Genesis 5
Interlinear Bible
The Descendants of Adam
2088 [e]   1
zeh   1
זֶ֣ה   1
This   1
Pro   1
5612 [e]
sê·p̄er,
סֵ֔פֶר
[is] the book
Noun
8435 [e]
tō·wl·ḏōṯ
תּוֹלְדֹ֖ת
of the generations
Noun
  
 
.
 
 
 121 [e]
’ā·ḏām;
אָדָ֑ם
of Adam
Noun
3117 [e]
bə·yō·wm,
בְּי֗וֹם
In the day that
Noun
1254 [e]
bə·rō
בְּרֹ֤א
created
Verb
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִים֙
God
Noun
  
 

 
 
 120 [e]
’ā·ḏām,
אָדָ֔ם
man
Noun
1823 [e]
biḏ·mūṯ
בִּדְמ֥וּת
in the likeness
Noun
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
of God
Noun
6213 [e]
‘ā·śāh
עָשָׂ֥ה
He made
Verb
853 [e]
’ō·ṯōw.
אֹתֽוֹ׃
him
Acc
2145 [e]   2
zā·ḵār   2
זָכָ֥ר   2
Male   2
Noun   2
5347 [e]
ū·nə·qê·ḇāh
וּנְקֵבָ֖ה
and female
Noun
1254 [e]
bə·rā·’ām;
בְּרָאָ֑ם
He created
Verb
1288 [e]
way·ḇā·reḵ
וַיְבָ֣רֶךְ
and blessed
Verb
853 [e]
’ō·ṯām,
אֹתָ֗ם
them
Acc
7121 [e]
way·yiq·rā
וַיִּקְרָ֤א
and called
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
8034 [e]
šə·mām
שְׁמָם֙
their name
Noun
120 [e]
’ā·ḏām,
אָדָ֔ם
Man
Noun
3117 [e]
bə·yō·wm
בְּי֖וֹם
in the day
Noun
  
 
.
 
 
 1254 [e]
hib·bā·rə·’ām.
הִבָּֽרְאָֽם׃
when they were created
Verb
  
s
ס
 - 
 
2421 [e]   3
way·ḥî   3
וַֽיְחִ֣י   3
And lived   3
Verb   3
121 [e]
’ā·ḏām,
אָדָ֗ם
Adam
Noun
7970 [e]
šə·lō·šîm
שְׁלֹשִׁ֤ים
thirty
Noun
3967 [e]
ū·mə·’aṯ
וּמְאַת֙
and a hundred
Noun
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh,
שָׁנָ֔ה
years
Noun
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֥וֹלֶד
and fathered
Verb
  
 

 
 
 1823 [e]
biḏ·mū·ṯōw
בִּדְמוּת֖וֹ
[a son] in his own likeness
Noun
  
 

 
 
 6754 [e]
kə·ṣal·mōw;
כְּצַלְמ֑וֹ
according to his image
Noun
7121 [e]
way·yiq·rā
וַיִּקְרָ֥א
and he called
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
8034 [e]
šə·mōw
שְׁמ֖וֹ
his name
Noun
  
 
.
 
 
 8352 [e]
šêṯ.
שֵֽׁת׃
Seth
Noun
1961 [e]   4
way·yih·yū   4
וַיִּֽהְי֣וּ   4
And were   4
Verb   4
3117 [e]
yə·mê-
יְמֵי־
the days
Noun
121 [e]
’ā·ḏām,
אָדָ֗ם
of Adam
Noun
310 [e]
’a·ḥă·rê
אַֽחֲרֵי֙
after
Adv
3205 [e]
hō·w·lî·ḏōw
הוֹלִיד֣וֹ
he had begotten
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
8352 [e]
šêṯ,
שֵׁ֔ת
Seth
Noun
8083 [e]
šə·mō·neh
שְׁמֹנֶ֥ה
eight
Noun
3967 [e]
mê·’ōṯ
מֵאֹ֖ת
hundred
Noun
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
Noun
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֥וֹלֶד
and he fathered
Verb
1121 [e]
bā·nîm
בָּנִ֖ים
sons
Noun
  
 
.
 
