1 Chronicles 1
Interlinear Bible
Adam's Line to Noah
  
 

 
 
 121 [e]   1
’ā·ḏām   1
אָדָ֥ם   1
Adam   1
Noun   1
  
 

 
 
 8352 [e]
šêṯ
שֵׁ֖ת
Sheth
Noun
  
 

 
 
 583 [e]
’ĕ·nō·wōš.
אֱנֽוֹשׁ׃
Enosh
Noun
  
 

 
 
 7018 [e]   2
qê·nān   2
קֵינָ֥ן   2
Kenan   2
Noun   2
  
 

 
 
 4111 [e]
ma·hă·lal·’êl
מַהֲלַלְאֵ֖ל
Mahalaleel
Noun
  
 

 
 
 3382 [e]
yā·reḏ.
יָֽרֶד׃
Jered
Noun
  
 

 
 
 2585 [e]   3
ḥă·nō·wḵ   3
חֲנ֥וֹךְ   3
Henoch   3
Noun   3
  
 

 
 
 4968 [e]
mə·ṯū·še·laḥ
מְתוּשֶׁ֖לַח
Methuselah
Noun
  
 

 
 
 3929 [e]
lā·meḵ.
לָֽמֶךְ׃
Lamech
Noun
  
 

 
 
 5146 [e]   4
nō·aḥ   4
נֹ֥חַ   4
Noah   4
Noun   4
  
 

 
 
 8035 [e]
šêm
שֵׁ֖ם
Shem
Noun
  
 

 
 
 2526 [e]
ḥām
חָ֥ם
Ham
Noun
  
 
.
 
 
 3315 [e]
wā·yā·p̄eṯ.
וָיָֽפֶת׃
and Japheth
Noun
  
s
ס
 - 
 
Descendants of Japheth
1121 [e]   5
bə·nê   5
בְּנֵ֣י   5
The sons   5
Noun   5
  
 

 
 
 3315 [e]
ye·p̄eṯ,
יֶ֔פֶת
of Japheth
Noun
  
 

 
 
 1586 [e]
gō·mer
גֹּ֣מֶר
Gomer
Noun
  
 

 
 
 4031 [e]
ū·mā·ḡō·wḡ,
וּמָג֔וֹג
and Magog
Noun
  
 

 
 
 4074 [e]
ū·mā·ḏay
וּמָדַ֖י
and Madai
Noun
  
 

 
 
 3120 [e]
wə·yā·wān
וְיָוָ֣ן
and Javan
Noun
  
 

 
 
 8422 [e]
wə·ṯu·ḇāl;
וְתֻבָ֑ל
and Tubal
Noun
  
 

 
 
 4902 [e]
ū·me·šeḵ
וּמֶ֖שֶׁךְ
and Meshech
Noun
  
 
.
 
 
 8494 [e]
wə·ṯî·rās.
וְתִירָֽס׃
and Tiras
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]   6
ū·ḇə·nê   6
וּבְנֵ֖י   6
and the sons   6
Noun   6
  
 

 
 
 1586 [e]
gō·mer;
גֹּ֑מֶר
of Gomer
Noun
  
 

 
 
 813 [e]
’aš·kă·naz
אַשְׁכֲּנַ֥ז
Ashchenaz
Noun
  
 

 
 
 7384 [e]
wə·ḏî·p̄aṯ
וְדִיפַ֖ת
and Riphath
Noun
  
 
.
 
 
 8425 [e]
wə·ṯō·w·ḡar·māh.
וְתוֹגַרְמָֽה׃
and Togarmah
Noun
1121 [e]   7
ū·ḇə·nê   7
וּבְנֵ֥י   7
and the sons   7
Noun   7
  
 

 
 
 3120 [e]
yā·wān
יָוָ֖ן
of Javan
Noun
  
 

 
 
 473 [e]
’ĕ·lî·šāh
אֱלִישָׁ֣ה
Elishah
Noun
  
 

 
 
 8659 [e]
wə·ṯar·šî·šāh;
וְתַרְשִׁ֑ישָׁה
and Tarshish
Noun
  
 

 
 
 3794 [e]
kit·tîm
כִּתִּ֖ים
Kittim
Adj
  
 
.
 
 
 1721 [e]
wə·rō·w·ḏā·nîm.
וְרוֹדָנִֽים׃
and Dodanim
Noun
  
s
ס
 - 
 
Descendants of Ham
1121 [e]   8
bə·nê   8
בְּנֵ֖י   8
The sons   8
Noun   8
  
 

 
 
 2526 [e]
ḥām;
חָ֑ם
of Ham
Noun
  
 

 
 
 3568 [e]
kūš
כּ֥וּשׁ
Cush
Noun
  
 

 
 
 4714 [e]
ū·miṣ·ra·yim
וּמִצְרַ֖יִם
and Mizraim
Noun
  
 

 
 
 6316 [e]
pūṭ
פּ֥וּט
Put
Noun
  
 
.
 
 
 3667 [e]
ū·ḵə·nā·‘an.
וּכְנָֽעַן׃
and Canaan
Noun
1121 [e]   9
ū·ḇə·nê   9
וּבְנֵ֣י   9
and the sons   9
Noun   9
  
 

 
 
 3568 [e]
ḵūš,
כ֔וּשׁ
of Cush
Noun
  
 

 
 
 5434 [e]
sə·ḇā
סְבָא֙
Seba
Noun
  
 

 
 
 2341 [e]
wa·ḥă·wî·lāh,
וַחֲוִילָ֔ה
and Havilah
Noun
  
 

 
 
 5454 [e]
wə·saḇ·tā
וְסַבְתָּ֥א
and Sabta
Noun
  
 

 
 
 7484 [e]
wə·ra‘·mā
וְרַעְמָ֖א
and Raamah
Noun
  
 
.
 
