Ecclesiastes 3
Interlinear Bible
To Everything There is a Season
3605 [e]   1
lak·kōl   1
לַכֹּ֖ל   1
for everything   1
Noun   1
  
 

 
 
 2165 [e]
zə·mān;
זְמָ֑ן
[thing there is] a season
Noun
6256 [e]
wə·‘êṯ
וְעֵ֥ת
and a time
Noun
3605 [e]
lə·ḵāl
לְכָל־
for every
Noun
2656 [e]
ḥê·p̄eṣ
חֵ֖פֶץ
purpose
Noun
8478 [e]
ta·ḥaṯ
תַּ֥חַת
under
Noun
  
 

 
 
 8064 [e]
haš·šā·mā·yim.
הַשָּׁמָֽיִם׃
the heaven
Noun
  
 
.
 
 
   
s
ס
 - 
 
6256 [e]   2
‘êṯ   2
עֵ֥ת   2
A time   2
Noun   2
  
 

 
 
 3205 [e]
lā·le·ḏeṯ
לָלֶ֖דֶת
to give
Verb
6256 [e]
wə·‘êṯ
וְעֵ֣ת
and a time
Noun
  
 

 
 
 4191 [e]
lā·mūṯ;
לָמ֑וּת
to die
Verb
6256 [e]
‘êṯ
עֵ֣ת
a time
Noun
  
 

 
 
 5193 [e]
lā·ṭa·‘aṯ,
לָטַ֔עַת
to plant
Verb
6256 [e]
wə·‘êṯ
וְעֵ֖ת
and a time
Noun
6131 [e]
la·‘ă·qō·wr
לַעֲק֥וֹר
to uproot
Verb
  
 

 
 
 5193 [e]
nā·ṭū·a‘.
נָטֽוּעַ׃
[that that is] planted
Verb
6256 [e]   3
‘êṯ   3
עֵ֤ת   3
A time   3
Noun   3
  
 

 
 
 2026 [e]
la·hă·rō·wḡ
לַהֲרוֹג֙
to kill
Verb
6256 [e]
wə·‘êṯ
וְעֵ֣ת
and a time
Noun
  
 

 
 
 7495 [e]
lir·pō·w,
לִרְפּ֔וֹא
to heal
Verb
6256 [e]
‘êṯ
עֵ֥ת
a time
Noun
  
 

 
 
 6555 [e]
lip̄·rō·wṣ
לִפְר֖וֹץ
to tear
Verb
6256 [e]
wə·‘êṯ
וְעֵ֥ת
and a time
Noun
  
 

 
 
 1129 [e]
liḇ·nō·wṯ.
לִבְנֽוֹת׃
to build
Verb
6256 [e]   4
‘êṯ   4
עֵ֤ת   4
A time   4
Noun   4
  
 

 
 
 1058 [e]
liḇ·kō·wṯ
לִבְכּוֹת֙
to weep
Verb
6256 [e]
wə·‘êṯ
וְעֵ֣ת
and a time
Noun
  
 

 
 
 7832 [e]
liś·ḥō·wq,
לִשְׂח֔וֹק
to laugh
Verb
6256 [e]
‘êṯ
עֵ֥ת
a time
Noun
  
 

 
 
 5594 [e]
sə·p̄ō·wḏ
סְפ֖וֹד
to mourn
Verb
6256 [e]
wə·‘êṯ
וְעֵ֥ת
and a time
Noun
  
 

 
 
 7540 [e]
rə·qō·wḏ.
רְקֽוֹד׃
to dance
Verb
6256 [e]   5
‘êṯ   5
עֵ֚ת   5
A time   5
Noun   5
7993 [e]
lə·haš·lîḵ
לְהַשְׁלִ֣יךְ
to throw
Verb
  
 

 
 
 68 [e]
’ă·ḇā·nîm,
אֲבָנִ֔ים
stones
Noun
6256 [e]
wə·‘êṯ
וְעֵ֖ת
and a time
Noun
3664 [e]
kə·nō·ws
כְּנ֣וֹס
to gather
Verb
  
 

 
 
 68 [e]
’ă·ḇā·nîm;
אֲבָנִ֑ים
stones
Noun
6256 [e]
‘êṯ
עֵ֣ת
a time
Noun
  
 

 
 