 
 1323 [e]
ū·ḇā·nō·wṯ.
וּבָנֽוֹת׃
and daughers
Noun
1961 [e]   5
way·yih·yū   5
וַיִּֽהְי֞וּ   5
And were   5
Verb   5
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
Noun
3117 [e]
yə·mê
יְמֵ֤י
the days
Noun
121 [e]
’ā·ḏām
אָדָם֙
Adam
Noun
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
who
Prt
2416 [e]
ḥay,
חַ֔י
lived
Adj
8672 [e]
tə·ša‘
תְּשַׁ֤ע
nine
Noun
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵאוֹת֙
hundred
Noun
8141 [e]
šā·nāh,
שָׁנָ֔ה
years
Noun
7970 [e]
ū·šə·lō·šîm
וּשְׁלֹשִׁ֖ים
and thirty
Noun
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
Noun
  
 
.
 
 
 4191 [e]
way·yā·mōṯ.
וַיָּמֹֽת׃
and he died
Verb
  
s
ס
 - 
 
2421 [e]   6
way·ḥî-   6
וַֽיְחִי־   6
And lived   6
Verb   6
8352 [e]
šêṯ
שֵׁ֕ת
Seth
Noun
2568 [e]
ḥā·mêš
חָמֵ֥שׁ
five
Noun
8141 [e]
šā·nîm
שָׁנִ֖ים
years
Noun
3967 [e]
ū·mə·’aṯ
וּמְאַ֣ת
and a hundred
Noun
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
Noun
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֖וֹלֶד
and fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 
.
 
 
 583 [e]
’ĕ·nō·wōš.
אֱנֽוֹשׁ׃
Enos
Noun
2421 [e]   7
way·ḥî-   7
וַֽיְחִי־   7
And lived   7
Verb   7
8352 [e]
šêṯ,
שֵׁ֗ת
Seth
Noun
310 [e]
’a·ḥă·rê
אַֽחֲרֵי֙
after
Adv
3205 [e]
hō·w·lî·ḏōw
הוֹלִיד֣וֹ
he fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 583 [e]
’ĕ·nō·wōš,
אֱנ֔וֹשׁ
Enos
Noun
7651 [e]
še·ḇa‘
שֶׁ֣בַע
seven
Noun
8141 [e]
šā·nîm,
שָׁנִ֔ים
years
Noun
8083 [e]
ū·šə·mō·neh
וּשְׁמֹנֶ֥ה
and eight
Noun
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Noun
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
Noun
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֥וֹלֶד
and fathered
Verb
1121 [e]
bā·nîm
בָּנִ֖ים
sons
Noun
  
 
.
 
 
 1323 [e]
ū·ḇā·nō·wṯ.
וּבָנֽוֹת׃
and daughers
Noun
1961 [e]   8
way·yih·yū   8
וַיִּֽהְיוּ֙   8
And were   8
Verb   8
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
Noun
3117 [e]
yə·mê-
יְמֵי־
the days
Noun
8352 [e]
šêṯ,
שֵׁ֔ת
of Seth
Noun
8147 [e]
šə·têm
שְׁתֵּ֤ים
two
Noun
6240 [e]
‘eś·rêh
עֶשְׂרֵה֙
and ten
Noun
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh,
שָׁנָ֔ה
years
Noun
8672 [e]
ū·ṯə·ša‘
וּתְשַׁ֥ע
and nine
Noun
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Noun
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
Noun
  
 
.
 
 
 4191 [e]
way·yā·mōṯ.
וַיָּמֹֽת׃
and he died
Verb
  
s
ס
 - 
 
2421 [e]   9
way·ḥî   9
וַֽיְחִ֥י   9
And lived   9
Verb   9
583 [e]
’ĕ·nō·wōš
אֱנ֖וֹשׁ
Enos
Noun
8673 [e]
tiš·‘îm
תִּשְׁעִ֣ים
ninety
Noun
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
Noun
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֖וֹלֶד
and fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 
.
 
