Exodus 38
Interlinear Bible
The Altar of Burnt Offerings
6213 [e]   1
way·ya·‘aś   1
וַיַּ֛עַשׂ   1
And he made   1
Verb   1
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
4196 [e]
miz·baḥ
מִזְבַּ֥ח
the altar
Noun
5930 [e]
hā·‘ō·lāh
הָעֹלָ֖ה
of burnt offering
Noun
6086 [e]
‘ă·ṣê
עֲצֵ֣י
wood
Noun
  
 

 
 
 7848 [e]
šiṭ·ṭîm;
שִׁטִּ֑ים
[of] acacia
Noun
2568 [e]
ḥā·mêš
חָמֵשׁ֩
five
Noun
520 [e]
’am·mō·wṯ
אַמּ֨וֹת
cubits [was]
Noun
  
 

 
 
 753 [e]
’ā·rə·kōw
אָרְכּ֜וֹ
the length
Noun
2568 [e]
wə·ḥā·mêš-
וְחָֽמֵשׁ־
and five
Noun
520 [e]
’am·mō·wṯ
אַמּ֤וֹת
cubits
Noun
  
 
--
 
 
 7341 [e]
rā·ḥə·bōw
רָחְבּוֹ֙
the width
Noun
  
 
--
 
 
 7251 [e]
rā·ḇū·a‘,
רָב֔וּעַ
square
Verb
7969 [e]
wə·šā·lōš
וְשָׁלֹ֥שׁ
and three
Noun
520 [e]
’am·mō·wṯ
אַמּ֖וֹת
cubits
Noun
  
 
.
 
 
 6967 [e]
qō·mā·ṯōw.
קֹמָתֽוֹ׃
the height
Noun
6213 [e]   2
way·ya·‘aś   2
וַיַּ֣עַשׂ   2
And he made   2
Verb   2
7161 [e]
qar·nō·ṯāw,
קַרְנֹתָ֗יו
the horns
Noun
5921 [e]
‘al
עַ֚ל
on
Prep
702 [e]
’ar·ba‘
אַרְבַּ֣ע
the four
Noun
6438 [e]
pin·nō·ṯāw,
פִּנֹּתָ֔יו
corners
Noun
  
 

 
 
 4480 [e]
mim·men·nū
מִמֶּ֖נּוּ
of it
Prep
1961 [e]
hā·yū
הָי֣וּ
were
Verb
  
 
.
 
 
 7161 [e]
qar·nō·ṯāw;
קַרְנֹתָ֑יו
the horns
Noun
6823 [e]
way·ṣap̄
וַיְצַ֥ף
and he overlaid
Verb
853 [e]
’ō·ṯōw
אֹת֖וֹ
it
Acc
  
 
.
 
 
 5178 [e]
nə·ḥō·šeṯ.
נְחֹֽשֶׁת׃
with bronze
Noun
6213 [e]   3
way·ya·‘aś   3
וַיַּ֜עַשׂ   3
And he made   3
Verb   3
853 [e]
’eṯ-
אֶֽת־
 - 
Acc
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
Noun
3627 [e]
kə·lê
כְּלֵ֣י
the vessels
Noun
  
 

 
 
 4196 [e]
ham·miz·bê·aḥ,
הַמִּזְבֵּ֗חַ
of the altar
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 5518 [e]
has·sî·rōṯ
הַסִּירֹ֤ת
the pots
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 3257 [e]
hay·yā·‘îm
הַיָּעִים֙
the shovels
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4219 [e]
ham·miz·rā·qōṯ,
הַמִּזְרָקֹ֔ת
the basins
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 4207 [e]
ham·miz·lā·ḡōṯ
הַמִּזְלָגֹ֖ת
the forks
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4289 [e]
ham·maḥ·tōṯ;
הַמַּחְתֹּ֑ת
the fire pans
Noun
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
Noun
3627 [e]
kê·lāw
כֵּלָ֖יו
the vessels
Noun
6213 [e]
‘ā·śāh
עָשָׂ֥ה
he made
Verb
  
 
.
 
 
 5178 [e]
nə·ḥō·šeṯ.
נְחֹֽשֶׁת׃
[of] bronze
Noun
6213 [e]   4
way·ya·‘aś   4
וַיַּ֤עַשׂ   4
And he made   4
Verb   4
4196 [e]
lam·miz·bê·aḥ
לַמִּזְבֵּ֙חַ֙
for the altar
Noun
4345 [e]
miḵ·bār,
מִכְבָּ֔ר
a grate
Noun
4639 [e]
ma·‘ă·śêh
מַעֲשֵׂ֖ה
work
Noun
7568 [e]
re·šeṯ
רֶ֣שֶׁת
of net
Noun
  
 

 
 
 5178 [e]
nə·ḥō·šeṯ;
נְחֹ֑שֶׁת
bronze
Noun
8478 [e]
ta·ḥaṯ
תַּ֧חַת
under
Noun
3749 [e]
kar·kub·bōw
כַּרְכֻּבּ֛וֹ
the edge
Noun
4295 [e]
mil·lə·maṭ·ṭāh
מִלְּמַ֖טָּה
beneath
Adv
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
to
Prep
  
 
.
 