 2263 [e]
la·ḥă·ḇō·wq,
לַחֲב֔וֹק
to embrace
Verb
6256 [e]
wə·‘êṯ
וְעֵ֖ת
and a time
Noun
7368 [e]
lir·ḥōq
לִרְחֹ֥ק
to shun
Verb
  
 

 
 
 2263 [e]
mê·ḥab·bêq.
מֵחַבֵּֽק׃
from embracing
Verb
6256 [e]   6
‘êṯ   6
עֵ֤ת   6
A time   6
Noun   6
  
 

 
 
 1245 [e]
lə·ḇaq·qêš
לְבַקֵּשׁ֙
to search
Verb
6256 [e]
wə·‘êṯ
וְעֵ֣ת
and a time
Noun
  
 

 
 
 6 [e]
lə·’ab·bêḏ,
לְאַבֵּ֔ד
to give
Verb
6256 [e]
‘êṯ
עֵ֥ת
a time
Noun
  
 

 
 
 8104 [e]
liš·mō·wr
לִשְׁמ֖וֹר
to keep
Verb
6256 [e]
wə·‘êṯ
וְעֵ֥ת
and a time
Noun
  
 

 
 
 7993 [e]
lə·haš·lîḵ.
לְהַשְׁלִֽיךְ׃
to throw
Verb
6256 [e]   7
‘êṯ   7
עֵ֤ת   7
A time   7
Noun   7
  
 

 
 
 7167 [e]
liq·rō·w·a‘
לִקְר֙וֹעַ֙
to tear
Verb
6256 [e]
wə·‘êṯ
וְעֵ֣ת
and a time
Noun
  
 

 
 
 8609 [e]
liṯ·pō·wr,
לִתְפּ֔וֹר
to sew
Verb
6256 [e]
‘êṯ
עֵ֥ת
a time
Noun
  
 

 
 
 2814 [e]
la·ḥă·šō·wṯ
לַחֲשׁ֖וֹת
to be silent
Verb
6256 [e]
wə·‘êṯ
וְעֵ֥ת
and a time
Noun
  
 

 
 
 1696 [e]
lə·ḏab·bêr.
לְדַבֵּֽר׃
to speak
Verb
6256 [e]   8
‘êṯ   8
עֵ֤ת   8
A time   8
Noun   8
  
 

 
 
 157 [e]
le·’ĕ·hōḇ
לֶֽאֱהֹב֙
to love
Verb
6256 [e]
wə·‘êṯ
וְעֵ֣ת
and a time
Noun
  
 

 
 
 8130 [e]
liś·nō,
לִשְׂנֹ֔א
to hate
Verb
6256 [e]
‘êṯ
עֵ֥ת
a time
Noun
  
 

 
 
 4421 [e]
mil·ḥā·māh
מִלְחָמָ֖ה
for war
Noun
6256 [e]
wə·‘êṯ
וְעֵ֥ת
and a time
Noun
  
 
.
 
 
 7965 [e]
šā·lō·wm.
שָׁלֽוֹם׃
of peace
Noun
  
s
ס
 - 
 
The Excellence in God's Works
4100 [e]   9
mah-   9
מַה־   9
What   9
Pro   9
3504 [e]
yiṯ·rō·wn
יִּתְרוֹן֙
profit
Noun
6213 [e]
hā·‘ō·w·śeh,
הָֽעוֹשֶׂ֔ה
has he who works
Verb
834 [e]
ba·’ă·šer
בַּאֲשֶׁ֖ר
from that in that
Prt
1931 [e]

ה֥וּא
he
Pro
  
 
؟
 
 
 6001 [e]
‘ā·mêl.
עָמֵֽל׃
laboreth
Noun
7200 [e]   10
rā·’î·ṯî   10
רָאִ֣יתִי   10
I have seen   10
Verb   10
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 6045 [e]
hā·‘in·yān,
הָֽעִנְיָ֗ן
the travail
Noun
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
that
Prt
5414 [e]
nā·ṯan
נָתַ֧ן
has given
Verb
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֛ים
God
Noun
1121 [e]
liḇ·nê
לִבְנֵ֥י
to the sons
Noun
120 [e]
hā·’ā·ḏām
הָאָדָ֖ם
of men
Noun
6031 [e]
la·‘ă·nō·wṯ
לַעֲנ֥וֹת
to be exercised
Verb
  
 
.
 