 
 7018 [e]
qê·nān.
קֵינָֽן׃
Kenan
Noun
2421 [e]   10
way·ḥî   10
וַֽיְחִ֣י   10
And lived   10
Verb   10
583 [e]
’ĕ·nō·wōš,
אֱנ֗וֹשׁ
Enos
Noun
310 [e]
’a·ḥă·rê
אַֽחֲרֵי֙
after
Adv
3205 [e]
hō·w·lî·ḏōw
הוֹלִיד֣וֹ
he fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 7018 [e]
qê·nān,
קֵינָ֔ן
Kenan
Noun
2568 [e]
ḥă·mêš
חֲמֵ֤שׁ
five
Noun
6240 [e]
‘eś·rêh
עֶשְׂרֵה֙
and ten
Noun
8141 [e]
šā·nāh,
שָׁנָ֔ה
years
Noun
8083 [e]
ū·šə·mō·neh
וּשְׁמֹנֶ֥ה
and eight
Noun
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Noun
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
Noun
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֥וֹלֶד
and fathered
Verb
1121 [e]
bā·nîm
בָּנִ֖ים
sons
Noun
  
 
.
 
 
 1323 [e]
ū·ḇā·nō·wṯ.
וּבָנֽוֹת׃
and daughers
Noun
1961 [e]   11
way·yih·yū   11
וַיִּֽהְיוּ֙   11
And were   11
Verb   11
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
Noun
3117 [e]
yə·mê
יְמֵ֣י
the days
Noun
583 [e]
’ĕ·nō·wōš,
אֱנ֔וֹשׁ
of Enos
Noun
2568 [e]
ḥā·mêš
חָמֵ֣שׁ
five
Noun
8141 [e]
šā·nîm,
שָׁנִ֔ים
years
Noun
8672 [e]
ū·ṯə·ša‘
וּתְשַׁ֥ע
and nine
Noun
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Noun
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
Noun
  
 
.
 
 
 4191 [e]
way·yā·mōṯ.
וַיָּמֹֽת׃
and he died
Verb
  
s
ס
 - 
 
2421 [e]   12
way·ḥî   12
וַֽיְחִ֥י   12
And lived   12
Verb   12
7018 [e]
qê·nān
קֵינָ֖ן
Kenan
Noun
7657 [e]
šiḇ·‘îm
שִׁבְעִ֣ים
seventy
Noun
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
Noun
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֖וֹלֶד
and fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 
.
 
 
 4111 [e]
ma·hă·lal·’êl.
מַֽהֲלַלְאֵֽל׃
Mahalalel
Noun
2421 [e]   13
way·ḥî   13
וַיְחִ֣י   13
And lived   13
Verb   13
7018 [e]
qê·nān,
קֵינָ֗ן
Kenan
Noun
310 [e]
’a·ḥă·rê
אַחֲרֵי֙
after
Adv
3205 [e]
hō·w·lî·ḏōw
הוֹלִיד֣וֹ
he fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
4111 [e]
ma·hă·lal·’êl,
מַֽהֲלַלְאֵ֔ל
Mahalalel
Noun
705 [e]
’ar·bā·‘îm
אַרְבָּעִ֣ים
forty
Noun
8141 [e]
šā·nāh,
שָׁנָ֔ה
years
Noun
8083 [e]
ū·šə·mō·neh
וּשְׁמֹנֶ֥ה
and eight
Noun
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Noun
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
Noun
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֥וֹלֶד
and fathered
Verb
1121 [e]
bā·nîm
בָּנִ֖ים
sons
Noun
  
 
.
 
 
 1323 [e]
ū·ḇā·nō·wṯ.
וּבָנֽוֹת׃
and daughers
Noun
1961 [e]   14
way·yih·yū   14
וַיִּֽהְיוּ֙   14
And were   14
Verb   14
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
Noun
3117 [e]
yə·mê
יְמֵ֣י
the days
Noun
7018 [e]
qê·nān,
קֵינָ֔ן
of Kenan
Noun
6235 [e]
‘e·śer
עֶ֣שֶׂר
ten
Noun
8141 [e]
šā·nîm,
שָׁנִ֔ים
years
Noun
8672 [e]
ū·ṯə·ša‘
וּתְשַׁ֥ע
and nine
Noun
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Noun
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
Noun
  
 
.
 
