Nehemiah 12:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7218 [e]wə-rā-šêוְרָאשֵׁ֣יAnd the chiefNoun
3881 [e]hal-wî-yimהַ֠לְוִיִּםof the LevitesAdj
2811 [e]ḥă-šaḇ-yāhחֲשַׁבְיָ֨הHashabiahNoun
8274 [e]šê-rê-ḇə-yāhשֵֽׁרֵבְיָ֜הSherebiahNoun
3442 [e]wə-yê-šū-a‘וְיֵשׁ֤וּעַand JeshuahNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
6934 [e]qaḏ-mî-’êlקַדְמִיאֵל֙of KadmielNoun
251 [e]wa-’ă-ḥê-hemוַאֲחֵיהֶ֣םand with their brothersNoun
5048 [e]lə-neḡ-dām,לְנֶגְדָּ֔םover against themSubst
1984 [e]lə-hal-lêlלְהַלֵּ֣לto praiseVerb
3034 [e]lə-hō-w-ḏō-wṯ,לְהוֹד֔וֹתto give thanksVerb
4687 [e]bə-miṣ-waṯבְּמִצְוַ֖תas prescribedNoun
1732 [e]dā-wîḏדָּוִ֣ידof DavidNoun
376 [e]’îš-אִישׁ־the manNoun
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîm;הָאֱלֹהִ֑יםof GodNoun
4929 [e]miš-mārמִשְׁמָ֖רwardNoun
5980 [e]lə-‘um-maṯלְעֻמַּ֥תover againstNoun
4929 [e]miš-mār.מִשְׁמָֽר׃to divisionNoun
Hebrew Texts
נחמיה 12:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְרָאשֵׁ֣י הַ֠לְוִיִּם חֲשַׁבְיָ֨ה שֵֽׁרֵבְיָ֜ה וְיֵשׁ֤וּעַ בֶּן־קַדְמִיאֵל֙ וַאֲחֵיהֶ֣ם לְנֶגְדָּ֔ם לְהַלֵּ֣ל לְהֹודֹ֔ות בְּמִצְוַ֖ת דָּוִ֣יד אִישׁ־הָאֱלֹהִ֑ים מִשְׁמָ֖ר לְעֻמַּ֥ת מִשְׁמָֽר׃

נחמיה 12:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וראשי הלוים חשביה שרביה וישוע בן־קדמיאל ואחיהם לנגדם להלל להודות במצות דויד איש־האלהים משמר לעמת משמר׃

Links
Nehemiah 12:24Nehemiah 12:24 Text AnalysisNehemiah 12:24 InterlinearNehemiah 12:24 MultilingualNehemiah 12:24 TSKNehemiah 12:24 Cross ReferencesNehemiah 12:24 Bible HubNehemiah 12:24 Biblia ParalelaNehemiah 12:24 Chinese BibleNehemiah 12:24 French BibleNehemiah 12:24 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 12:23
Top of Page
Top of Page