 
   
bōw.
בּֽוֹ׃
in
Prep
853 [e]   11
’eṯ-   11
אֶת־   11
 -    11
Acc   11
3605 [e]
hak·kōl
הַכֹּ֥ל
every
Noun
6213 [e]
‘ā·śāh
עָשָׂ֖ה
He has made
Verb
3303 [e]
yā·p̄eh
יָפֶ֣ה
[thing] beautiful
Adj
  
 
.
 
 
 6256 [e]
ḇə·‘it·tōw;
בְעִתּ֑וֹ
in its time
Noun
1571 [e]
gam
גַּ֤ם
also
Adv
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
5769 [e]
hā·‘ō·lām
הָעֹלָם֙
the world
Noun
5414 [e]
nā·ṯan
נָתַ֣ן
he has set
Verb
  
 

 
 
 3820 [e]
bə·lib·bām,
בְּלִבָּ֔ם
in their heart
Noun
1097 [e]
mib·bə·lî
מִבְּלִ֞י
not
Subst
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֧ר
so that
Prt
3808 [e]
lō-
לֹא־
not
Adv
4672 [e]
yim·ṣā
יִמְצָ֣א
do can find out
Verb
120 [e]
hā·’ā·ḏām,
הָאָדָ֗ם
man
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
4639 [e]
ham·ma·‘ă·śeh
הַֽמַּעֲשֶׂ֛ה
the work
Noun
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
that
Prt
6213 [e]
‘ā·śāh
עָשָׂ֥ה
makes
Verb
430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm
הָאֱלֹהִ֖ים
God
Noun
7218 [e]
mê·rōš
מֵרֹ֥אשׁ
from the beginning
Noun
5704 [e]
wə·‘aḏ-
וְעַד־
and to
Prep
  
 
.
 
 
 5490 [e]
sō·wp̄.
סֽוֹף׃
the end
Noun
3045 [e]   12
yā·ḏa‘·tî   12
יָדַ֕עְתִּי   12
I know   12
Verb   12
3588 [e]

כִּ֛י
that
Conj
369 [e]
’ên
אֵ֥ין
not
Prt
2896 [e]
ṭō·wḇ
ט֖וֹב
[there is] good
Adj
  
bām;
בָּ֑ם
in
Prep
3588 [e]

כִּ֣י
but
Conj
518 [e]
’im-
אִם־
 - 
Conj
  
 

 
 
 8055 [e]
liś·mō·w·aḥ,
לִשְׂמ֔וֹחַ
to rejoice
Verb
6213 [e]
wə·la·‘ă·śō·wṯ
וְלַעֲשׂ֥וֹת
and to do
Verb
2896 [e]
ṭō·wḇ
ט֖וֹב
good
Adj
  
 
.
 
 
 2416 [e]
bə·ḥay·yāw.
בְּחַיָּֽיו׃
in his life
Adj
1571 [e]   13
wə·ḡam   13
וְגַ֤ם   13
And also   13
Adv   13
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
Noun
120 [e]
hā·’ā·ḏām
הָאָדָם֙
also that every man
Noun
398 [e]
še·yō·ḵal
שֶׁיֹּאכַ֣ל
should eat
Verb
  
 

 
 
 8354 [e]
wə·šā·ṯāh,
וְשָׁתָ֔ה
and drink
Verb
7200 [e]
wə·rā·’āh
וְרָאָ֥ה
and enjoy
Verb
2896 [e]
ṭō·wḇ
ט֖וֹב
the good
Adj
3605 [e]
bə·ḵāl
בְּכָל־
in all
Noun
  
 

 
 
 5999 [e]
‘ă·mā·lōw;
עֲמָל֑וֹ
his labor
Noun
4991 [e]
mat·taṯ
מַתַּ֥ת
[is] the gift
Noun
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
of God
Noun
  
 
.
 
