Jeremiah 6:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5921 [e]‘al-עַל־toPrep
4310 [e]מִ֨יwhomPro
1696 [e]’ă-ḏab-bə-rāhאֲדַבְּרָ֤הshall I speakVerb
5749 [e]wə-’ā-‘î-ḏāhוְאָעִ֙ידָה֙that give warningVerb
8085 [e]wə-yiš-mā-‘ū,וְיִשְׁמָ֔עוּthey may hearVerb
2009 [e]hin-nêhהִנֵּה֙BeholdPrt
6189 [e]‘ă-rê-lāhעֲרֵלָ֣ה[is] uncircumcisedNoun
241 [e]’ā-zə-nām,אָזְנָ֔םtheir earNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand notAdv
3201 [e]yū-ḵə-lūיוּכְל֖וּdo .. .. ..Verb
7181 [e]lə-haq-šîḇ;לְהַקְשִׁ֑יבListenVerb
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֣הBeholdPrt
1697 [e]ḏə-ḇar-דְבַר־the wordNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הof the LORDNoun
1961 [e]hā-yāhהָיָ֥הisVerb
  lā-hemלָהֶ֛םto themPrep
2781 [e]lə-ḥer-pāhלְחֶרְפָּ֖הa reproachNoun
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
2654 [e]yaḥ-pə-ṣū-יַחְפְּצוּ־do delightVerb
  ḇōw.בֽוֹ׃inPrep
Hebrew Texts
ירמיה 6:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עַל־מִ֨י אֲדַבְּרָ֤ה וְאָעִ֙ידָה֙ וְיִשְׁמָ֔עוּ הִנֵּה֙ עֲרֵלָ֣ה אָזְנָ֔ם וְלֹ֥א יוּכְל֖וּ לְהַקְשִׁ֑יב הִנֵּ֣ה דְבַר־יְהוָ֗ה הָיָ֥ה לָהֶ֛ם לְחֶרְפָּ֖ה לֹ֥א יַחְפְּצוּ־בֹֽו׃

ירמיה 6:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
על־מי אדברה ואעידה וישמעו הנה ערלה אזנם ולא יוכלו להקשיב הנה דבר־יהוה היה להם לחרפה לא יחפצו־בו׃

Links
Jeremiah 6:10Jeremiah 6:10 Text AnalysisJeremiah 6:10 InterlinearJeremiah 6:10 MultilingualJeremiah 6:10 TSKJeremiah 6:10 Cross ReferencesJeremiah 6:10 Bible HubJeremiah 6:10 Biblia ParalelaJeremiah 6:10 Chinese BibleJeremiah 6:10 French BibleJeremiah 6:10 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 6:9
Top of Page
Top of Page