Ezra 8
Interlinear Bible
The Exiles who Returned with Ezra
428 [e]   1
wə·’êl·leh   1
וְאֵ֛לֶּה   1
and These [are]   1
Pro   1
7218 [e]
rā·šê
רָאשֵׁ֥י
now the chief
Noun
  
 

 
 
 1 [e]
’ă·ḇō·ṯê·hem
אֲבֹתֵיהֶ֖ם
of their fathers
Noun
3187 [e]
wə·hiṯ·yaḥ·śām;
וְהִתְיַחְשָׂ֑ם
[this is] and the genealogy
Verb
5927 [e]
hā·‘ō·lîm
הָעֹלִ֣ים
of those who went up
Verb
5973 [e]
‘im·mî,
עִמִּ֗י
with
Prep
4438 [e]
bə·mal·ḵūṯ
בְּמַלְכ֛וּת
in the reign
Noun
783 [e]
’ar·taḥ·šast
אַרְתַּחְשַׁ֥סְתְּא
of Artaxerxes
Noun
4428 [e]
ham·me·leḵ
הַמֶּ֖לֶךְ
the king
Noun
  
 
.
 
 
 894 [e]
mib·bā·ḇel.
מִבָּבֶֽל׃
with me from Babylon
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]   2
mib·bə·nê   2
מִבְּנֵ֤י   2
of the sons   2
Noun   2
  
 

 
 
 6372 [e]
p̄î·nə·ḥās
פִֽינְחָס֙
of Phinehas
Noun
1647 [e]
gê·rə·šōm,
גֵּֽרְשֹׁ֔ם
Gershom
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]
mib·bə·nê
מִבְּנֵ֥י
of the sons
Noun
  
 

 
 
 385 [e]
’î·ṯā·mār
אִיתָמָ֖ר
of Ithamar
Noun
  
 

 
 
 1840 [e]
dā·nî·yêl;
דָּנִיֵּ֑אל
Daniel
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]
mib·bə·nê
מִבְּנֵ֥י
of the sons
Noun
  
 

 
 
 1732 [e]
ḏā·wîḏ
דָוִ֖יד
of David
Noun
  
 
.
 
 
 2407 [e]
ḥaṭ·ṭūš.
חַטּֽוּשׁ׃
Hattush
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]   3
mib·bə·nê   3
מִבְּנֵ֣י   3
of the sons   3
Noun   3
  
 

 
 
 7935 [e]
šə·ḵan·yāh,
שְׁכַנְיָ֔ה
of Shechaniah
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]
mib·bə·nê
מִבְּנֵ֥י
[who was] of the sons
Noun
  
 

 
 
 6551 [e]
p̄ar·‘ōš
פַרְעֹ֖שׁ
of Pharosh
Noun
  
 

 
 
 2148 [e]
zə·ḵar·yāh;
זְכַרְיָ֑ה
Zechariah
Noun
5973 [e]
wə·‘im·mōw
וְעִמּ֛וֹ
and with him
Prep
3187 [e]
hiṯ·ya·ḥêś
הִתְיַחֵ֥שׂ
were reckoned by genealogy
Verb
2145 [e]
liz·ḵā·rîm
לִזְכָרִ֖ים
of the males
Noun
3967 [e]
mê·’āh
מֵאָ֥ה
a hundred
Noun
  
 
.
 
 
 2572 [e]
wa·ḥă·miš·šîm.
וַחֲמִשִּֽׁים׃
and fifty
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]   4
mib·bə·nê   4
מִבְּנֵי֙   4
of the sons   4
Noun   4
  
pa·ḥaṯ
פַּחַ֣ת
 - 
 
  
 

 
 
 6355 [e]
mō·w·’āḇ,
מוֹאָ֔ב
of Pahath-moab
Noun
454 [e]
’el·yə·hō·w·‘ê·nay
אֶלְיְהֽוֹעֵינַ֖י
Elihoenai
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 2228 [e]
zə·raḥ·yāh;
זְרַֽחְיָ֑ה
of Zerahiah
Noun
5973 [e]
wə·‘im·mōw
וְעִמּ֖וֹ
and with him
Prep
3967 [e]
mā·ṯa·yim
מָאתַ֥יִם
two hundred
Noun
  
 
.
 