 
 5455 [e]
wə·saḇ·tə·ḵā;
וְסַבְתְּכָ֑א
and Sabtechah
Noun
1121 [e]
ū·ḇə·nê
וּבְנֵ֥י
and the sons
Noun
  
 

 
 
 7484 [e]
ra‘·mā
רַעְמָ֖א
of Raamah
Noun
  
 

 
 
 7614 [e]
šə·ḇā
שְׁבָ֥א
Sheba
Noun
  
 
.
 
 
 1719 [e]
ū·ḏə·ḏān.
וּדְדָֽן׃
and Dedan
Noun
  
s
ס
 - 
 
3568 [e]   10
wə·ḵūš   10
וְכ֖וּשׁ   10
And Cush   10
Noun   10
3205 [e]
yā·laḏ
יָלַ֣ד
fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 5248 [e]
nim·rō·wḏ;
נִמְר֑וֹד
Nimrod
Noun
1931 [e]

ה֣וּא
he
Pro
2490 [e]
hê·ḥêl,
הֵחֵ֔ל
began
Verb
1961 [e]
lih·yō·wṯ
לִהְי֥וֹת
to be
Verb
1368 [e]
gib·bō·wr
גִּבּ֖וֹר
mighty
Adj
  
 
.
 
 
 776 [e]
bā·’ā·reṣ.
בָּאָֽרֶץ׃
in the earth
Noun
  
s
ס
 - 
 
4714 [e]   11
ū·miṣ·ra·yim   11
וּמִצְרַ֡יִם   11
and Mizraim   11
Noun   11
3205 [e]
yā·laḏ
יָלַ֞ד
fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
[lū·ḏî·yîm
[לוּדִיִּים
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
  
 

 
 
 3866 [e]
(lū·ḏîm
(לוּדִ֧ים
Ludim
Adj
  
q)
ק)
 - 
 
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 6047 [e]
‘ă·nā·mîm
עֲנָמִ֛ים
Anamim
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 3853 [e]
lə·hā·ḇîm
לְהָבִ֖ים
Lehabim
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 5320 [e]
nap̄·tu·ḥîm.
נַפְתֻּחִֽים׃
Naphtuhim
Noun
853 [e]   12
wə·’eṯ-   12
וְֽאֶת־   12
and   12
Acc   12
  
 

 
 
 6625 [e]
paṯ·ru·sîm
פַּתְרֻסִ֞ים
Pathrusim
Adj
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 3695 [e]
kas·lu·ḥîm,
כַּסְלֻחִ֗ים
Casluhim
Noun
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
from that
Prt
3318 [e]
yā·ṣə·’ū
יָצְא֥וּ
came
Verb
8033 [e]
miš·šām
מִשָּׁ֛ם
in it
Adv
6430 [e]
pə·liš·tîm
פְּלִשְׁתִּ֖ים
the Philistines
Adj
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 
.
 
 
 3732 [e]
kap̄·tō·rîm.
כַּפְתֹּרִֽים׃
Caphthorim
Adj
  
s
ס
 - 
 
3667 [e]   13
ū·ḵə·na·‘an,   13
וּכְנַ֗עַן   13
and Canaan   13
Noun   13
3205 [e]
yā·laḏ
יָלַ֛ד
fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
6721 [e]
ṣî·ḏō·wn
צִיד֥וֹן
Sidon
Noun
  
 

 
 
 1060 [e]
bə·ḵō·rōw
בְּכֹר֖וֹ
his firstborn
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 2845 [e]
ḥêṯ.
חֵֽת׃
Heth
Noun
853 [e]   14
wə·’eṯ-   14
וְאֶת־   14
and   14
Acc   14
2983 [e]
hay·ḇū·sî
הַיְבוּסִי֙
The Jebusite
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 567 [e]
hā·’ĕ·mō·rî,
הָ֣אֱמֹרִ֔י
the Amorite
Noun
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵ֖ת
and
Acc
  
 

 
 
 1622 [e]
hag·gir·gā·šî.
הַגִּרְגָּשִֽׁי׃
the Girgashite
Adj
853 [e]   15
wə·’eṯ-   15
וְאֶת־   15
and   15
Acc   15
  
 

 
 
 2340 [e]
ha·ḥiw·wî
הַחִוִּ֥י
the Hivite
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 6208 [e]
ha·‘ar·qî
הַֽעַרְקִ֖י
the Arkite
Adj
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 5513 [e]
has·sî·nî.
הַסִּינִֽי׃
the Sinite
Adj
853 [e]   16
wə·’eṯ-   16
וְאֶת־   16
and   16
Acc   16
  
 

 
 
 721 [e]
hā·’ar·wā·ḏî
הָאַרְוָדִ֥י
the Arvadite
Adj
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 6786 [e]
haṣ·ṣə·mā·rî
הַצְּמָרִ֖י
the Zemarite
Adj
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 
.
 