 
 2677 [e]
ḥeṣ·yōw.
חֶצְיֽוֹ׃
the middle
Noun
3332 [e]   5
way·yi·ṣōq   5
וַיִּצֹ֞ק   5
And he cast   5
Verb   5
702 [e]
’ar·ba‘
אַרְבַּ֧ע
four
Noun
2885 [e]
ṭab·bā·‘ōṯ
טַבָּעֹ֛ת
rings
Noun
702 [e]
bə·’ar·ba‘
בְּאַרְבַּ֥ע
on the four
Noun
7099 [e]
haq·qə·ṣā·wōṯ
הַקְּצָוֹ֖ת
ends
Noun
4345 [e]
lə·miḵ·bar
לְמִכְבַּ֣ר
of the grate
Noun
  
 

 
 
 5178 [e]
han·nə·ḥō·šeṯ;
הַנְּחֹ֑שֶׁת
of bronze
Noun
1004 [e]
bāt·tîm
בָּתִּ֖ים
[to be] places
Noun
  
 
.
 
 
 905 [e]
lab·bad·dîm.
לַבַּדִּֽים׃
for the poles
Noun
6213 [e]   6
way·ya·‘aś   6
וַיַּ֥עַשׂ   6
And he made   6
Verb   6
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
905 [e]
hab·bad·dîm
הַבַּדִּ֖ים
the poles
Noun
6086 [e]
‘ă·ṣê
עֲצֵ֣י
wood
Noun
  
 

 
 
 7848 [e]
šiṭ·ṭîm;
שִׁטִּ֑ים
[of] acacia
Noun
6823 [e]
way·ṣap̄
וַיְצַ֥ף
and overlaid
Verb
853 [e]
’ō·ṯām
אֹתָ֖ם
them
Acc
  
 
.
 
 
 5178 [e]
nə·ḥō·šeṯ.
נְחֹֽשֶׁת׃
with bronze
Noun
935 [e]   7
way·yā·ḇê   7
וַיָּבֵ֨א   7
And he put   7
Verb   7
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
905 [e]
hab·bad·dîm
הַבַּדִּ֜ים
the poles
Noun
2885 [e]
baṭ·ṭab·bā·‘ōṯ,
בַּטַּבָּעֹ֗ת
into the rings
Noun
5921 [e]
‘al
עַ֚ל
on
Prep
6763 [e]
ṣal·‘ōṯ
צַלְעֹ֣ת
the sides
Noun
  
 

 
 
 4196 [e]
ham·miz·bê·aḥ,
הַמִּזְבֵּ֔חַ
of the altar
Noun
5375 [e]
lā·śêṯ
לָשֵׂ֥את
to carry
Verb
853 [e]
’ō·ṯōw
אֹת֖וֹ
it
Acc
  
 
.
 
 
   
bā·hem;
בָּהֶ֑ם
in
Prep
5014 [e]
nə·ḇūḇ
נְב֥וּב
the altar hollow
Verb
3871 [e]
lu·ḥōṯ
לֻחֹ֖ת
with planks
Noun
6213 [e]
‘ā·śāh
עָשָׂ֥ה
he made
Verb
  
 
.
 
 
 853 [e]
’ō·ṯōw.
אֹתֽוֹ׃
it
Acc
  
s
ס
 - 
 
The Bronze Basin
6213 [e]   8
way·ya·‘aś,   8
וַיַּ֗עַשׂ   8
And he made   8
Verb   8
853 [e]
’êṯ
אֵ֚ת
 - 
Acc
3595 [e]
hak·kî·yō·wr
הַכִּיּ֣וֹר
the basin
Noun
  
 

 
 
 5178 [e]
nə·ḥō·šeṯ,
נְחֹ֔שֶׁת
[of] bronze
Noun
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵ֖ת
and
Acc
3653 [e]
kan·nōw
כַּנּ֣וֹ
with its base
Noun
  
 

 
 
 5178 [e]
nə·ḥō·šeṯ;
נְחֹ֑שֶׁת
[of] bronze
Noun
4759 [e]
bə·mar·’ōṯ
בְּמַרְאֹת֙
from the mirrors
Noun
  
 

 
 
 6633 [e]
haṣ·ṣō·ḇə·’ōṯ,
הַצֹּ֣בְאֹ֔ת
[the women] of assembling
Verb
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
who
Prt
6633 [e]
ṣā·ḇə·’ū,
צָֽבְא֔וּ
assembled
Verb
6607 [e]
pe·ṯaḥ
פֶּ֖תַח
[at] the door
Noun
168 [e]
’ō·hel
אֹ֥הֶל
of the tent
Noun
  
 
.
 