 
 2145 [e]
haz·zə·ḵā·rîm.
הַזְּכָרִֽים׃
males
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]   5
mib·bə·nê   5
מִבְּנֵ֥י   5
of the sons   5
Noun   5
  
 

 
 
 7935 [e]
šə·ḵan·yāh
שְׁכַנְיָ֖ה
of Shechaniah
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 3166 [e]
ya·ḥă·zî·’êl;
יַחֲזִיאֵ֑ל
of Jahaziel
Noun
5973 [e]
wə·‘im·mōw
וְעִמּ֕וֹ
and with him
Prep
7969 [e]
šə·lōš
שְׁלֹ֥שׁ
three
Noun
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Noun
  
 
.
 
 
 2145 [e]
haz·zə·ḵā·rîm.
הַזְּכָרִֽים׃
males
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]   6
ū·mib·bə·nê   6
וּמִבְּנֵ֣י   6
and the son   6
Noun   6
  
 

 
 
 5720 [e]
‘ā·ḏîn,
עָדִ֔ין
also of Adin
Noun
5651 [e]
‘e·ḇeḏ
עֶ֖בֶד
Ebed
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
3129 [e]
yō·w·nā·ṯān;
יוֹנָתָ֑ן
of Jonathan
Noun
5973 [e]
wə·‘im·mōw
וְעִמּ֖וֹ
and with him
Prep
2572 [e]
ḥă·miš·šîm
חֲמִשִּׁ֥ים
fifty
Noun
  
 
.
 
 
 2145 [e]
haz·zə·ḵā·rîm.
הַזְּכָרִֽים׃
males
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]   7
ū·mib·bə·nê   7
וּמִבְּנֵ֣י   7
and the son   7
Noun   7
  
 

 
 
 5867 [e]
‘ê·lām,
עֵילָ֔ם
of Elam
Noun
3470 [e]
yə·ša‘·yāh
יְשַֽׁעְיָ֖ה
Jeshaiah
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 6271 [e]
‘ă·ṯal·yāh;
עֲתַלְיָ֑ה
of Athaliah
Noun
5973 [e]
wə·‘im·mōw
וְעִמּ֖וֹ
and with him
Prep
7657 [e]
šiḇ·‘îm
שִׁבְעִ֥ים
seventy
Noun
  
 
.
 
 
 2145 [e]
haz·zə·ḵā·rîm.
הַזְּכָרִֽים׃
males
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]   8
ū·mib·bə·nê   8
וּמִבְּנֵ֣י   8
and the son   8
Noun   8
  
 

 
 
 8203 [e]
šə·p̄aṭ·yāh,
שְׁפַטְיָ֔ה
of Shephatiah
Noun
2069 [e]
zə·ḇaḏ·yāh
זְבַדְיָ֖ה
Zebadiah
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 4317 [e]
mî·ḵā·’êl;
מִֽיכָאֵ֑ל
of Michael
Noun
5973 [e]
wə·‘im·mōw
וְעִמּ֖וֹ
and with him
Prep
8084 [e]
šə·mō·nîm
שְׁמֹנִ֥ים
eighty
Adj
  
 
.
 
 
 2145 [e]
haz·zə·ḵā·rîm.
הַזְּכָרִֽים׃
males
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]   9
mib·bə·nê   9
מִבְּנֵ֣י   9
of the sons   9
Noun   9
  
 

 
 
 3097 [e]
yō·w·’āḇ,
יוֹאָ֔ב
of Joab
Noun
5662 [e]
‘ō·ḇaḏ·yāh
עֹבַדְיָ֖ה
Obadiah
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 3171 [e]
yə·ḥî·’êl;
יְחִיאֵ֑ל
of Jehiel
Noun
5973 [e]
wə·‘im·mōw
וְעִמּ֕וֹ
and with him
Prep
3967 [e]
mā·ṯa·yim
מָאתַ֛יִם
two hundred
Noun
8083 [e]
ū·šə·mō·nāh
וּשְׁמֹנָ֥ה
and eight
Noun
6240 [e]
‘ā·śār
עָשָׂ֖ר
and ten
Noun
  
 
.
 
 
 2145 [e]
haz·zə·ḵā·rîm.
הַזְּכָרִֽים׃
males
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]   10
ū·mib·bə·nê   10
וּמִבְּנֵ֥י   10
and the son   10
Noun   10
  
 

 
 
 8019 [e]
šə·lō·w·mîṯ
שְׁלוֹמִ֖ית
of Shelomith
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 3131 [e]
yō·w·sip̄·yāh;
יוֹסִפְיָ֑ה
of Josiphiah
Noun
5973 [e]
wə·‘im·mōw
וְעִמּ֕וֹ
and with him
Prep
3967 [e]
mê·’āh
מֵאָ֥ה
a hundred
Noun
8346 [e]
wə·šiš·šîm
וְשִׁשִּׁ֖ים
and sixty
Noun
  
 
.
 