 
 2577 [e]
ha·ḥă·mā·ṯî.
הַֽחֲמָתִֽי׃
the Hamathite
Noun
  
s
ס
 - 
 
Descendants of Shem
1121 [e]   17
bə·nê   17
בְּנֵ֣י   17
The sons   17
Noun   17
  
 

 
 
 8035 [e]
šêm,
שֵׁ֔ם
of Shem
Noun
  
 

 
 
 5867 [e]
‘ê·lām
עֵילָ֣ם
Elam
Noun
  
 

 
 
 804 [e]
wə·’aš·šūr,
וְאַשּׁ֔וּר
and Asshur
Noun
  
 

 
 
 775 [e]
wə·’ar·paḵ·šaḏ
וְאַרְפַּכְשַׁ֖ד
and Arphaxad
Noun
  
 

 
 
 3865 [e]
wə·lūḏ
וְל֣וּד
and Lud
Noun
  
 

 
 
 758 [e]
wa·’ă·rām;
וַאֲרָ֑ם
and Aram
Noun
  
 

 
 
 5780 [e]
wə·‘ūṣ
וְע֥וּץ
and Uz
Noun
  
 

 
 
 2343 [e]
wə·ḥūl
וְח֖וּל
and Hul
Noun
  
 

 
 
 1666 [e]
wə·ḡe·ṯer
וְגֶ֥תֶר
and Gether
Noun
  
 
.
 
 
 4902 [e]
wā·me·šeḵ.
וָמֶֽשֶׁךְ׃
and Meshech
Noun
  
s
ס
 - 
 
775 [e]   18
wə·’ar·paḵ·šaḏ   18
וְאַרְפַּכְשַׁ֖ד   18
And Arphaxad   18
Noun   18
3205 [e]
yā·laḏ
יָלַ֣ד
fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 7974 [e]
šā·laḥ;
שָׁ֑לַח
Shelah
Noun
7974 [e]
wə·še·laḥ
וְשֶׁ֖לַח
and Shelah
Noun
3205 [e]
yā·laḏ
יָלַ֥ד
fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 
.
 
 
 5677 [e]
‘ê·ḇer.
עֵֽבֶר׃
Eber
Noun
5677 [e]   19
ū·lə·‘ê·ḇer   19
וּלְעֵ֥בֶר   19
and to Eber   19
Noun   19
3205 [e]
yul·laḏ
יֻלַּ֖ד
were born
Verb
8147 [e]
šə·nê
שְׁנֵ֣י
two
Noun
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇā·nîm;
בָנִ֑ים
sons
Noun
8034 [e]
šêm
שֵׁ֣ם
the name
Noun
259 [e]
hā·’e·ḥāḏ
הָאֶחָ֞ד
of the one [was]
Adj
  
 

 
 
 6389 [e]
pe·leḡ,
פֶּ֗לֶג
Peleg
Noun
3588 [e]

כִּ֤י
because
Conj
3117 [e]
ḇə·yā·māw
בְיָמָיו֙
for in his days
Noun
  
 

 
 
 6385 [e]
nip̄·lə·ḡāh
נִפְלְגָ֣ה
was divided
Verb
776 [e]
hā·’ā·reṣ,
הָאָ֔רֶץ
the earth
Noun
8034 [e]
wə·šêm
וְשֵׁ֥ם
and name
Noun
251 [e]
’ā·ḥîw
אָחִ֖יו
of his brother
Noun
  
 
.
 
 
 3355 [e]
yā·qə·ṭān.
יָקְטָֽן׃
[was] Joktan
Noun
3355 [e]   20
wə·yā·qə·ṭān   20
וְיָקְטָ֣ן   20
And Joktan   20
Noun   20
3205 [e]
yā·laḏ,
יָלַ֔ד
fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 486 [e]
’al·mō·w·ḏāḏ
אַלְמוֹדָ֖ד
Almodad
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 8026 [e]
šā·lep̄;
שָׁ֑לֶף
Sheleph
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 2700 [e]
ḥă·ṣar·mā·weṯ
חֲצַרְמָ֖וֶת
Hazarmaveth
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 3392 [e]
yā·raḥ.
יָֽרַח׃
Jerah
Noun
853 [e]   21
wə·’eṯ-   21
וְאֶת־   21
and   21
Acc   21
1913 [e]
hă·ḏō·w·rām
הֲדוֹרָ֥ם
Hadoram
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 187 [e]
’ū·zāl
אוּזָ֖ל
Uzal
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 1853 [e]
diq·lāh.
דִּקְלָֽה׃
Diklah
Noun
853 [e]   22
wə·’eṯ-   22
וְאֶת־   22
and   22
Acc   22
  
 

 
 
 5858 [e]
‘ê·ḇāl
עֵיבָ֥ל
Ebal
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 39 [e]
’ă·ḇî·mā·’êl
אֲבִימָאֵ֖ל
Abimael
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 7614 [e]
šə·ḇā.
שְׁבָֽא׃
Sheba
Noun
853 [e]   23
wə·’eṯ-   23
וְאֶת־   23
and   23
Acc   23
  
 

 
 
 211 [e]
’ō·w·p̄îr
אוֹפִ֥יר
Ophir
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 2341 [e]
ḥă·wî·lāh
חֲוִילָ֖ה
Havilah
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 
.
 
 
 3103 [e]
yō·w·ḇāḇ;
יוֹבָ֑ב
Jobab
Noun
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
Noun
428 [e]
’êl·leh
אֵ֖לֶּה
these [were]
Pro
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֥י
the sons
Noun
  
 
.
 