 
 1931 [e]
hî.
הִֽיא׃
it
Pro
3045 [e]   14
yā·ḏa‘·tî,   14
יָדַ֗עְתִּי   14
I know   14
Verb   14
  
 

 
 
 3588 [e]

כִּ֠י
that
Conj
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
Noun
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
that
Prt
  
 

 
 
 6213 [e]
ya·‘ă·śeh
יַעֲשֶׂ֤ה
does
Verb
430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm
הָאֱלֹהִים֙
God
Noun
1931 [e]

ה֚וּא
it
Pro
1961 [e]
yih·yeh
יִהְיֶ֣ה
[is] shall be
Verb
  
 

 
 
 5769 [e]
lə·‘ō·w·lām,
לְעוֹלָ֔ם
forever
Noun
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָיו֙
to
Prep
369 [e]
’ên
אֵ֣ין
nothing
Prt
3254 [e]
lə·hō·w·sîp̄,
לְהוֹסִ֔יף
to add
Verb
4480 [e]
ū·mim·men·nū
וּמִמֶּ֖נּוּ
and from it
Prep
369 [e]
’ên
אֵ֣ין
nor
Prt
1639 [e]
liḡ·rō·a‘;
לִגְרֹ֑עַ
to take
Verb
430 [e]
wə·hā·’ĕ·lō·hîm
וְהָאֱלֹהִ֣ים
and God
Noun
6213 [e]
‘ā·śāh,
עָשָׂ֔ה
does
Verb
3372 [e]
še·yir·’ū
שֶׁיִּֽרְא֖וּ
[men] that should fear
Verb
  
 
.
 
 
 6440 [e]
mil·lə·p̄ā·nāw.
מִלְּפָנָֽיו׃
before
Noun
4100 [e]   15
mah-   15
מַה־   15
and which   15
Pro   15
1961 [e]
še·hā·yāh
שֶּֽׁהָיָה֙
is to be
Verb
  
 

 
 
 3528 [e]
kə·ḇār
כְּבָ֣ר
is now
Adv
1931 [e]
hū,
ה֔וּא
that
Pro
834 [e]
wa·’ă·šer
וַאֲשֶׁ֥ר
and that
Prt
  
 

 
 
 1961 [e]
lih·yō·wṯ
לִהְי֖וֹת
been
Verb
3528 [e]
kə·ḇār
כְּבָ֣ר
has already
Adv
1961 [e]
hā·yāh;
הָיָ֑ה
been
Verb
430 [e]
wə·hā·’ĕ·lō·hîm
וְהָאֱלֹהִ֖ים
and God
Noun
1245 [e]
yə·ḇaq·qêš
יְבַקֵּ֥שׁ
requires
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 
.
 
 
 7291 [e]
nir·dāp̄.
נִרְדָּֽף׃
that which is past
Verb
From Dust to Dust
5750 [e]   16
wə·‘ō·wḏ   16
וְע֥וֹד   16
And moreover   16
Subst   16
7200 [e]
rā·’î·ṯî
רָאִ֖יתִי
I saw
Verb
8478 [e]
ta·ḥaṯ
תַּ֣חַת
under
Noun
8121 [e]
haš·šā·meš;
הַשָּׁ֑מֶשׁ
the sun
Noun
4725 [e]
mə·qō·wm
מְק֤וֹם
the place
Noun
  
 

 
 
 4941 [e]
ham·miš·pāṭ
הַמִּשְׁפָּט֙
of judgment
Noun
  
 

 
 
 8033 [e]
šām·māh
שָׁ֣מָּה
there
Adv
7562 [e]
hā·re·ša‘,
הָרֶ֔שַׁע
[that] wickedness [was]
Noun
4725 [e]
ū·mə·qō·wm
וּמְק֥וֹם
and the place
Noun
  
 

 
 
 6664 [e]
haṣ·ṣe·ḏeq
הַצֶּ֖דֶק
of righteousness
Noun
8033 [e]
šām·māh
שָׁ֥מָּה
there
Adv
  
 
.
 
 
 7562 [e]
hā·rā·ša‘.
הָרָֽשַׁע׃
[that] iniquity
Noun
559 [e]   17
’ā·mar·tî   17
אָמַ֤רְתִּֽי   17
I said   17
Verb   17
589 [e]
’ă·nî
אֲנִי֙
I [am]
Pro
  
 

 
 