 
 4191 [e]
way·yā·mōṯ.
וַיָּמֹֽת׃
and he died
Verb
  
s
ס
 - 
 
2421 [e]   15
way·ḥî   15
וַֽיְחִ֣י   15
And lived   15
Verb   15
4111 [e]
ma·hă·lal·’êl,
מַֽהֲלַלְאֵ֔ל
Mahalaleel
Noun
2568 [e]
ḥā·mêš
חָמֵ֥שׁ
five
Noun
8141 [e]
šā·nîm
שָׁנִ֖ים
years
Noun
8346 [e]
wə·šiš·šîm
וְשִׁשִּׁ֣ים
and sixty
Noun
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
Noun
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֖וֹלֶד
and fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 
.
 
 
 3382 [e]
yā·reḏ.
יָֽרֶד׃
Jared
Noun
2421 [e]   16
way·ḥî   16
וַֽיְחִ֣י   16
And lived   16
Verb   16
4111 [e]
ma·hă·lal·’êl,
מַֽהֲלַלְאֵ֗ל
Mahalaleel
Noun
310 [e]
’a·ḥă·rê
אַֽחֲרֵי֙
after
Adv
3205 [e]
hō·w·lî·ḏōw
הוֹלִיד֣וֹ
he fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
3382 [e]
ye·reḏ,
יֶ֔רֶד
Jared
Noun
7970 [e]
šə·lō·šîm
שְׁלֹשִׁ֣ים
thirty
Noun
8141 [e]
šā·nāh,
שָׁנָ֔ה
years
Noun
8083 [e]
ū·šə·mō·neh
וּשְׁמֹנֶ֥ה
and eight
Noun
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Noun
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
Noun
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֥וֹלֶד
and fathered
Verb
1121 [e]
bā·nîm
בָּנִ֖ים
sons
Noun
  
 
.
 
 
 1323 [e]
ū·ḇā·nō·wṯ.
וּבָנֽוֹת׃
and daughers
Noun
1961 [e]   17
way·yih·yū   17
וַיִּהְיוּ֙   17
And were   17
Verb   17
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
Noun
3117 [e]
yə·mê
יְמֵ֣י
the days
Noun
4111 [e]
ma·hă·lal·’êl,
מַהֲלַלְאֵ֔ל
of Mahalalel
Noun
2568 [e]
ḥā·mêš
חָמֵ֤שׁ
five
Noun
8673 [e]
wə·ṯiš·‘îm
וְתִשְׁעִים֙
and ninety
Noun
8141 [e]
šā·nāh,
שָׁנָ֔ה
years
Noun
8083 [e]
ū·šə·mō·neh
וּשְׁמֹנֶ֥ה
and eight
Noun
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Noun
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
Noun
  
 
.
 
 
 4191 [e]
way·yā·mōṯ.
וַיָּמֹֽת׃
and he died
Verb
  
s
ס
 - 
 
God Takes Up Enoch
2421 [e]   18
way·ḥî-   18
וַֽיְחִי־   18
And lived   18
Verb   18
3382 [e]
ye·reḏ
יֶ֕רֶד
Jared
Noun
8147 [e]
šə·ta·yim
שְׁתַּ֧יִם
two
Noun
8346 [e]
wə·šiš·šîm
וְשִׁשִּׁ֛ים
and sixty
Noun
8141 [e]
šā·nāh
שָׁנָ֖ה
years
Noun
3967 [e]
ū·mə·’aṯ
וּמְאַ֣ת
and a hundred
Noun
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
Noun
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֖וֹלֶד
and he fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 
.
 
 
 2585 [e]
ḥă·nō·wḵ.
חֲנֽוֹךְ׃
Enoch
Noun
2421 [e]   19
way·ḥî-   19
וַֽיְחִי־   19
And lived   19
Verb   19
3382 [e]
ye·reḏ,
יֶ֗רֶד
Jared
Noun
310 [e]
’a·ḥă·rê
אַֽחֲרֵי֙
after
Adv
3205 [e]
hō·w·lî·ḏōw
הוֹלִיד֣וֹ
he fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
2585 [e]
ḥă·nō·wḵ,
חֲנ֔וֹךְ
Enoch
Noun
8083 [e]
šə·mō·neh
שְׁמֹנֶ֥ה
eight
Noun
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Noun
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
Noun
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֥וֹלֶד
and fathered
Verb
1121 [e]
bā·nîm
בָּנִ֖ים
sons
Noun
  
 
.
 