 
 3355 [e]
yā·qə·ṭān.
יָקְטָֽן׃
of Joktan
Noun
  
s
ס
 - 
 
  
 

 
 
 8035 [e]   24
šêm   24
שֵׁ֥ם ׀   24
Shem   24
Noun   24
  
 

 
 
 775 [e]
’ar·paḵ·šaḏ
אַרְפַּכְשַׁ֖ד
Arphaxad
Noun
  
 

 
 
 7974 [e]
šā·laḥ.
שָֽׁלַח׃
Shelah
Noun
  
 

 
 
 5677 [e]   25
‘ê·ḇer   25
עֵ֥בֶר   25
Eber   25
Noun   25
  
 

 
 
 6389 [e]
pe·leḡ
פֶּ֖לֶג
Peleg
Noun
  
 

 
 
 7466 [e]
rə·‘ū.
רְעֽוּ׃
Reu
Noun
  
 

 
 
 8286 [e]   26
śə·rūḡ   26
שְׂר֥וּג   26
Serug   26
Noun   26
  
 

 
 
 5152 [e]
nā·ḥō·wr
נָח֖וֹר
Nahor
Noun
  
 

 
 
 8646 [e]
tā·raḥ.
תָּֽרַח׃
Terah
Noun
  
 

 
 
 87 [e]   27
’aḇ·rām   27
אַבְרָ֖ם   27
Abram   27
Noun   27
1931 [e]

ה֥וּא
the same
Pro
  
 
.
 
 
 85 [e]
’aḇ·rā·hām.
אַבְרָהָֽם׃
[is] Abraham
Noun
  
s
ס
 - 
 
Descendants of Abraham
1121 [e]   28
bə·nê   28
בְּנֵי֙   28
The sons   28
Noun   28
  
 

 
 
 85 [e]
’aḇ·rā·hām,
אַבְרָהָ֔ם
of Abraham
Noun
  
 

 
 
 3327 [e]
yiṣ·ḥāq
יִצְחָ֖ק
Isaac
Noun
  
 
.
 
 
 3458 [e]
wə·yiš·mā·‘êl.
וְיִשְׁמָעֵֽאל׃
and Ishmael
Noun
  
s
ס
 - 
 
428 [e]   29
’êl·leh   29
אֵ֖לֶּה   29
These [are]   29
Pro   29
  
 

 
 
 8435 [e]
tō·lə·ḏō·w·ṯām;
תֹּלְדוֹתָ֑ם
their generations
Noun
1060 [e]
bə·ḵō·wr
בְּכ֤וֹר
The firstborn
Noun
  
 

 
 
 3458 [e]
yiš·mā·‘êl
יִשְׁמָעֵאל֙
of Ishmael
Noun
  
 

 
 
 5032 [e]
nə·ḇā·yō·wṯ,
נְבָי֔וֹת
Nebaioth
Noun
  
 

 
 
 6938 [e]
wə·qê·ḏār
וְקֵדָ֥ר
and then Kedar
Noun
  
 

 
 
 110 [e]
wə·’aḏ·bə·’êl
וְאַדְבְּאֵ֖ל
and Adbeel
Noun
  
 

 
 
 4017 [e]
ū·miḇ·śām.
וּמִבְשָֽׂם׃
and Mibsam
Noun
  
 

 
 
 4927 [e]   30
miš·mā‘   30
מִשְׁמָ֣ע   30
Mishma   30
Noun   30
  
 

 
 
 1746 [e]
wə·ḏū·māh,
וְדוּמָ֔ה
and Dumah
Noun
  
 

 
 
 4854 [e]
maś·śā
מַשָּׂ֖א
Massa
Noun
  
 

 
 
 2301 [e]
ḥă·ḏaḏ
חֲדַ֥ד
Hadad
Noun
  
 

 
 
 8485 [e]
wə·ṯê·mā.
וְתֵימָֽא׃
and Tema
Noun
  
 

 
 
 3195 [e]   31
yə·ṭūr   31
יְט֥וּר   31
Jetur   31
Noun   31
  
 

 
 
 5305 [e]
nā·p̄îš
נָפִ֖ישׁ
Naphish
Noun
  
 
.
 
 
 6929 [e]
wā·qê·ḏə·māh;
וָקֵ֑דְמָה
and Kedemah
Noun
428 [e]
’êl·leh
אֵ֥לֶּה
these
Pro
1992 [e]
hêm
הֵ֖ם
like
Pro
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֥י
are the sons
Noun
  
 
.
 
 
 3458 [e]
yiš·mā·‘êl.
יִשְׁמָעֵֽאל׃
of Ishmael
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]   32
ū·ḇə·nê   32
וּבְנֵ֨י   32
Now the sons   32
Noun   32
  
 

 
 
 6989 [e]
qə·ṭū·rāh
קְטוּרָ֜ה
of Keturah
Noun
  
 

 
 
 6370 [e]
pî·le·ḡeš
פִּילֶ֣גֶשׁ
concubine
Noun
85 [e]
’aḇ·rā·hām,
אַבְרָהָ֗ם
of Abraham
Noun
3205 [e]
yā·lə·ḏāh
יָלְדָ֞ה
she bore
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 2175 [e]
zim·rān
זִמְרָ֧ן
Zimran
Noun
  
 

 
 
 3370 [e]
wə·yā·qə·šān
וְיָקְשָׁ֛ן
and Jokshan
Noun
  
 

 
 
 4091 [e]
ū·mə·ḏān
וּמְדָ֥ן
and Medan
Noun
  
 

 
 
 4080 [e]
ū·miḏ·yān
וּמִדְיָ֖ן
and Midian
Noun
  
 

 
 
 3435 [e]
wə·yiš·bāq
וְיִשְׁבָּ֣ק
and Ishbak
Noun
  
 
.
 