 
 2145 [e]
haz·zə·ḵā·rîm.
הַזְּכָרִֽים׃
males
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]   11
ū·mib·bə·nê   11
וּמִבְּנֵ֣י   11
and the son   11
Noun   11
  
 

 
 
 893 [e]
ḇê·ḇay,
בֵבַ֔י
of Bebai
Noun
2148 [e]
zə·ḵar·yāh
זְכַרְיָ֖ה
Zechariah
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 893 [e]
bê·ḇāy;
בֵּבָ֑י
of Bebai
Noun
5973 [e]
wə·‘im·mōw
וְעִמּ֕וֹ
and with him
Prep
6242 [e]
‘eś·rîm
עֶשְׂרִ֥ים
twenty
Noun
8083 [e]
ū·šə·mō·nāh
וּשְׁמֹנָ֖ה
and eight
Noun
  
 
.
 
 
 2145 [e]
haz·zə·ḵā·rîm.
הַזְּכָרִֽים׃
males
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]   12
ū·mib·bə·nê   12
וּמִבְּנֵ֣י   12
and the son   12
Noun   12
  
 

 
 
 5803 [e]
‘az·gāḏ,
עַזְגָּ֔ד
of Azgad
Noun
3110 [e]
yō·w·ḥā·nān
יוֹחָנָ֖ן
Johanan
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 6997 [e]
haq·qā·ṭān;
הַקָּטָ֑ן
of Hakkatan
Noun
5973 [e]
wə·‘im·mōw
וְעִמּ֕וֹ
and with him
Prep
3967 [e]
mê·’āh
מֵאָ֥ה
a hundred
Noun
6235 [e]
wa·‘ă·śā·rāh
וַעֲשָׂרָ֖ה
and ten
Noun
  
 
.
 
 
 2145 [e]
haz·zə·ḵā·rîm.
הַזְּכָרִֽים׃
males
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]   13
ū·mib·bə·nê   13
וּמִבְּנֵ֣י   13
and of the sons   13
Noun   13
  
 

 
 
 140 [e]
’ă·ḏō·nî·qām
אֲדֹנִיקָם֮
of Adonikam
Noun
314 [e]
’a·ḥă·rō·nîm
אַחֲרֹנִים֒
of the last
Adj
  
 

 
 
 428 [e]
wə·’êl·leh
וְאֵ֣לֶּה
and these
Pro
8034 [e]
šə·mō·w·ṯām,
שְׁמוֹתָ֔ם
whose names [are]
Noun
  
 

 
 
 467 [e]
’ĕ·lî·p̄e·leṭ
אֱלִיפֶ֖לֶט
Eliphelet
Noun
  
 

 
 
 3273 [e]
yə·‘î·’êl
יְעִיאֵ֣ל
Jeiel
Noun
  
 

 
 
 8098 [e]
ū·šə·ma‘·yāh;
וּֽשְׁמַעְיָ֑ה
and Shemaiah
Noun
5973 [e]
wə·‘im·mā·hem
וְעִמָּהֶ֖ם
and with them
Prep
8346 [e]
šiš·šîm
שִׁשִּׁ֥ים
sixty
Noun
  
 
.
 
 
 2145 [e]
haz·zə·ḵā·rîm.
הַזְּכָרִֽים׃
males
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]   14
ū·mib·bə·nê   14
וּמִבְּנֵ֥י   14
and of the sons   14
Noun   14
  
 

 
 
 902 [e]
ḇiḡ·way
בִגְוַ֖י
of Bigvai
Noun
  
 

 
 
 5793 [e]
‘ū·ṯay
עוּתַ֣י
Uthai
Noun
  
[wə·zā·ḇūḏ
[וְזָבוּד
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
  
 

 
 
 2072 [e]
(wə·zak·kūr;
(וְזַכּ֑וּר
Zabbud
Noun
  
q)
ק)
 - 
 
5973 [e]
wə·‘im·mōw
וְעִמּ֖וֹ
and with them
Prep
7657 [e]
šiḇ·‘îm
שִׁבְעִ֥ים
seventy
Noun
  
 
.
 