 
 1323 [e]
ū·ḇā·nō·wṯ.
וּבָנֽוֹת׃
and daughers
Noun
1961 [e]   20
way·yih·yū   20
וַיִּֽהְיוּ֙   20
And were   20
Verb   20
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
Noun
3117 [e]
yə·mê-
יְמֵי־
the days
Noun
3382 [e]
ye·reḏ,
יֶ֔רֶד
of Jared
Noun
8147 [e]
šə·ta·yim
שְׁתַּ֤יִם
two
Noun
8346 [e]
wə·šiš·šîm
וְשִׁשִּׁים֙
and sixty
Noun
8141 [e]
šā·nāh,
שָׁנָ֔ה
years
Noun
8672 [e]
ū·ṯə·ša‘
וּתְשַׁ֥ע
and nine
Noun
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Noun
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
Noun
  
 
.
 
 
 4191 [e]
way·yā·mōṯ.
וַיָּמֹֽת׃
and he died
Verb
  

פ
 - 
 
2421 [e]   21
way·ḥî   21
וַֽיְחִ֣י   21
And lived   21
Verb   21
2585 [e]
ḥă·nō·wḵ,
חֲנ֔וֹךְ
Enoch
Noun
2568 [e]
ḥā·mêš
חָמֵ֥שׁ
five
Noun
8346 [e]
wə·šiš·šîm
וְשִׁשִּׁ֖ים
and sixty
Noun
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
Noun
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֖וֹלֶד
and fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 
.
 
 
 4968 [e]
mə·ṯū·šā·laḥ.
מְתוּשָֽׁלַח׃
Methuselah
Noun
1980 [e]   22
way·yiṯ·hal·lêḵ   22
וַיִּתְהַלֵּ֨ךְ   22
And walked   22
Verb   22
2585 [e]
ḥă·nō·wḵ
חֲנ֜וֹךְ
Enoch
Noun
854 [e]
’eṯ-
אֶת־
with
Prep
430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm,
הָֽאֱלֹהִ֗ים
God
Noun
310 [e]
’a·ḥă·rê
אַֽחֲרֵי֙
after
Adv
3205 [e]
hō·w·lî·ḏōw
הוֹלִיד֣וֹ
he fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 4968 [e]
mə·ṯū·še·laḥ,
מְתוּשֶׁ֔לַח
Methuselah
Noun
7969 [e]
šə·lōš
שְׁלֹ֥שׁ
three
Noun
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Noun
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
Noun
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֥וֹלֶד
and fathered
Verb
1121 [e]
bā·nîm
בָּנִ֖ים
sons
Noun
  
 
.
 
 
 1323 [e]
ū·ḇā·nō·wṯ.
וּבָנֽוֹת׃
and daughers
Noun
1961 [e]   23
way·hî   23
וַיְהִ֖י   23
And were   23
Verb   23
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
Noun
3117 [e]
yə·mê
יְמֵ֣י
the days
Noun
2585 [e]
ḥă·nō·wḵ;
חֲנ֑וֹךְ
of Enoch
Noun
2568 [e]
ḥā·mêš
חָמֵ֤שׁ
five
Noun
8346 [e]
wə·šiš·šîm
וְשִׁשִּׁים֙
and sixty
Noun
8141 [e]
šā·nāh,
שָׁנָ֔ה
years
Noun
7969 [e]
ū·šə·lōš
וּשְׁלֹ֥שׁ
and three
Noun
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Noun
  
 
.
 