 
 7744 [e]
wə·šū·aḥ;
וְשׁ֑וּחַ
and Shuah
Noun
1121 [e]
ū·ḇə·nê
וּבְנֵ֥י
and the sons
Noun
  
 

 
 
 3370 [e]
yā·qə·šān
יָקְשָׁ֖ן
of Jokshan
Noun
  
 

 
 
 7614 [e]
šə·ḇā
שְׁבָ֥א
Sheba
Noun
  
 
.
 
 
 1719 [e]
ū·ḏə·ḏān.
וּדְדָֽן׃
and Dedan
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]   33
ū·ḇə·nê   33
וּבְנֵ֣י   33
and the sons   33
Noun   33
  
 

 
 
 4080 [e]
miḏ·yān,
מִדְיָ֗ן
of Midian
Noun
  
 

 
 
 5891 [e]
‘ê·p̄āh
עֵיפָ֤ה
Ephah
Noun
  
 

 
 
 6081 [e]
wā·‘ê·p̄er
וָעֵ֙פֶר֙
and Epher
Noun
  
 

 
 
 2585 [e]
wa·ḥă·nō·wḵ,
וַחֲנ֔וֹךְ
and Henoch
Noun
  
 

 
 
 28 [e]
wa·’ă·ḇî·ḏā‘
וַאֲבִידָ֖ע
and Abidah
Noun
  
 
.
 
 
 420 [e]
wə·’el·dā·‘āh;
וְאֶלְדָּעָ֑ה
and Eldaah
Noun
3605 [e]
kāl-
כָּל־
All
Noun
428 [e]
’êl·leh
אֵ֖לֶּה
these [are]
Pro
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֥י
the sons
Noun
  
 
.
 
 
 6989 [e]
qə·ṭū·rāh.
קְטוּרָֽה׃
of Keturah
Noun
  
s
ס
 - 
 
Descendants of Isaac
3205 [e]   34
way·yō·w·leḏ   34
וַיּ֥וֹלֶד   34
And fathered   34
Verb   34
85 [e]
’aḇ·rā·hām
אַבְרָהָ֖ם
Abraham
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 
.
 
 
 3327 [e]
yiṣ·ḥāq;
יִצְחָ֑ק
Isaac
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
The sons
Noun
  
 

 
 
 3327 [e]
yiṣ·ḥāq,
יִצְחָ֔ק
of Isaac
Noun
6215 [e]
‘ê·śāw
עֵשָׂ֖ו
Esau
Noun
  
 
.
 
 
 3478 [e]
wə·yiś·rā·’êl.
וְיִשְׂרָאֵֽל׃
and Israel
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]   35
bə·nê   35
בְּנֵ֖י   35
The sons   35
Noun   35
  
 

 
 
 6215 [e]
‘ê·śāw;
עֵשָׂ֑ו
of Esau
Noun
  
 

 
 
 464 [e]
’ĕ·lî·p̄az
אֱלִיפַ֛ז
Eliphaz
Noun
  
 

 
 
 7467 [e]
rə·‘ū·’êl
רְעוּאֵ֥ל
Reuel
Noun
  
 

 
 
 3266 [e]
wî·‘ūš
וִיע֖וּשׁ
Jeush
Noun
  
 

 
 
 3281 [e]
wə·ya‘·lām
וְיַעְלָ֥ם
and Jaalam
Noun
  
 
.
 
 
 7141 [e]
wə·qō·raḥ.
וְקֹֽרַח׃
and Korah
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]   36
bə·nê   36
בְּנֵ֖י   36
The sons   36
Noun   36
  
 

 
 
 464 [e]
’ĕ·lî·p̄āz;
אֱלִיפָ֑ז
of Eliphaz
Noun
  
 

 
 
 8487 [e]
tê·mān
תֵּימָ֤ן
Teman
Noun
  
 

 
 
 201 [e]
wə·’ō·w·mār
וְאוֹמָר֙
and Omar
Noun
  
 

 
 
 6825 [e]
ṣə·p̄î
צְפִ֣י
Zephi
Noun
  
 

 
 
 1609 [e]
wə·ḡa‘·tām,
וְגַעְתָּ֔ם
and Gatam
Noun
  
 

 
 
 7073 [e]
qə·naz
קְנַ֖ז
Kenaz
Noun
  
 

 
 
 8555 [e]
wə·ṯim·nā‘
וְתִמְנָ֥ע
and Timna
Noun
  
 
.
 
 
 6002 [e]
wa·‘ă·mā·lêq.
וַעֲמָלֵֽק׃
and Amalek
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]   37
bə·nê   37
בְּנֵ֖י   37
The sons   37
Noun   37
  
 

 
 
 7467 [e]
rə·‘ū·’êl;
רְעוּאֵ֑ל
of Reuel
Noun
  
 

 
 
 5184 [e]
na·ḥaṯ
נַ֥חַת
Nahath
Noun
  
 

 
 
 2226 [e]
ze·raḥ
זֶ֖רַח
Zerah
Noun
  
 

 
 
 8048 [e]
šam·māh
שַׁמָּ֥ה
Shammah
Noun
  
 
.
 