 
 2145 [e]
haz·zə·ḵā·rîm.
הַזְּכָרִֽים׃
males
Noun
  

פ
 - 
 
Ezra Sends for Levites
6908 [e]   15
wā·’eq·bə·ṣêm,   15
וָֽאֶקְבְּצֵ֗ם   15
And I gathered them together   15
Verb   15
413 [e]
’el-
אֶל־
unto
Prep
5104 [e]
han·nā·hār
הַנָּהָר֙
the river
Noun
935 [e]
hab·bā
הַבָּ֣א
that runs
Verb
413 [e]
’el-
אֶֽל־
unto
Prep
  
 

 
 
 163 [e]
’a·hă·wā,
אַהֲוָ֔א
Ahava
Noun
2583 [e]
wan·na·ḥă·neh
וַנַּחֲנֶ֥ה
and stayed we in tents
Verb
8033 [e]
šām
שָׁ֖ם
there
Adv
  
 

 
 
 3117 [e]
yā·mîm
יָמִ֣ים
days
Noun
7969 [e]
šə·lō·šāh;
שְׁלֹשָׁ֑ה
three
Noun
995 [e]
wā·’ā·ḇî·nāh
וָאָבִ֤ינָה
and I viewed
Verb
  
 

 
 
 5971 [e]
ḇā·‘ām
בָעָם֙
the people
Noun
  
 

 
 
 3548 [e]
ū·ḇak·kō·hă·nîm,
וּבַכֹּ֣הֲנִ֔ים
and the priests
Noun
1121 [e]
ū·mib·bə·nê
וּמִבְּנֵ֥י
and of the sons
Noun
  
 
.
 
 
 3878 [e]
lê·wî
לֵוִ֖י
of Levi
Noun
3808 [e]
lō-
לֹא־
none
Adv
4672 [e]
mā·ṣā·ṯî
מָצָ֥אתִי
found
Verb
  
 
.
 
 
 8033 [e]
šām.
שָֽׁם׃
there
Adv
7971 [e]   16
wā·’eš·lə·ḥāh   16
וָאֶשְׁלְחָ֡ה   16
Then sent   16
Verb   16
  
 

 
 
 461 [e]
le·’ĕ·lî·‘e·zer
לֶאֱלִיעֶ֡זֶר
for Eliezer
Noun
  
 

 
 
 740 [e]
la·’ă·rî·’êl
לַאֲרִיאֵ֡ל
for Ariel
Noun
  
 

 
 
 8098 [e]
liš·ma‘·yāh
לִֽ֠שְׁמַעְיָה
for Shemaiah
Noun
  
 

 
 
 494 [e]
ū·lə·’el·nā·ṯān
וּלְאֶלְנָתָ֨ן
for Elnathan
Noun
  
 

 
 
 3402 [e]
ū·lə·yā·rîḇ
וּלְיָרִ֜יב
for Jarib
Noun
  
 

 
 
 494 [e]
ū·lə·’el·nā·ṯān
וּלְאֶלְנָתָ֧ן
for Elnathan
Noun
  
 

 
 
 5416 [e]
ū·lə·nā·ṯān
וּלְנָתָ֛ן
for Nathan
Noun
  
 

 
 
 2148 [e]
wə·liz·ḵar·yāh
וְלִזְכַרְיָ֥ה
and for Zechariah
Noun
  
 

 
 
 4918 [e]
wə·lim·šul·lām
וְלִמְשֻׁלָּ֖ם
and for Meshullam
Noun
  
 

 
 
 7218 [e]
rā·šîm;
רָאשִׁ֑ים
chief men
Noun
  
 

 
 
 3114 [e]
ū·lə·yō·w·yā·rîḇ
וּלְיוֹיָרִ֥יב
also for Joiarib
Noun
  
 

 
 
 494 [e]
ū·lə·’el·nā·ṯān
וּלְאֶלְנָתָ֖ן
for Elnathan
Noun
  
 
.
 
 
 995 [e]
mə·ḇî·nîm
מְבִינִֽים׃
men of understanding
Verb
     17
[wā·’ō·w·ṣi·’āh   17
[וָאֹוצִאָה   17
 -    17
    17
  
ḵ]
כ]
 - 
 
3318 [e]
(wā·’ă·ṣaw·weh
(וָאֲצַוֶּ֤ה
I sent
Verb
  
q)
ק)
 - 
 
853 [e]
’ō·w·ṯām
אוֹתָם֙
 - 
Acc
5921 [e]
‘al-
עַל־
to
Prep
112 [e]
’id·dōw
אִדּ֣וֹ
Iddo
Noun
7218 [e]
hā·rōš,
הָרֹ֔אשׁ
the chief
Noun
  
 