 
 4150 [e]
mō·w·‘êḏ.
מוֹעֵֽד׃
of meeting
Noun
  
s
ס
 - 
 
The Tabernacle Courtyard
6213 [e]   9
way·ya·‘aś   9
וַיַּ֖עַשׂ   9
And he made   9
Verb   9
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 2691 [e]
he·ḥā·ṣêr;
הֶחָצֵ֑ר
the court
Noun
6285 [e]
lip̄·’aṯ
לִפְאַ֣ת ׀
on the side
Noun
5045 [e]
ne·ḡeḇ
נֶ֣גֶב
south
Noun
8486 [e]
tê·mā·nāh,
תֵּימָ֗נָה
southward
Noun
7050 [e]
qal·‘ê
קַלְעֵ֤י
the curtains
Noun
2691 [e]
he·ḥā·ṣêr
הֶֽחָצֵר֙
of the court
Noun
8336 [e]
šêš
שֵׁ֣שׁ
linen
Noun
  
 

 
 
 7806 [e]
mā·šə·zār,
מָשְׁזָ֔ר
finely twined
Verb
3967 [e]
mê·’āh
מֵאָ֖ה
a hundred
Noun
  
 

 
 
 520 [e]
bā·’am·māh.
בָּאַמָּֽה׃
cubits
Noun
5982 [e]   10
‘am·mū·ḏê·hem   10
עַמּוּדֵיהֶ֣ם   10
Their pillars [were]   10
Noun   10
  
 

 
 
 6242 [e]
‘eś·rîm,
עֶשְׂרִ֔ים
twenty
Noun
134 [e]
wə·’aḏ·nê·hem
וְאַדְנֵיהֶ֥ם
and sockets
Noun
6242 [e]
‘eś·rîm
עֶשְׂרִ֖ים
twenty
Noun
5178 [e]
nə·ḥō·šeṯ;
נְחֹ֑שֶׁת
bronze
Noun
2053 [e]
wā·wê
וָוֵ֧י
the hooks
Noun
5982 [e]
hā·‘am·mu·ḏîm
הָעַמֻּדִ֛ים
of the pillars
Noun
2838 [e]
wa·ḥă·šu·qê·hem
וַחֲשֻׁקֵיהֶ֖ם
and their bands
Noun
  
 
.
 
 
 3701 [e]
kā·sep̄.
כָּֽסֶף׃
[were of] silver
Noun
6285 [e]   11
wə·lip̄·’aṯ   11
וְלִפְאַ֤ת   11
And side   11
Noun   11
6828 [e]
ṣā·p̄ō·wn
צָפוֹן֙
north
Noun
3967 [e]
mê·’āh
מֵאָ֣ה
[the curtains were] a hundred
Noun
  
 

 
 
 520 [e]
ḇā·’am·māh,
בָֽאַמָּ֔ה
cubits
Noun
5982 [e]
‘am·mū·ḏê·hem
עַמּוּדֵיהֶ֣ם
their pillars [were]
Noun
  
 

 
 
 6242 [e]
‘eś·rîm,
עֶשְׂרִ֔ים
twenty
Noun
134 [e]
wə·’aḏ·nê·hem
וְאַדְנֵיהֶ֥ם
and their sockets
Noun
  
 

 
 
 6242 [e]
‘eś·rîm
עֶשְׂרִ֖ים
twenty
Noun
5178 [e]
nə·ḥō·šeṯ;
נְחֹ֑שֶׁת
of bronze
Noun
2053 [e]
wā·wê
וָוֵ֧י
the hooks
Noun
5982 [e]
hā·‘am·mū·ḏîm
הָֽעַמּוּדִ֛ים
of the pillars
Noun
2838 [e]
wa·ḥă·šu·qê·hem
וַחֲשֻׁקֵיהֶ֖ם
and their bands
Noun
  
 
.
 
 
 3701 [e]
kā·sep̄.
כָּֽסֶף׃
[of] silver
Noun
6285 [e]   12
wə·lip̄·’aṯ-   12
וְלִפְאַת־   12
And side   12
Noun   12
3220 [e]
yām,
יָ֗ם
west [were]
Noun
7050 [e]
qə·lā·‘îm
קְלָעִים֙
curtains
Noun
2572 [e]
ḥă·miš·šîm
חֲמִשִּׁ֣ים
of fifty
Noun
  
 

 
 
 520 [e]
bā·’am·māh,
בָּֽאַמָּ֔ה
cubits
Noun
5982 [e]
‘am·mū·ḏê·hem
עַמּוּדֵיהֶ֥ם
their pillars
Noun
  
 

 
 
 6235 [e]
‘ă·śā·rāh,
עֲשָׂרָ֔ה
ten
Noun
134 [e]
wə·’aḏ·nê·hem
וְאַדְנֵיהֶ֖ם
and their sockets
Noun
  
 

 
 
 6235 [e]
‘ă·śā·rāh;
עֲשָׂרָ֑ה
ten
Noun
2053 [e]
wā·wê
וָוֵ֧י
the hooks
Noun
5982 [e]
hā·‘am·mu·ḏîm
הָעַמֻּדִ֛ים
of the pillars
Noun
2838 [e]
wa·ḥă·šū·qê·hem
וַחֲשׁוּקֵיהֶ֖ם
and their bands
Noun
  
 
.
 
 
 3701 [e]
kā·sep̄.
כָּֽסֶף׃
[of] silver
Noun
6285 [e]   13
wə·lip̄·’aṯ   13
וְלִפְאַ֛ת   13
And side   13
Noun   13
6924 [e]
qê·ḏə·māh
קֵ֥דְמָה
east
Noun
4217 [e]
miz·rā·ḥāh
מִזְרָ֖חָה
from the east
Noun
2572 [e]
ḥă·miš·šîm
חֲמִשִּׁ֥ים
fifty
Noun
  
 
.
 