 
 4199 [e]
ū·miz·zāh.
וּמִזָּֽה׃
and Mizzah
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]   38
ū·ḇə·nê   38
וּבְנֵ֣י   38
and the sons   38
Noun   38
  
 

 
 
 8165 [e]
śê·‘îr,
שֵׂעִ֔יר
of Seir
Noun
  
 

 
 
 3877 [e]
lō·w·ṭān
לוֹטָ֥ן
Lotan
Noun
  
 

 
 
 7732 [e]
wə·šō·w·ḇāl
וְשׁוֹבָ֖ל
and Shobal
Noun
  
 

 
 
 6649 [e]
wə·ṣiḇ·‘ō·wn
וְצִבְע֣וֹן
and Zibeon
Noun
  
 

 
 
 6034 [e]
wa·‘ă·nāh;
וַֽעֲנָ֑ה
and Anah
Noun
  
 

 
 
 1787 [e]
wə·ḏî·šōn
וְדִישֹׁ֥ן
and Dishon
Noun
  
 

 
 
 687 [e]
wə·’ê·ṣer
וְאֵ֖צֶר
and Ezar
Noun
  
 
.
 
 
 1789 [e]
wə·ḏî·šān.
וְדִישָֽׁן׃
and Dishan
Noun
1121 [e]   39
ū·ḇə·nê   39
וּבְנֵ֥י   39
and the sons   39
Noun   39
  
 

 
 
 3877 [e]
lō·w·ṭān
לוֹטָ֖ן
of Lotan
Noun
  
 

 
 
 2753 [e]
ḥō·rî
חֹרִ֣י
Hori
Noun
  
 

 
 
 1950 [e]
wə·hō·w·mām;
וְהוֹמָ֑ם
and Homam
Noun
  
 
.
 
 
 269 [e]
wa·’ă·ḥō·wṯ
וַאֲח֥וֹת
and sister
Noun
3877 [e]
lō·w·ṭān
לוֹטָ֖ן
of [was] Lotan
Noun
  
 
.
 
 
 8555 [e]
tim·nā‘.
תִּמְנָֽע׃
Timna
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]   40
bə·nê   40
בְּנֵ֣י   40
The sons   40
Noun   40
  
 

 
 
 7732 [e]
šō·w·ḇāl,
שׁוֹבָ֔ל
of Shobal
Noun
  
 

 
 
 5935 [e]
‘al·yān
עַלְיָ֧ן
Alian
Noun
  
 

 
 
 4506 [e]
ū·mā·na·ḥaṯ
וּמָנַ֛חַת
and Manahath
Noun
  
 

 
 
 5858 [e]
wə·‘ê·ḇāl
וְעֵיבָ֖ל
and Ebal
Noun
  
 

 
 
 8195 [e]
šə·p̄î
שְׁפִ֣י
Shephi
Noun
  
 
.
 
 
 208 [e]
wə·’ō·w·nām;
וְאוֹנָ֑ם
and Onam
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]
ū·ḇə·nê
וּבְנֵ֥י
and the sons
Noun
  
 

 
 
 6649 [e]
ṣiḇ·‘ō·wn
צִבְע֖וֹן
of Zibeon
Noun
  
 

 
 
 345 [e]
’ay·yāh
אַיָּ֥ה
Aiah
Noun
  
 
.
 
 
 6034 [e]
wa·‘ă·nāh.
וַעֲנָֽה׃
and Anah
Noun
1121 [e]   41
bə·nê   41
בְּנֵ֥י   41
The sons   41
Noun   41
  
 

 
 
 6034 [e]
‘ă·nāh
עֲנָ֖ה
of Anah
Noun
  
 
.
 
 
 1787 [e]
dî·šō·wn;
דִּישׁ֑וֹן
Dishon
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]
ū·ḇə·nê
וּבְנֵ֣י
and the sons
Noun
  
 

 
 
 1787 [e]
ḏî·šō·wn,
דִישׁ֔וֹן
of Dishon
Noun
  
 

 
 
 2566 [e]
ḥam·rān
חַמְרָ֥ן
Amram
Noun
  
 

 
 
 790 [e]
wə·’eš·bān
וְאֶשְׁבָּ֖ן
and Esh-ban
Noun
  
 

 
 
 3506 [e]
wə·yiṯ·rān
וְיִתְרָ֥ן
and Ithran
Noun
  
 
.
 
 
 3763 [e]
ū·ḵə·rān.
וּכְרָֽן׃
and Cheran
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]   42
bə·nê-   42
בְּֽנֵי־   42
The sons   42
Noun   42
  
 

 
 
 687 [e]
’ê·ṣer,
אֵ֔צֶר
of Ezar
Noun
  
 

 
 
 1092 [e]
bil·hān
בִּלְהָ֥ן
Bilhan
Noun
  
 

 
 
 2190 [e]
wə·za·‘ă·wān
וְזַעֲוָ֖ן
and Zavan
Noun
  
 
.
 
 
 3292 [e]
ya·‘ă·qān;
יַעֲקָ֑ן
Jakan
Noun
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֥י
The sons
Noun
1787 [e]
ḏî·šō·wn
דִישׁ֖וֹן
Dishon
Noun
  
 

 
 
 5780 [e]
‘ūṣ
ע֥וּץ
Uz
Noun
  
 
.
 