 
 
 3703 [e]
bə·ḵā·sip̄·yā
בְּכָסִפְיָ֖א
Casiphia
Noun
4725 [e]
ham·mā·qō·wm;
הַמָּק֑וֹם
at the place
Noun
7760 [e]
wā·’ā·śî·māh
וָאָשִׂימָה֩
and I told
Verb
6310 [e]
bə·p̄î·hem
בְּפִיהֶ֨ם
according them
Noun
1697 [e]
də·ḇā·rîm
דְּבָרִ֜ים
what
Noun
1696 [e]
lə·ḏab·bêr
לְ֠דַבֵּר
to say
Verb
413 [e]
’el-
אֶל־
unto
Prep
  
 

 
 
 112 [e]
’id·dōw
אִדּ֨וֹ
Iddo
Noun
251 [e]
’ā·ḥîw
אָחִ֤יו
to his brothers
Noun
  
[han·nə·ṯū·nîm
[הַנְּתוּנִים
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
  
 

 
 
 5411 [e]
(han·nə·ṯî·nîm
(הַנְּתִינִים֙
the Nethinims
Noun
  
q)
ק)
 - 
 
  
 

 
 
 3703 [e]
bə·ḵā·sip̄·yā
בְּכָסִפְיָ֣א
Casiphia
Noun
4725 [e]
ham·mā·qō·wm,
הַמָּק֔וֹם
at the place
Noun
935 [e]
lə·hā·ḇî-
לְהָֽבִיא־
that they should bring
Verb
  
lā·nū
לָ֥נוּ
to us
Prep
8334 [e]
mə·šā·rə·ṯîm
מְשָׁרְתִ֖ים
ministers
Verb
1004 [e]
lə·ḇêṯ
לְבֵ֥ית
to us for the house
Noun
  
 
.
 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hê·nū.
אֱלֹהֵֽינוּ׃
of our God
Noun
935 [e]   18
way·yā·ḇî’·’ū   18
וַיָּבִ֨יאּוּ   18
they brought   18
Verb   18
  
lā·nū
לָ֜נוּ
to
Prep
3027 [e]
kə·yaḏ-
כְּיַד־
hand
Noun
430 [e]
’ĕ·lō·hê·nū
אֱלֹהֵ֨ינוּ
of our God
Noun
2896 [e]
haṭ·ṭō·w·ḇāh
הַטּוֹבָ֤ה
by the good
Adj
5921 [e]
‘ā·lê·nū
עָלֵ֙ינוּ֙
on us
Prep
376 [e]
’îš
אִ֣ישׁ
a man
Noun
  
 

 
 
 7922 [e]
śe·ḵel,
שֶׂ֔כֶל
of understanding
Noun
1121 [e]
mib·bə·nê
מִבְּנֵ֣י
of the sons
Noun
  
 

 
 
 4249 [e]
maḥ·lî,
מַחְלִ֔י
of Mahli
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 3878 [e]
lê·wî
לֵוִ֖י
of Levi
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl;
יִשְׂרָאֵ֑ל
of Israel
Noun
  
 

 
 
 8274 [e]
wə·šê·rê·ḇə·yāh
וְשֵׁרֵֽבְיָ֛ה
and Sherebiah
Noun
1121 [e]
ū·ḇā·nāw
וּבָנָ֥יו
and with his sons
Noun
  
 

 
 
 251 [e]
wə·’e·ḥāw
וְאֶחָ֖יו
and his brothers
Noun
8083 [e]
šə·mō·nāh
שְׁמֹנָ֥ה
eight
Noun
  
 

 
 
 6240 [e]
‘ā·śār.
עָשָֽׂר׃
and ten
Noun
853 [e]   19
wə·’eṯ-   19
וְאֶת־   19
and   19
Acc   19
  
 

 
 
 2811 [e]
ḥă·šaḇ·yāh,
חֲשַׁבְיָ֔ה
Hashabiah
Noun
854 [e]
wə·’it·tōw
וְאִתּ֥וֹ
and with him
Prep
3470 [e]
yə·ša‘·yāh
יְשַֽׁעְיָ֖ה
Jeshaiah
Noun
1121 [e]
mib·bə·nê
מִבְּנֵ֣י
of the sons
Noun
  
 

 
 
 4847 [e]
mə·rā·rî;
מְרָרִ֑י
of Merari
Noun
251 [e]
’e·ḥāw
אֶחָ֥יו
his brothers
Noun
  
 

 
 
 1121 [e]
ū·ḇə·nê·hem
וּבְנֵיהֶ֖ם
and their sons
Noun
  
 

 
 
 6242 [e]
‘eś·rîm.
עֶשְׂרִֽים׃
twenty
Noun
  
 
.
 