 3820 [e]
bə·lib·bî,
בְּלִבִּ֔י
to myself
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
6662 [e]
haṣ·ṣad·dîq
הַצַּדִּיק֙
the righteous
Adj
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 7563 [e]
hā·rā·šā‘,
הָ֣רָשָׁ֔ע
the wicked
Adj
8199 [e]
yiš·pōṭ
יִשְׁפֹּ֖ט
shall judge
Verb
430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm;
הָאֱלֹהִ֑ים
God
Noun
3588 [e]
kî-
כִּי־
for
Conj
6256 [e]
‘êṯ
עֵ֣ת
[there is] a time
Noun
3605 [e]
lə·ḵāl
לְכָל־
for every
Noun
2656 [e]
ḥê·p̄eṣ,
חֵ֔פֶץ
purpose
Noun
5921 [e]
wə·‘al
וְעַ֥ל
and for
Prep
3605 [e]
kāl-
כָּל־
every
Noun
4639 [e]
ham·ma·‘ă·śeh
הַֽמַּעֲשֶׂ֖ה
work
Noun
  
 
.
 
 
 8033 [e]
šām.
שָֽׁם׃
there
Adv
559 [e]   18
’ā·mar·tî   18
אָמַ֤רְתִּֽי   18
I said   18
Verb   18
589 [e]
’ă·nî
אֲנִי֙
I [am]
Pro
3820 [e]
bə·lib·bî,
בְּלִבִּ֔י
to myself
Noun
5921 [e]
‘al-
עַל־
concerning
Prep
1700 [e]
diḇ·raṯ
דִּבְרַת֙
the estate
Noun
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
of the sons
Noun
  
 

 
 
 120 [e]
hā·’ā·ḏām,
הָאָדָ֔ם
of men
Noun
1305 [e]
lə·ḇā·rām
לְבָרָ֖ם
might manifest
Verb
430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm;
הָאֱלֹהִ֑ים
that God
Noun
7200 [e]
wə·lir·’ō·wṯ
וְלִרְא֕וֹת
that might see them
Verb
1992 [e]
šə·hem-
שְׁהֶם־
they
Pro
929 [e]
bə·hê·māh
בְּהֵמָ֥ה
themselves are beasts
Noun
1992 [e]
hêm·māh
הֵ֖מָּה
like
Pro
  
 
.
 
 
 1992 [e]
lā·hem.
לָהֶֽם׃
like
Pro
3588 [e]   19
   19
כִּי֩   19
for   19
Conj   19
4745 [e]
miq·reh
מִקְרֶ֨ה
the fate
Noun
1121 [e]
ḇə·nê-
בְֽנֵי־
of the sons
Noun
120 [e]
hā·’ā·ḏām
הָאָדָ֜ם
of men
Noun
4745 [e]
ū·miq·reh
וּמִקְרֶ֣ה
and befalls
Noun
  
 

 
 
 929 [e]
hab·bə·hê·māh,
הַבְּהֵמָ֗ה
beasts
Noun
4745 [e]
ū·miq·reh
וּמִקְרֶ֤ה
and befalls
Noun
259 [e]
’e·ḥāḏ
אֶחָד֙
even one thing
Adj
  
lā·hem,
לָהֶ֔ם
to
Prep
  
 

 
 
 4194 [e]
kə·mō·wṯ
כְּמ֥וֹת
dies
Noun
2088 [e]
zeh
זֶה֙
as the one
Pro
3651 [e]
kên
כֵּ֣ן
so
Adj
4194 [e]
mō·wṯ
מ֣וֹת
dies
Noun
  
 

 
 
 2088 [e]
zeh,
זֶ֔ה
the other
Pro
  
 

 
 
 7307 [e]
wə·rū·aḥ
וְר֥וּחַ
and breath
Noun
259 [e]
’e·ḥāḏ
אֶחָ֖ד
one
Adj
3605 [e]
lak·kōl;
לַכֹּ֑ל
they have all
Noun
4195 [e]
ū·mō·w·ṯar
וּמוֹתַ֨ר
and preeminence
Noun
120 [e]
hā·’ā·ḏām
הָאָדָ֤ם
so that a man
Noun
4480 [e]
min-
מִן־
above
Prep
  
 

 
 
 929 [e]
hab·bə·hê·māh
הַבְּהֵמָה֙
a beast
Noun
369 [e]
’ā·yin,
אָ֔יִן
has no
Prt
3588 [e]

כִּ֥י
for
Conj
3605 [e]
hak·kōl
הַכֹּ֖ל
all
Noun
  
 
.
 