 
 765 [e]
wa·’ă·rān.
וַאֲרָֽן׃
and Aran
Noun
  

פ
 - 
 
The Rulers of Edom
428 [e]   43
wə·’êl·leh   43
וְאֵ֣לֶּה   43
Now these [are]   43
Pro   43
4428 [e]
ham·mə·lā·ḵîm,
הַמְּלָכִ֗ים
the kings
Noun
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֤ר
that
Prt
4427 [e]
mā·lə·ḵū
מָלְכוּ֙
reigned
Verb
776 [e]
bə·’e·reṣ
בְּאֶ֣רֶץ
in the land
Noun
123 [e]
’ĕ·ḏō·wm,
אֱד֔וֹם
of Edom
Noun
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵ֥י
before
Noun
4427 [e]
mə·lāḵ-
מְלָךְ־
reigned
Verb
4428 [e]
me·leḵ
מֶ֖לֶךְ
[any] king
Noun
1121 [e]
liḇ·nê
לִבְנֵ֣י
of the sons
Noun
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl;
יִשְׂרָאֵ֑ל
of Israel
Noun
1106 [e]
be·la‘
בֶּ֚לַע
Bela
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 1160 [e]
bə·‘ō·wr,
בְּע֔וֹר
of Beor
Noun
8034 [e]
wə·šêm
וְשֵׁ֥ם
and the name
Noun
5892 [e]
‘î·rōw
עִיר֖וֹ
of his city [was]
Noun
  
 
.
 
 
 1838 [e]
din·hā·ḇāh.
דִּנְהָֽבָה׃
Dinhabah
Noun
  
 

 
 
 4191 [e]   44
way·yā·māṯ   44
וַיָּ֖מָת   44
when was dead   44
Verb   44
1106 [e]
bā·la‘;
בָּ֑לַע
Bela
Noun
4427 [e]
way·yim·lōḵ
וַיִּמְלֹ֣ךְ
and reigned
Verb
  
 
.
 
 
 8478 [e]
taḥ·tāw,
תַּחְתָּ֔יו
in his place
Noun
3103 [e]
yō·w·ḇāḇ
יוֹבָ֥ב
Jobab
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
2226 [e]
ze·raḥ
זֶ֖רַח
of Zerah
Noun
  
 
.
 
 
 1224 [e]
mib·bā·ṣə·rāh.
מִבָּצְרָֽה׃
of Bozrah
Noun
  
 

 
 
 4191 [e]   45
way·yā·māṯ   45
וַיָּ֖מָת   45
when was dead   45
Verb   45
3103 [e]
yō·w·ḇāḇ;
יוֹבָ֑ב
Jobab
Noun
4427 [e]
way·yim·lōḵ
וַיִּמְלֹ֣ךְ
and reigned
Verb
  
 
.
 
 
 8478 [e]
taḥ·tāw,
תַּחְתָּ֔יו
in his place
Noun
2367 [e]
ḥū·šām
חוּשָׁ֖ם
Husham
Noun
776 [e]
mê·’e·reṣ
מֵאֶ֥רֶץ
of the land
Noun
  
 
.
 
 
 8489 [e]
hat·tê·mā·nî.
הַתֵּימָנִֽי׃
of the Temanites
Noun
  
 

 
 
 4191 [e]   46
way·yā·māṯ   46
וַיָּ֖מָת   46
when was dead   46
Verb   46
2367 [e]
ḥū·šām;
חוּשָׁ֑ם
Husham
Noun
4427 [e]
way·yim·lōḵ
וַיִּמְלֹ֨ךְ
and reigned
Verb
  
 

 
 
 8478 [e]
taḥ·tāw
תַּחְתָּ֜יו
in his place
Noun
1908 [e]
hă·ḏaḏ
הֲדַ֣ד
Hadad
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 911 [e]
bə·ḏaḏ,
בְּדַ֗ד
of Bedad
Noun
5221 [e]
ham·mak·keh
הַמַּכֶּ֤ה
that struck
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
4080 [e]
miḏ·yān
מִדְיָן֙
Midian
Noun
7704 [e]
biś·ḏêh
בִּשְׂדֵ֣ה
in the field
Noun
  
 

 
 
 4124 [e]
mō·w·’āḇ,
מוֹאָ֔ב
of Moab
Noun
8034 [e]
wə·šêm
וְשֵׁ֥ם
and the name
Noun
5892 [e]
‘î·rōw
עִיר֖וֹ
of his city
Noun
  
[‘ă·yō·wṯ
[עֲיֹות
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
  
 
.
 
 
 5762 [e]
(‘ă·wîṯ.
(עֲוִֽית׃
Avith
Noun
  
q)
ק)
 - 
 
  
 

 
 
 4191 [e]   47
way·yā·māṯ   47
וַיָּ֖מָת   47
when was dead   47
Verb   47
1908 [e]
hă·ḏāḏ;
הֲדָ֑ד
Hadad
Noun
4427 [e]
way·yim·lōḵ
וַיִּמְלֹ֣ךְ
and reigned
Verb
8478 [e]
taḥ·tāw,
תַּחְתָּ֔יו
in his place
Noun
8072 [e]
śam·lāh
שַׂמְלָ֖ה
Samlah
Noun
  
 
.
 
 
 4957 [e]
mim·maś·rê·qāh.
מִמַּשְׂרֵקָֽה׃
of Masrekah
Noun
  
 

 
 
 4191 [e]   48
way·yā·māṯ   48
וַיָּ֖מָת   48
when was dead   48
Verb   48
8072 [e]
śam·lāh;
שַׂמְלָ֑ה
Samlah
Noun
4427 [e]
way·yim·lōḵ
וַיִּמְלֹ֣ךְ
and reigned
Verb
  
 
.
 
 
 8478 [e]
taḥ·tāw,
תַּחְתָּ֔יו
in his place
Noun
7586 [e]
šā·’ūl
שָׁא֖וּל
Shaul
Noun
7344 [e]
mê·rə·ḥō·ḇō·wṯ
מֵרְחֹב֥וֹת
of Rehoboth
Noun
  
 
.
 
