Jeremiah 44:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3651 [e]lā-ḵênלָכֵן֙ThereforeAdj
8085 [e]šim-‘ūשִׁמְע֣וּhear youVerb
1697 [e]ḏə-ḇar-דְבַר־the wordNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הof the LORDNoun
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֕הJudahNoun
3427 [e]hay-yō-šə-ḇîmהַיֹּשְׁבִ֖יםthat dwellVerb
776 [e]bə-’e-reṣבְּאֶ֣רֶץin the landNoun
4714 [e]miṣ-rā-yim;מִצְרָ֑יִםof EgyptNoun
2005 [e]hin-nîהִנְנִ֨יbeholdAdv
7650 [e]niš-ba‘-tîנִשְׁבַּ֜עְתִּיI have swornVerb
8034 [e]biš-mîבִּשְׁמִ֤יnameNoun
1419 [e]hag-gā-ḏō-wlהַגָּדוֹל֙by my greatAdj
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaidVerb
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
518 [e]’im-אִם־shall noConj
1961 [e]yih-yehיִהְיֶה֩beVerb
5750 [e]‘ō-wḏע֨וֹדmoreSubst
8034 [e]šə-mîשְׁמִ֜יthat my nameNoun
7121 [e]niq-rāנִקְרָ֣א ׀namedVerb
6310 [e]bə-p̄îבְּפִ֣י ׀by the mouthNoun
3605 [e]kāl-כָּל־anyNoun
376 [e]’îšאִ֣ישׁmanNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֗הof JudahNoun
559 [e]’ō-mêrאֹמֵ֛רsayingVerb
2416 [e]ḥay-חַי־livesAdj
136 [e]’ă-ḏō-nāyאֲדֹנָ֥יThe LordNoun
3069 [e]Yah-wehיְהוִ֖הGODNoun
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־in allNoun
776 [e]’e-reṣאֶ֥רֶץthe landNoun
4714 [e]miṣ-rā-yim.מִצְרָֽיִם׃of EgyptNoun
Hebrew Texts
ירמיה 44:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לָכֵן֙ שִׁמְע֣וּ דְבַר־יְהוָ֔ה כָּל־יְהוּדָ֕ה הַיֹּשְׁבִ֖ים בְּאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם הִנְנִ֨י נִשְׁבַּ֜עְתִּי בִּשְׁמִ֤י הַגָּדֹול֙ אָמַ֣ר יְהוָ֔ה אִם־יִהְיֶה֩ עֹ֨וד שְׁמִ֜י נִקְרָ֣א ׀ בְּפִ֣י ׀ כָּל־אִ֣ישׁ יְהוּדָ֗ה אֹמֵ֛ר חַי־אֲדֹנָ֥י יְהוִ֖ה בְּכָל־אֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃

ירמיה 44:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לכן שמעו דבר־יהוה כל־יהודה הישבים בארץ מצרים הנני נשבעתי בשמי הגדול אמר יהוה אם־יהיה עוד שמי נקרא ׀ בפי ׀ כל־איש יהודה אמר חי־אדני יהוה בכל־ארץ מצרים׃

Links
Jeremiah 44:26Jeremiah 44:26 Text AnalysisJeremiah 44:26 InterlinearJeremiah 44:26 MultilingualJeremiah 44:26 TSKJeremiah 44:26 Cross ReferencesJeremiah 44:26 Bible HubJeremiah 44:26 Biblia ParalelaJeremiah 44:26 Chinese BibleJeremiah 44:26 French BibleJeremiah 44:26 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 44:25
Top of Page
Top of Page