 
 8141 [e]
šā·nāh.
שָׁנָֽה׃
years
Noun
1980 [e]   24
way·yiṯ·hal·lêḵ   24
וַיִּתְהַלֵּ֥ךְ   24
And walked   24
Verb   24
2585 [e]
ḥă·nō·wḵ
חֲנ֖וֹךְ
Enoch
Noun
854 [e]
’eṯ-
אֶת־
with
Prep
  
 

 
 
 430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm;
הָֽאֱלֹהִ֑ים
God
Noun
  
 

 
 
 369 [e]
wə·’ê·nen·nū
וְאֵינֶ֕נּוּ
then he not [could be found]
Prt
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
for
Conj
3947 [e]
lā·qaḥ
לָקַ֥ח
took away
Verb
853 [e]
’ō·ṯōw
אֹת֖וֹ
him
Acc
  
 
.
 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hîm.
אֱלֹהִֽים׃
God
Noun
  

פ
 - 
 
From Methuselah to Noah
2421 [e]   25
way·ḥî   25
וַיְחִ֣י   25
And lived   25
Verb   25
4968 [e]
mə·ṯū·še·laḥ,
מְתוּשֶׁ֔לַח
Methuselah
Noun
7651 [e]
še·ḇa‘
שֶׁ֧בַע
seven
Noun
8084 [e]
ū·šə·mō·nîm
וּשְׁמֹנִ֛ים
and eighty
Adj
8141 [e]
šā·nāh
שָׁנָ֖ה
years
Noun
3967 [e]
ū·mə·’aṯ
וּמְאַ֣ת
and a hundred
Noun
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
Noun
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֖וֹלֶד
and fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 
.
 
 
 3929 [e]
lā·meḵ.
לָֽמֶךְ׃
Lamech
Noun
2421 [e]   26
way·ḥî   26
וַֽיְחִ֣י   26
And lived   26
Verb   26
4968 [e]
mə·ṯū·še·laḥ,
מְתוּשֶׁ֗לַח
Methuselah
Noun
310 [e]
’a·ḥă·rê
אַֽחֲרֵי֙
after
Adv
3205 [e]
hō·w·lî·ḏōw
הוֹלִיד֣וֹ
he fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
3929 [e]
le·meḵ,
לֶ֔מֶךְ
Lamech
Noun
8147 [e]
šə·ta·yim
שְׁתַּ֤יִם
two
Noun
8084 [e]
ū·šə·mō·w·nîm
וּשְׁמוֹנִים֙
and eighty
Adj
8141 [e]
šā·nāh,
שָׁנָ֔ה
years
Noun
7651 [e]
ū·šə·ḇa‘
וּשְׁבַ֥ע
and seven
Noun
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Noun
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
Noun
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֥וֹלֶד
and fathered
Verb
1121 [e]
bā·nîm
בָּנִ֖ים
sons
Noun
  
 
.
 
 
 1323 [e]
ū·ḇā·nō·wṯ.
וּבָנֽוֹת׃
and daughers
Noun
1961 [e]   27
way·yih·yū   27
וַיִּהְיוּ֙   27
And were   27
Verb   27
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
Noun
3117 [e]
yə·mê
יְמֵ֣י
the days
Noun
4968 [e]
mə·ṯū·še·laḥ,
מְתוּשֶׁ֔לַח
of Methuselah
Noun
8672 [e]
tê·ša‘
תֵּ֤שַׁע
nine
Noun
8346 [e]
wə·šiš·šîm
וְשִׁשִּׁים֙
and sixty
Noun
8141 [e]
šā·nāh,
שָׁנָ֔ה
years
Noun
8672 [e]
ū·ṯə·ša‘
וּתְשַׁ֥ע
and nine
Noun
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Noun
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
Noun
  
 
.
 
 
 4191 [e]
way·yā·mōṯ.
וַיָּמֹֽת׃
and he died
Verb
  

פ
 - 
 
2421 [e]   28
way·ḥî-   28
וַֽיְחִי־   28
And lived   28
Verb   28
3929 [e]
le·meḵ
לֶ֕מֶךְ
Lamech
Noun
8147 [e]
šə·ta·yim
שְׁתַּ֧יִם
two
Noun
8084 [e]
ū·šə·mō·nîm
וּשְׁמֹנִ֛ים
and eighty
Adj
8141 [e]
šā·nāh
שָׁנָ֖ה
years
Noun
3967 [e]
ū·mə·’aṯ
וּמְאַ֣ת
and a hundred
Noun
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
Noun
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֖וֹלֶד
and fathered
Verb
  
 
.
 
