ה כִּ֤י תַגִּיד֙ לָעָ֣ם הַזֶּ֔ה אֵ֥ת כָּל־הַדְּבָרִ֖ים הָאֵ֑לֶּה וְאָמְר֣וּ אֵלֶ֗יךָ עַל־מֶה֩ דִבֶּ֨ר יְהוָ֤ה עָלֵ֙ינוּ֙ אֵ֣ת כָּל־הָרָעָ֤ה הַגְּדֹולָה֙ הַזֹּ֔את וּמֶ֤ה עֲוֹנֵ֙נוּ֙ וּמֶ֣ה חַטָּאתֵ֔נוּ אֲשֶׁ֥ר חָטָ֖אנוּ לַֽיהוָ֥ה אֱלֹהֵֽינוּ׃

ירמיה 16:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה כי תגיד לעם הזה את כל־הדברים האלה ואמרו אליך על־מה דבר יהוה עלינו את כל־הרעה הגדולה הזאת ומה עוננו ומה חטאתנו אשר חטאנו ליהוה אלהינו׃

Links
Jeremiah 16:10Jeremiah 16:10 Text AnalysisJeremiah 16:10 InterlinearJeremiah 16:10 MultilingualJeremiah 16:10 TSKJeremiah 16:10 Cross ReferencesJeremiah 16:10 Bible HubJeremiah 16:10 Biblia ParalelaJeremiah 16:10 Chinese BibleJeremiah 16:10 French BibleJeremiah 16:10 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 16:9
Top of Page
Top of Page