2 Chronicles 20:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mar,וַיֹּאמַ֗רAnd saidVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֞הO LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֤יGodNoun
1 [e]’ă-ḇō-ṯê-nūאֲבֹתֵ֙ינוּ֙of our fathersNoun
3808 [e]hă-lōהֲלֹ֨אnotAdv
859 [e]’at-tāh-אַתָּֽה־youPro
1931 [e]ה֤וּאhePro
430 [e]’ĕ-lō-hîmאֱלֹהִים֙[are] GodNoun
8064 [e]baš-šā-ma-yim,בַּשָּׁמַ֔יִםin the heavensNoun
859 [e]wə-’at-tāhוְאַתָּ֣הand youPro
4910 [e]mō-wō-šêl,מוֹשֵׁ֔לruleVerb
3605 [e]bə-ḵōlבְּכֹ֖לover allNoun
4467 [e]mam-lə-ḵō-wṯמַמְלְכ֣וֹת[not] the kingdomsNoun
1471 [e]hag-gō-w-yim;הַגּוֹיִ֑םof the nationsNoun
3027 [e]ū-ḇə-yā-ḏə-ḵāוּבְיָדְךָ֙and in your handNoun
3581 [e]kō-aḥכֹּ֣חַ[is there not] PowerNoun
1369 [e]ū-ḡə-ḇū-rāh,וּגְבוּרָ֔הand mightNoun
369 [e]wə-’ênוְאֵ֥יןso that nonePrt
5973 [e]‘im-mə-ḵāעִמְּךָ֖againstPrep
3320 [e]lə-hiṯ-yaṣ-ṣêḇ.לְהִתְיַצֵּֽב׃can standVerb
Hebrew Texts
דברי הימים ב 20:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמַ֗ר יְהוָ֞ה אֱלֹהֵ֤י אֲבֹתֵ֙ינוּ֙ הֲלֹ֨א אַתָּֽה־ה֤וּא אֱלֹהִים֙ בַּשָּׁמַ֔יִם וְאַתָּ֣ה מֹושֵׁ֔ל בְּכֹ֖ל מַמְלְכֹ֣ות הַגֹּויִ֑ם וּבְיָדְךָ֙ כֹּ֣חַ וּגְבוּרָ֔ה וְאֵ֥ין עִמְּךָ֖ לְהִתְיַצֵּֽב׃

דברי הימים ב 20:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר יהוה אלהי אבתינו הלא אתה־הוא אלהים בשמים ואתה מושל בכל ממלכות הגוים ובידך כח וגבורה ואין עמך להתיצב׃

Links
2 Chronicles 20:62 Chronicles 20:6 Text Analysis2 Chronicles 20:6 Interlinear2 Chronicles 20:6 Multilingual2 Chronicles 20:6 TSK2 Chronicles 20:6 Cross References2 Chronicles 20:6 Bible Hub2 Chronicles 20:6 Biblia Paralela2 Chronicles 20:6 Chinese Bible2 Chronicles 20:6 French Bible2 Chronicles 20:6 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 20:5
Top of Page
Top of Page