 
 1121 [e]
bên.
בֵּֽן׃
a son
Noun
7121 [e]   29
way·yiq·rā   29
וַיִּקְרָ֧א   29
And he called   29
Verb   29
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
8034 [e]
šə·mōw
שְׁמ֛וֹ
his name
Noun
  
 

 
 
 5146 [e]
nō·aḥ
נֹ֖חַ
Noah
Noun
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr;
לֵאמֹ֑ר
saying
Verb
2088 [e]
zeh
זֶ֞ה֠
This
Pro
5162 [e]
yə·na·ḥă·mê·nū
יְנַחֲמֵ֤נוּ
shall comfort us
Verb
4639 [e]
mim·ma·‘ă·śê·nū
מִֽמַּעֲשֵׂ֙נוּ֙
from our work
Noun
6093 [e]
ū·mê·‘iṣ·ṣə·ḇō·wn
וּמֵעִצְּב֣וֹן
and toil
Noun
  
 

 
 
 3027 [e]
yā·ḏê·nū,
יָדֵ֔ינוּ
of our hands
Noun
4480 [e]
min-
מִן־
concerning our work
Prep
127 [e]
hā·’ă·ḏā·māh,
הָ֣אֲדָמָ֔ה
of the ground
Noun
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
which
Prt
779 [e]
’ê·rə·rāh
אֵֽרְרָ֖הּ
has cursed
Verb
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
יְהוָֽה׃
the LORD
Noun
2421 [e]   30
way·ḥî-   30
וַֽיְחִי־   30
And lived   30
Verb   30
3929 [e]
le·meḵ,
לֶ֗מֶךְ
Lamech
Noun
310 [e]
’a·ḥă·rê
אַֽחֲרֵי֙
after
Adv
3205 [e]
hō·w·lî·ḏōw
הוֹלִיד֣וֹ
he fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
5146 [e]
nō·aḥ,
נֹ֔חַ
Noah
Noun
2568 [e]
ḥā·mêš
חָמֵ֤שׁ
five
Noun
8673 [e]
wə·ṯiš·‘îm
וְתִשְׁעִים֙
and ninety
Noun
8141 [e]
šā·nāh,
שָׁנָ֔ה
years
Noun
2568 [e]
wa·ḥă·mêš
וַחֲמֵ֥שׁ
and five
Noun
3967 [e]
mê·’ōṯ
מֵאֹ֖ת
hundred
Noun
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
Noun
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֥וֹלֶד
and fathered
Verb
1121 [e]
bā·nîm
בָּנִ֖ים
sons
Noun
  
 
.
 
 
 1323 [e]
ū·ḇā·nō·wṯ.
וּבָנֽוֹת׃
and daughers
Noun
1961 [e]   31
way·hî   31
וַֽיְהִי֙   31
And were   31
Verb   31
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
Noun
3117 [e]
yə·mê-
יְמֵי־
the days
Noun
3929 [e]
le·meḵ,
לֶ֔מֶךְ
of Lamech
Noun
7651 [e]
še·ḇa‘
שֶׁ֤בַע
seven
Noun
7657 [e]
wə·šiḇ·‘îm
וְשִׁבְעִים֙
and seventy
Noun
8141 [e]
šā·nāh,
שָׁנָ֔ה
years
Noun
7651 [e]
ū·šə·ḇa‘
וּשְׁבַ֥ע
and seven
Noun
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Noun
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
Noun
  
 
.
 
 
 4191 [e]
way·yā·mōṯ.
וַיָּמֹֽת׃
and he died
Verb
  
s
ס
 - 
 
1961 [e]   32
way·hî-   32
וַֽיְהִי־   32
And was   32
Verb   32
5146 [e]
nō·aḥ
נֹ֕חַ
Noah
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
old
Noun
2568 [e]
ḥă·mêš
חֲמֵ֥שׁ
five
Noun
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Noun
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
Noun
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֣וֹלֶד
and fathered
Verb
5146 [e]
nō·aḥ,
נֹ֔חַ
Noah
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 8035 [e]
šêm
שֵׁ֖ם
Shem
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 2526 [e]
ḥām
חָ֥ם
Ham
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 
.
 
 
 3315 [e]
yā·p̄eṯ.
יָֽפֶת׃
Japheth
Noun
Interlinear Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries


Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub

Genesis 4
Top of Page
Top of Page