 
 520 [e]
’am·māh.
אַמָּֽה׃
cubits
Noun
7050 [e]   14
qə·lā·‘îm   14
קְלָעִ֛ים   14
The curtains   14
Noun   14
2568 [e]
ḥă·mêš-
חֲמֵשׁ־
five
Noun
6240 [e]
‘eś·rêh
עֶשְׂרֵ֥ה
and ten
Noun
  
 

 
 
 520 [e]
’am·māh
אַמָּ֖ה
cubits
Noun
413 [e]
’el-
אֶל־
of
Prep
3802 [e]
hak·kā·ṯêp̄;
הַכָּתֵ֑ף
the one side
Noun
5982 [e]
‘am·mū·ḏê·hem
עַמּוּדֵיהֶ֣ם
their pillars
Noun
  
 

 
 
 7969 [e]
šə·lō·šāh,
שְׁלֹשָׁ֔ה
three
Noun
134 [e]
wə·’aḏ·nê·hem
וְאַדְנֵיהֶ֖ם
and their sockets
Noun
  
 
.
 
 
 7969 [e]
šə·lō·šāh.
שְׁלֹשָֽׁה׃
three
Noun
3802 [e]   15
wə·lak·kā·ṯêp̄   15
וְלַכָּתֵ֣ף   15
And side   15
Noun   15
8145 [e]
haš·šê·nîṯ,
הַשֵּׁנִ֗ית
for the other
Noun
2088 [e]
miz·zeh
מִזֶּ֤ה
on this
Pro
2088 [e]
ū·miz·zeh
וּמִזֶּה֙
and this
Pro
  
 

 
 
 8179 [e]
lə·ša·‘ar
לְשַׁ֣עַר
of the gate
Noun
2691 [e]
he·ḥā·ṣêr,
הֶֽחָצֵ֔ר
of the court [were]
Noun
7050 [e]
qə·lā·‘îm
קְלָעִ֕ים
curtains
Noun
2568 [e]
ḥă·mêš
חֲמֵ֥שׁ
of five
Noun
6240 [e]
‘eś·rêh
עֶשְׂרֵ֖ה
and ten
Noun
  
 

 
 
 520 [e]
’am·māh;
אַמָּ֑ה
cubits
Noun
5982 [e]
‘am·mu·ḏê·hem
עַמֻּדֵיהֶ֣ם
their pillars
Noun
  
 

 
 
 7969 [e]
šə·lō·šāh,
שְׁלֹשָׁ֔ה
three
Noun
134 [e]
wə·’aḏ·nê·hem
וְאַדְנֵיהֶ֖ם
and their sockets
Noun
  
 
.
 
 
 7969 [e]
šə·lō·šāh.
שְׁלֹשָֽׁה׃
three
Noun
3605 [e]   16
kāl-   16
כָּל־   16
All   16
Noun   16
7050 [e]
qal·‘ê
קַלְעֵ֧י
the curtains
Noun
2691 [e]
he·ḥā·ṣêr
הֶחָצֵ֛ר
of the court
Noun
5439 [e]
sā·ḇîḇ
סָבִ֖יב
around
Subst
8336 [e]
šêš
שֵׁ֥שׁ
[were] linen
Noun
  
 
.
 
 
 7806 [e]
mā·šə·zār.
מָשְׁזָֽר׃
of finely twined
Verb
134 [e]   17
wə·hā·’ă·ḏā·nîm   17
וְהָאֲדָנִ֣ים   17
And the sockets   17
Noun   17
5982 [e]
lā·‘am·mu·ḏîm
לָֽעַמֻּדִים֮
for the pillars
Noun
  
 

 
 
 5178 [e]
nə·ḥō·šeṯ
נְחֹשֶׁת֒
[were of] bronze
Noun
2053 [e]
wā·wê
וָוֵ֨י
the hooks
Noun
5982 [e]
hā·‘am·mū·ḏîm
הָֽעַמּוּדִ֜ים
of the pillars
Noun
2838 [e]
wa·ḥă·šū·qê·hem
וַחֲשׁוּקֵיהֶם֙
and their bands
Noun
  
 

 
 
 3701 [e]
ke·sep̄,
כֶּ֔סֶף
of silver
Noun
6826 [e]
wə·ṣip·pui
וְצִפּ֥וּי
and the overlaying
Noun
7218 [e]
rā·šê·hem
רָאשֵׁיהֶ֖ם
of their tops
Noun
  
 

 
 
 3701 [e]
kā·sep̄;
כָּ֑סֶף
of silver
Noun
1992 [e]
wə·hêm
וְהֵם֙
and they [were]
Pro
2836 [e]
mə·ḥuš·šā·qîm
מְחֻשָּׁקִ֣ים
banded
Verb
  
 

 
 
 3701 [e]
ke·sep̄,
כֶּ֔סֶף
with silver
Noun
3605 [e]
kōl
כֹּ֖ל
all
Noun
5982 [e]
‘am·mu·ḏê
עַמֻּדֵ֥י
the pillars
Noun
  
 
.
 