 
 5104 [e]
han·nā·hār.
הַנָּהָֽר׃
by the river
Noun
  
 

 
 
 4191 [e]   49
way·yā·māṯ   49
וַיָּ֖מָת   49
when was dead   49
Verb   49
7586 [e]
šā·’ūl;
שָׁא֑וּל
Shaul
Noun
4427 [e]
way·yim·lōḵ
וַיִּמְלֹ֣ךְ
and reigned
Verb
  
 
.
 
 
 8478 [e]
taḥ·tāw,
תַּחְתָּ֔יו
in his place
Noun
  
ba·‘al
בַּ֥עַל
in
Prep
1177 [e]
ḥā·nān
חָנָ֖ן
Baal-hanan
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 
.
 
 
 5907 [e]
‘aḵ·bō·wr.
עַכְבּֽוֹר׃
of Achbor
Noun
  
 

 
 
 4191 [e]   50
way·yā·māṯ   50
וַיָּ֙מָת֙   50
and was dead   50
Verb   50
  
ba·‘al
בַּ֣עַל
in
Prep
1177 [e]
ḥā·nān,
חָנָ֔ן
when Baal-hanan
Noun
4427 [e]
way·yim·lōḵ
וַיִּמְלֹ֤ךְ
and reigned
Verb
  
 

 
 
 8478 [e]
taḥ·tāw
תַּחְתָּיו֙
in his place
Noun
1908 [e]
hă·ḏaḏ,
הֲדַ֔ד
Hadad
Noun
8034 [e]
wə·šêm
וְשֵׁ֥ם
and the name
Noun
5892 [e]
‘î·rōw
עִיר֖וֹ
of his city [was]
Noun
  
 

 
 
 6464 [e]
pā·‘î;
פָּ֑עִי
Pai
Noun
8034 [e]
wə·šêm
וְשֵׁ֨ם
and name
Noun
802 [e]
’iš·tōw
אִשְׁתּ֤וֹ
of his wife
Noun
  
 

 
 
 4105 [e]
mə·hê·ṭaḇ·’êl
מְהֵיטַבְאֵל֙
[was] Mehetabel
Noun
1323 [e]
baṯ-
בַּת־
the daughter
Noun
  
 

 
 
 4308 [e]
maṭ·rêḏ,
מַטְרֵ֔ד
of Matred
Noun
1323 [e]
baṯ
בַּ֖ת
the daughter
Noun
  

מֵ֥י
from
Prep
  
 
.
 
 
 4314 [e]
zā·hāḇ.
זָהָֽב׃
of Mezahab
Noun
4191 [e]   51
way·yā·māṯ   51
וַיָּ֖מָת   51
and died   51
Verb   51
1908 [e]
hă·ḏāḏ;
הֲדָ֑ד
Hadad
Noun
  
s
ס
 - 
 
  
 

 
 
 1961 [e]
way·yih·yū
וַיִּהְיוּ֙
and were
Verb
441 [e]
’al·lū·p̄ê
אַלּוּפֵ֣י
And the chiefs
Adj
123 [e]
’ĕ·ḏō·wm,
אֱד֔וֹם
of Edom
Noun
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֥וּף
chief
Adj
  
 

 
 
 8555 [e]
tim·nā‘
תִּמְנָ֛ע
Timnah
Noun
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֥וּף
chief
Adj
  
[‘al·yāh
[עַלְיָה
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
  
 

 
 
 5933 [e]
(‘al·wāh
(עַֽלְוָ֖ה
Aliah
Noun
  
q)
ק)
 - 
 
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֥וּף
chief
Adj
  
 

 
 
 3509 [e]
yə·ṯêṯ.
יְתֵֽת׃
Jetheth
Noun
441 [e]   52
’al·lūp̄   52
אַלּ֧וּף   52
chief   52
Adj   52
  
 

 
 
 173 [e]
’ā·ho·lî·ḇā·māh
אָהֳלִיבָמָ֛ה
Aholibamah
Noun
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֥וּף
chief
Adj
  
 

 
 
 425 [e]
’ê·lāh
אֵלָ֖ה
Elah
Noun
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֥וּף
chief
Adj
  
 

 
 
 6373 [e]
pî·nōn.
פִּינֹֽן׃
Pinon
Noun
441 [e]   53
’al·lūp̄   53
אַלּ֥וּף   53
chief   53
Adj   53
  
 

 
 
 7073 [e]
qə·naz
קְנַ֛ז
Kenaz
Noun
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֥וּף
chief
Adj
  
 

 
 
 8487 [e]
tê·mān
תֵּימָ֖ן
Teman
Noun
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֣וּף
chief
Adj
  
 

 
 
 4014 [e]
miḇ·ṣār.
מִבְצָֽר׃
Mibzar
Noun
441 [e]   54
’al·lūp̄   54
אַלּ֥וּף   54
chief   54
Adj   54
  
 

 
 
 4025 [e]
maḡ·dî·’êl
מַגְדִּיאֵ֖ל
Magdiel
Noun
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֣וּף
chief
Adj
  
 
.
 
 
 5902 [e]
‘î·rām;
עִירָ֑ם
Iram
Noun
428 [e]
’êl·leh
אֵ֖לֶּה
These [are]
Pro
441 [e]
’al·lū·p̄ê
אַלּוּפֵ֥י
the chiefs
Adj
  
 
.
 
 
 123 [e]
’ĕ·ḏō·wm.
אֱדֽוֹם׃
of Edom
Noun
  

פ
 - 
 
Interlinear Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries


Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub

2 Kings 25
Top of Page
Top of Page