 
 1892 [e]
hā·ḇel.
הָֽבֶל׃
[is] vanity
Noun
3605 [e]   20
hak·kōl   20
הַכֹּ֥ל   20
All   20
Noun   20
1980 [e]
hō·w·lêḵ
הוֹלֵ֖ךְ
go
Verb
413 [e]
’el-
אֶל־
unto
Prep
  
 

 
 
 4725 [e]
mā·qō·wm
מָק֣וֹם
place
Noun
259 [e]
’e·ḥāḏ;
אֶחָ֑ד
one
Adj
3605 [e]
hak·kōl
הַכֹּל֙
All
Noun
1961 [e]
hā·yāh
הָיָ֣ה
are
Verb
4480 [e]
min-
מִן־
of
Prep
  
 

 
 
 6083 [e]
he·‘ā·p̄ār,
הֶֽעָפָ֔ר
the dust
Noun
3605 [e]
wə·hak·kōl
וְהַכֹּ֖ל
and all
Noun
7725 [e]
šāḇ
שָׁ֥ב
turn to dust again
Verb
413 [e]
’el-
אֶל־
unto
Prep
  
 
.
 
 
 6083 [e]
he·‘ā·p̄ār.
הֶעָפָֽר׃
to the dust
Noun
4310 [e]   21
   21
מִ֣י   21
Who   21
Pro   21
3045 [e]
yō·w·ḏê·a‘,
יוֹדֵ֗עַ
knows
Verb
7307 [e]
rū·aḥ
ר֚וּחַ
the spirit
Noun
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
afflicted
Noun
120 [e]
hā·’ā·ḏām,
הָאָדָ֔ם
of man
Noun
5927 [e]
hā·‘ō·lāh
הָעֹלָ֥ה
goes
Verb
1931 [e]

הִ֖יא
that
Pro
  
 

 
 
 4605 [e]
lə·mā·‘ə·lāh;
לְמָ֑עְלָה
upward
Subst
7307 [e]
wə·rū·aḥ
וְר֙וּחַ֙
and the spirit
Noun
929 [e]
hab·bə·hê·māh,
הַבְּהֵמָ֔ה
of the beast
Noun
3381 [e]
hay·yō·re·ḏeṯ
הַיֹּרֶ֥דֶת
goes
Verb
1931 [e]

הִ֖יא
that
Pro
4295 [e]
lə·maṭ·ṭāh
לְמַ֥טָּה
downward
Adv
  
 
؟
 
 
 776 [e]
lā·’ā·reṣ.
לָאָֽרֶץ׃
to the earth
Noun
7200 [e]   22
wə·rā·’î·ṯî,   22
וְרָאִ֗יתִי   22
that Why I perceive   22
Verb   22
3588 [e]

כִּ֣י
 - 
Conj
369 [e]
’ên
אֵ֥ין
nothing
Prt
  
 

 
 
 2896 [e]
ṭō·wḇ
טוֹב֙
[there is] better
Adj
834 [e]
mê·’ă·šer
מֵאֲשֶׁ֨ר
than that
Prt
8055 [e]
yiś·maḥ
יִשְׂמַ֤ח
should rejoice
Verb
120 [e]
hā·’ā·ḏām
הָאָדָם֙
a man
Noun
  
 

 
 
 4639 [e]
bə·ma·‘ă·śāw,
בְּֽמַעֲשָׂ֔יו
in his activities
Noun
3588 [e]
kî-
כִּי־
for
Conj
1931 [e]

ה֖וּא
that
Pro
  
 
.
 
 
 2506 [e]
ḥel·qōw;
חֶלְק֑וֹ
[is] his portion
Noun
3588 [e]

כִּ֣י
for
Conj
4310 [e]

מִ֤י
who
Pro
935 [e]
yə·ḇî·’en·nū
יְבִיאֶ֙נּוּ֙
shall bring him
Verb
7200 [e]
lir·’ō·wṯ,
לִרְא֔וֹת
to see
Verb
4100 [e]
bə·meh
בְּמֶ֖ה
what shall be
Pro
1961 [e]
še·yih·yeh
שֶׁיִּהְיֶ֥ה
will occur
Verb
  
 
.
 
 
 310 [e]
’a·ḥă·rāw.
אַחֲרָֽיו׃
after
Adv
Interlinear Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries


Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub

Ecclesiastes 2
Top of Page
Top of Page