 
 2691 [e]
he·ḥā·ṣêr.
הֶחָצֵֽר׃
of the court
Noun
4539 [e]   18
ū·mā·saḵ   18
וּמָסַ֞ךְ   18
and the curtain   18
Noun   18
8179 [e]
ša·‘ar
שַׁ֤עַר
for the gate
Noun
2691 [e]
he·ḥā·ṣêr
הֶחָצֵר֙
of the court
Noun
4639 [e]
ma·‘ă·śêh
מַעֲשֵׂ֣ה
was the work
Noun
  
 

 
 
 7551 [e]
rō·qêm,
רֹקֵ֔ם
of the weaver
Verb
  
 

 
 
 8504 [e]
tə·ḵê·leṯ
תְּכֵ֧לֶת
[of] blue
Noun
  
 

 
 
 713 [e]
wə·’ar·gā·mān
וְאַרְגָּמָ֛ן
and purple
Noun
8438 [e]
wə·ṯō·w·la·‘aṯ
וְתוֹלַ֥עַת
and yarns
Noun
  
 

 
 
 8144 [e]
šā·nî
שָׁנִ֖י
scarlet
Noun
8336 [e]
wə·šêš
וְשֵׁ֣שׁ
and linen
Noun
  
 

 
 
 7806 [e]
mā·šə·zār;
מָשְׁזָ֑ר
finely twined
Verb
6242 [e]
wə·‘eś·rîm
וְעֶשְׂרִ֤ים
and twenty
Noun
520 [e]
’am·māh
אַמָּה֙
cubits [was]
Noun
  
 

 
 
 753 [e]
’ō·reḵ,
אֹ֔רֶךְ
the length
Noun
6967 [e]
wə·qō·w·māh
וְקוֹמָ֤ה
and the height
Noun
7341 [e]
ḇə·rō·ḥaḇ
בְרֹ֙חַב֙
in the width [was]
Noun
2568 [e]
ḥā·mêš
חָמֵ֣שׁ
five
Noun
  
 

 
 
 520 [e]
’am·mō·wṯ,
אַמּ֔וֹת
cubits
Noun
5980 [e]
lə·‘um·maṯ
לְעֻמַּ֖ת
corresponding to
Noun
7050 [e]
qal·‘ê
קַלְעֵ֥י
to the curtains
Noun
  
 
.
 
 
 2691 [e]
he·ḥā·ṣêr.
הֶחָצֵֽר׃
of the court
Noun
5982 [e]   19
wə·‘am·mu·ḏê·hem   19
וְעַמֻּֽדֵיהֶם֙   19
And their pillars [were]   19
Noun   19
  
 

 
 
 702 [e]
’ar·bā·‘āh,
אַרְבָּעָ֔ה
four
Noun
134 [e]
wə·’aḏ·nê·hem
וְאַדְנֵיהֶ֥ם
and their sockets
Noun
702 [e]
’ar·bā·‘āh
אַרְבָּעָ֖ה
four
Noun
  
 

 
 
 5178 [e]
nə·ḥō·šeṯ;
נְחֹ֑שֶׁת
[of] bronze
Noun
2053 [e]
wā·wê·hem
וָוֵיהֶ֣ם
their hooks
Noun
  
 

 
 
 3701 [e]
ke·sep̄,
כֶּ֔סֶף
[of] silver
Noun
6826 [e]
wə·ṣip·pui
וְצִפּ֧וּי
and the overlaying
Noun
7218 [e]
rā·šê·hem
רָאשֵׁיהֶ֛ם
of their tops
Noun
2838 [e]
wa·ḥă·šu·qê·hem
וַחֲשֻׁקֵיהֶ֖ם
and their bands
Noun
  
 
.
 
 
 3701 [e]
kā·sep̄.
כָּֽסֶף׃
[of] silver
Noun
3605 [e]   20
wə·ḵāl   20
וְֽכָל־   20
And all   20
Noun   20
3489 [e]
hay·ṯê·ḏōṯ
הַיְתֵדֹ֞ת
the pins
Noun
  
 

 
 
 4908 [e]
lam·miš·kān
לַמִּשְׁכָּ֧ן
of the tabernacle
Noun
2691 [e]
wə·le·ḥā·ṣêr
וְלֶחָצֵ֛ר
and of the court
Noun
  
 

 
 
 5439 [e]
sā·ḇîḇ
סָבִ֖יב
around
Subst
  
 
.
 
 
 5178 [e]
nə·ḥō·šeṯ.
נְחֹֽשֶׁת׃
[were of] bronze
Noun
  
s
ס
 - 
 
The Cost of the Tabernacle
428 [e]   21
’êl·leh   21
אֵ֣לֶּה   21
This   21
Pro   21
6485 [e]
p̄ə·qū·ḏê
פְקוּדֵ֤י
is the sum
Verb
  
 

 
 
 4908 [e]
ham·miš·kān
הַמִּשְׁכָּן֙
of the tabernacle
Noun
4908 [e]
miš·kan
מִשְׁכַּ֣ן
[even] of the tabernacle
Noun
  
 

 
 
 5715 [e]
hā·‘ê·ḏuṯ,
הָעֵדֻ֔ת
of testimony
Noun
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
as
Prt
  
 

 
 
 6485 [e]
puq·qaḏ
פֻּקַּ֖ד
it was counted
Verb
5921 [e]
‘al-
עַל־
according
Prep
6310 [e]

פִּ֣י
to the command
Noun
  
 

 
 
 4872 [e]
mō·šeh;
מֹשֶׁ֑ה
of Moses
Noun
5656 [e]
‘ă·ḇō·ḏaṯ
עֲבֹדַת֙
[for] the service
Noun
  
 

 
 
 3881 [e]
hal·wî·yim,
הַלְוִיִּ֔ם
of the Levites
Adj
3027 [e]
bə·yaḏ
בְּיַד֙
by the hand
Noun
  
 

 
 
 385 [e]
’î·ṯā·mār,
אִֽיתָמָ֔ר
of Ithamar
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּֽן־
son
Noun
175 [e]
’a·hă·rōn
אַהֲרֹ֖ן
of Aaron
Noun
  
 
.
 
 
 3548 [e]
hak·kō·hên.
הַכֹּהֵֽן׃
the priest
Noun
1212 [e]   22
ū·ḇə·ṣal·’êl   22
וּבְצַלְאֵ֛ל   22
and Bezalel   22
Noun   22
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 221 [e]
’ū·rî
אוּרִ֥י
of Uri
Noun
1121 [e]
ḇen-
בֶן־
the son
Noun
  
 

 
 
 2354 [e]
ḥūr
ח֖וּר
of Hur
Noun
4294 [e]
lə·maṭ·ṭêh
לְמַטֵּ֣ה
of the tribe
Noun
  
 

 
 
 3063 [e]
yə·hū·ḏāh;
יְהוּדָ֑ה
of Judah
Noun
6213 [e]
‘ā·śāh
עָשָׂ֕ה
made
Verb
853 [e]
’êṯ
אֵ֛ת
 - 
Acc
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
Noun
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
that
Prt
6680 [e]
ṣiw·wāh
צִוָּ֥ה
commanded
Verb
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
the LORD
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 
.
 
 
 4872 [e]
mō·šeh.
מֹשֶֽׁה׃
Moses
Noun
854 [e]   23
wə·’it·tōw,   23
וְאִתּ֗וֹ   23
And with him [was]   23
Prep   23
  
 

 
 
 171 [e]
’ā·ho·lî·’āḇ
אָהֳלִיאָ֞ב
Oholiab
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
son
Noun
  
 

 
 
 294 [e]
’ă·ḥî·sā·māḵ
אֲחִיסָמָ֛ךְ
of Ahisamach
Noun
4294 [e]
lə·maṭ·ṭêh-
לְמַטֵּה־
of the tribe
Noun
  
 

 
 
 1835 [e]
ḏān
דָ֖ן
of Dan
Noun
  
 

 
 
 2796 [e]
ḥā·rāš
חָרָ֣שׁ
an engraver
Noun
  
 

 
 
 2803 [e]
wə·ḥō·šêḇ;
וְחֹשֵׁ֑ב
and a cunning workman
Verb
7551 [e]
wə·rō·qêm,
וְרֹקֵ֗ם
and an embroiderer
Verb
  
 

 
 
 8504 [e]
bat·tə·ḵê·leṯ
בַּתְּכֵ֙לֶת֙
in blue
Noun
  
 

 
 
 713 [e]
ū·ḇā·’ar·gā·mān,
וּבָֽאַרְגָּמָ֔ן
and in purple
Noun
8438 [e]
ū·ḇə·ṯō·w·la·‘aṯ
וּבְתוֹלַ֥עַת
and in yarns
Noun
  
 

 
 
 8144 [e]
haš·šā·nî
הַשָּׁנִ֖י
scarlet
Noun
  
 
.
 
 
 8336 [e]
ū·ḇaš·šêš.
וּבַשֵּֽׁשׁ׃
and fine linen
Noun
  
s
ס
 - 
 
3605 [e]   24
kāl-   24
כָּל־   24
All   24
Noun   24
2091 [e]
haz·zā·hāḇ,
הַזָּהָ֗ב
the gold
Noun
6213 [e]
he·‘ā·śui
הֶֽעָשׂוּי֙
that was used
Verb
  
 

 
 
 4399 [e]
lam·mə·lā·ḵāh,
לַמְּלָאכָ֔ה
for the work
Noun
3605 [e]
bə·ḵōl
בְּכֹ֖ל
in all
Noun
4399 [e]
mə·le·ḵeṯ
מְלֶ֣אכֶת
the work
Noun
  
 

 
 
 6944 [e]
haq·qō·ḏeš;
הַקֹּ֑דֶשׁ
of the sanctuary
Noun
1961 [e]
way·hî
וַיְהִ֣י ׀
and was
Verb
2091 [e]
zə·haḇ
זְהַ֣ב
the gold
Noun
  
 

 
 
 8573 [e]
hat·tə·nū·p̄āh,
הַתְּנוּפָ֗ה
of the offering
Noun
8672 [e]
tê·ša‘
תֵּ֤שַׁע
nine
Noun
6242 [e]
wə·‘eś·rîm
וְעֶשְׂרִים֙
and twenty
Noun
  
 

 
 
 3603 [e]
kik·kār,
כִּכָּ֔ר
talents
Noun
7651 [e]
ū·šə·ḇa‘
וּשְׁבַ֨ע
and seven
Noun
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֧וֹת
hundred
Noun
7970 [e]
ū·šə·lō·šîm
וּשְׁלֹשִׁ֛ים
and thirty
Noun
  
 

 
 
 8255 [e]
še·qel
שֶׁ֖קֶל
shekels
Noun
8255 [e]
bə·še·qel
בְּשֶׁ֥קֶל
according to the shekel
Noun
  
 
.
 
 
 6944 [e]
haq·qō·ḏeš.
הַקֹּֽדֶשׁ׃
of the sanctuary
Noun
3701 [e]   25
wə·ḵe·sep̄   25
וְכֶ֛סֶף   25
And the silver   25
Noun   25
6485 [e]
pə·qū·ḏê
פְּקוּדֵ֥י
of those who were numbered
Verb
5712 [e]
hā·‘ê·ḏāh
הָעֵדָ֖ה
of the congregation [was]
Noun
3967 [e]
mə·’aṯ
מְאַ֣ת
a hundred
Noun
  
 

 
 
 3603 [e]
kik·kār;
כִּכָּ֑ר
talents
Noun
505 [e]
wə·’e·lep̄
וְאֶלֶף֩
and a thousand
Noun
7651 [e]
ū·šə·ḇa‘
וּשְׁבַ֨ע
and seven
Noun
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֜וֹת
hundred
Noun
2568 [e]
wa·ḥă·miš·šāh
וַחֲמִשָּׁ֧ה
and five
Noun
7657 [e]
wə·šiḇ·‘îm
וְשִׁבְעִ֛ים
and seventy
Noun
  
 

 
 
 8255 [e]
še·qel
שֶׁ֖קֶל
shekels
Noun
8255 [e]
bə·še·qel
בְּשֶׁ֥קֶל
according to the shekel
Noun
  
 

 
 
 6944 [e]
haq·qō·ḏeš.
הַקֹּֽדֶשׁ׃
of the sanctuary
Noun
1235 [e]   26
be·qa‘   26
בֶּ֚קַע   26
A bekah   26
Noun   26
  
 

 
 
 1538 [e]
lag·gul·gō·leṯ,
לַגֻּלְגֹּ֔לֶת
for every man
Noun
4276 [e]
ma·ḥă·ṣîṯ
מַחֲצִ֥ית
[that is] half
Noun
  
 

 
 
 8255 [e]
haš·še·qel
הַשֶּׁ֖קֶל
a shekel
Noun
8255 [e]
bə·še·qel
בְּשֶׁ֣קֶל
according to the shekel
Noun
  
 

 
 
 6944 [e]
haq·qō·ḏeš;
הַקֹּ֑דֶשׁ
of the sanctuary
Noun
3605 [e]
lə·ḵōl
לְכֹ֨ל
for each
Noun
5674 [e]
hā·‘ō·ḇêr
הָעֹבֵ֜ר
who went
Verb
5921 [e]
‘al-
עַל־
to
Prep
  
 

 
 
 6485 [e]
hap·pə·qu·ḏîm,
הַפְּקֻדִ֗ים
be numbered
Verb
1121 [e]
mib·ben
מִבֶּ֨ן
old
Noun
6242 [e]
‘eś·rîm
עֶשְׂרִ֤ים
from twenty
Noun
8141 [e]
šā·nāh
שָׁנָה֙
years
Noun
  
 

 
 
 4605 [e]
wā·ma‘·lāh,
וָמַ֔עְלָה
and upward
Subst
8337 [e]
lə·šêš-
לְשֵׁשׁ־
for six
Noun
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֥וֹת
hundred
Noun
505 [e]
’e·lep̄
אֶ֙לֶף֙
thousand
Noun
7969 [e]
ū·šə·lō·šeṯ
וּשְׁלֹ֣שֶׁת
and three
Noun
505 [e]
’ă·lā·p̄îm,
אֲלָפִ֔ים
thousand
Noun
2568 [e]
wa·ḥă·mêš
וַחֲמֵ֥שׁ
and five
Noun
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Noun
  
 
.
 
 
 2572 [e]
wa·ḥă·miš·šîm.
וַחֲמִשִּֽׁים׃
and fifty
Noun
1961 [e]   27
way·hî,   27
וַיְהִ֗י   27
And were   27
Verb   27
3967 [e]
mə·’aṯ
מְאַת֙
of the hundred
Noun
3603 [e]
kik·kar
כִּכַּ֣ר
talents
Noun
3701 [e]
hak·ke·sep̄,
הַכֶּ֔סֶף
of silver
Noun
3332 [e]
lā·ṣe·qeṯ,
לָצֶ֗קֶת
cast
Verb
853 [e]
’êṯ
אֵ֚ת
 - 
Acc
134 [e]
’aḏ·nê
אַדְנֵ֣י
the sockets
Noun
  
 

 
 
 6944 [e]
haq·qō·ḏeš,
הַקֹּ֔דֶשׁ
of the sanctuary
Noun
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵ֖ת
and
Acc
134 [e]
’aḏ·nê
אַדְנֵ֣י
the sockets
Noun
  
 

 
 
 6532 [e]
hap·pā·rō·ḵeṯ;
הַפָּרֹ֑כֶת
of the veil
Noun
3967 [e]
mə·’aṯ
מְאַ֧ת
a hundred
Noun
134 [e]
’ă·ḏā·nîm
אֲדָנִ֛ים
sockets
Noun
3967 [e]
lim·’aṯ
לִמְאַ֥ת
for the hundred
Noun
  
 

 
 
 3603 [e]
hak·kik·kār
הַכִּכָּ֖ר
talents
Noun
3603 [e]
kik·kār
כִּכָּ֥ר
a talent
Noun
  
 
.
 
 
 134 [e]
lā·’ā·ḏen.
לָאָֽדֶן׃
for a socket
Noun
853 [e]   28
wə·’eṯ-   28
וְאֶת־   28
and   28
Acc   28
505 [e]
hā·’e·lep̄
הָאֶ֜לֶף
of the thousand
Noun
7651 [e]
ū·šə·ḇa‘
וּשְׁבַ֤ע
and seven
Noun
3967 [e]
ham·mê·’ō·wṯ
הַמֵּאוֹת֙
hundred
Noun
2568 [e]
wa·ḥă·miš·šāh
וַחֲמִשָּׁ֣ה
and five
Noun
7657 [e]
wə·šiḇ·‘îm,
וְשִׁבְעִ֔ים
and seventy [shekels]
Noun
6213 [e]
‘ā·śāh
עָשָׂ֥ה
he made
Verb
2053 [e]
wā·wîm
וָוִ֖ים
hooks
Noun
  
 

 
 
 5982 [e]
lā·‘am·mū·ḏîm;
לָעַמּוּדִ֑ים
for the pillars
Noun
6823 [e]
wə·ṣip·pāh
וְצִפָּ֥ה
and overlaid
Verb
  
 

 
 
 7218 [e]
rā·šê·hem
רָאשֵׁיהֶ֖ם
their tops
Noun
2836 [e]
wə·ḥiš·šaq
וְחִשַּׁ֥ק
and banded
Verb
  
 
.
 
 
 853 [e]
’ō·ṯām.
אֹתָֽם׃
them
Acc
5178 [e]   29
ū·nə·ḥō·šeṯ   29
וּנְחֹ֥שֶׁת   29
and the bronze   29
Noun   29
8573 [e]
hat·tə·nū·p̄āh
הַתְּנוּפָ֖ה
of the offering [was]
Noun
7657 [e]
šiḇ·‘îm
שִׁבְעִ֣ים
seventy
Noun
  
 

 
 
 3603 [e]
kik·kār;
כִּכָּ֑ר
talents
Noun
505 [e]
wə·’al·pa·yim
וְאַלְפַּ֥יִם
and two thousand
Noun
702 [e]
wə·’ar·ba‘-
וְאַרְבַּע־
and four
Noun
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Noun
  
 
.
 
 
 8255 [e]
šā·qel.
שָֽׁקֶל׃
shekels
Noun
6213 [e]   30
way·ya·‘aś   30
וַיַּ֣עַשׂ   30
And he made   30
Verb   30
  
bāh,
בָּ֗הּ
with it
Prep
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
134 [e]
’aḏ·nê
אַדְנֵי֙
the sockets
Noun
6607 [e]
pe·ṯaḥ
פֶּ֚תַח
to the door
Noun
168 [e]
’ō·hel
אֹ֣הֶל
of the tent
Noun
  
 

 
 
 4150 [e]
mō·w·‘êḏ,
מוֹעֵ֔ד
of meeting
Noun
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵת֙
and
Acc
4196 [e]
miz·baḥ
מִזְבַּ֣ח
the altar
Noun
  
 

 
 
 5178 [e]
han·nə·ḥō·šeṯ,
הַנְּחֹ֔שֶׁת
bronze
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
4345 [e]
miḵ·bar
מִכְבַּ֥ר
the grate
Noun
5178 [e]
han·nə·ḥō·šeṯ
הַנְּחֹ֖שֶׁת
bronze
Noun
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
that [was]
Prt
  
 

 
 
   
lōw;
ל֑וֹ
to it
Prep
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵ֖ת
and
Acc
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
Noun
3627 [e]
kə·lê
כְּלֵ֥י
the vessels
Noun
  
 

 
 
 4196 [e]
ham·miz·bê·aḥ.
הַמִּזְבֵּֽחַ׃
of the altar
Noun
853 [e]   31
wə·’eṯ-   31
וְאֶת־   31
and   31
Acc   31
134 [e]
’aḏ·nê
אַדְנֵ֤י
the sockets
Noun
2691 [e]
he·ḥā·ṣêr
הֶֽחָצֵר֙
of the court
Noun
  
 

 
 
 5439 [e]
sā·ḇîḇ,
סָבִ֔יב
around
Subst
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
134 [e]
’aḏ·nê
אַדְנֵ֖י
the sockets
Noun
8179 [e]
ša·‘ar
שַׁ֣עַר
of the gate
Noun
  
 

 
 
 2691 [e]
he·ḥā·ṣêr;
הֶחָצֵ֑ר
court
Noun
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵ֨ת
and
Acc
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
Noun
3489 [e]
yiṯ·ḏōṯ
יִתְדֹ֧ת
the pins
Noun
  
 

 
 
 4908 [e]
ham·miš·kān
הַמִּשְׁכָּ֛ן
of the tabernacle
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
Noun
3489 [e]
yiṯ·ḏōṯ
יִתְדֹ֥ת
the pins
Noun
2691 [e]
he·ḥā·ṣêr
הֶחָצֵ֖ר
of the court
Noun
  
 
.
 
 
 5439 [e]
sā·ḇîḇ.
סָבִֽיב׃
around
Subst
Interlinear Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries


Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub

Exodus 37
Top of Page
Top of Page