 
   
s
ס
 - 
 
4480 [e]   20
ū·min-   20
וּמִן־   20
Also of   20
Prep   20
  
 

 
 
 5411 [e]
han·nə·ṯî·nîm,
הַנְּתִינִ֗ים
the Nethinims
Noun
5414 [e]
šen·nā·ṯan
שֶׁנָּתַ֨ן
had appointed
Verb
1732 [e]
dā·wîḏ
דָּוִ֤יד
David
Noun
8269 [e]
wə·haś·śā·rîm
וְהַשָּׂרִים֙
and the princes
Noun
5656 [e]
la·‘ă·ḇō·ḏaṯ
לַעֲבֹדַ֣ת
for the service
Noun
  
 

 
 
 3881 [e]
hal·wî·yim,
הַלְוִיִּ֔ם
of the Levites
Adj
  
 

 
 
 5411 [e]
nə·ṯî·nîm
נְתִינִ֖ים
Nethinims
Noun
3967 [e]
mā·ṯa·yim
מָאתַ֣יִם
two hundred
Noun
6242 [e]
wə·‘eś·rîm;
וְעֶשְׂרִ֑ים
and twenty
Noun
3605 [e]
kul·lām
כֻּלָּ֖ם
all
Noun
5344 [e]
niq·qə·ḇū
נִקְּב֥וּ
of them were expressed
Verb
  
 
.
 
 
 8034 [e]
ḇə·šê·mō·wṯ.
בְשֵׁמֽוֹת׃
by name
Noun
Fasting for Protection
7121 [e]   21
wā·’eq·rā   21
וָאֶקְרָ֨א   21
Then I proclaimed   21
Verb   21
  
 

 
 
 8033 [e]
šām
שָׁ֥ם
there
Adv
6685 [e]
ṣō·wm
צוֹם֙
a fast
Noun
5921 [e]
‘al-
עַל־
at
Prep
5104 [e]
han·nā·hār
הַנָּהָ֣ר
the river
Noun
  
 

 
 
 163 [e]
’a·hă·wā,
אַהֲוָ֔א
of Ahava
Noun
6031 [e]
lə·hiṯ·‘an·nō·wṯ
לְהִתְעַנּ֖וֹת
that we might afflict ourselves
Verb
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵ֣י
ourselves before
Noun
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hê·nū;
אֱלֹהֵ֑ינוּ
our God
Noun
1245 [e]
lə·ḇaq·qêš
לְבַקֵּ֤שׁ
to seek
Verb
4480 [e]
mim·men·nū
מִמֶּ֙נּוּ֙
of
Prep
1870 [e]
de·reḵ
דֶּ֣רֶךְ
a way him
Noun
3477 [e]
yə·šā·rāh,
יְשָׁרָ֔ה
right
Adj
  
lā·nū
לָ֥נוּ
to
Prep
  
 

 
 
 2945 [e]
ū·lə·ṭap·pê·nū
וּלְטַפֵּ֖נוּ
and for our little ones
Noun
3605 [e]
ū·lə·ḵāl-
וּלְכָל־
for all
Noun
  
 
.
 
 
 7399 [e]
rə·ḵū·šê·nū.
רְכוּשֵֽׁנוּ׃
our possessions
Noun
3588 [e]   22
   22
כִּ֣י   22
for   22
Conj   22
954 [e]
ḇō·šə·tî,
בֹ֗שְׁתִּי
I was ashamed
Verb
7592 [e]
liš·’ō·wl
לִשְׁא֤וֹל
to request
Verb
4480 [e]
min-
מִן־
of
Prep
4428 [e]
ham·me·leḵ
הַמֶּ֙לֶךְ֙
the king
Noun
2428 [e]
ḥa·yil
חַ֣יִל
a band of soldiers
Noun
6571 [e]
ū·p̄ā·rā·šîm,
וּפָרָשִׁ֔ים
and horsemen
Noun
5826 [e]
lə·‘ā·zə·rê·nū
לְעָזְרֵ֥נוּ
to protect us
Verb
341 [e]
mê·’ō·w·yêḇ
מֵאוֹיֵ֖ב
against the enemy
Noun
  
 

 
 
 1870 [e]
bad·dā·reḵ;
בַּדָּ֑רֶךְ
on the way
Noun
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
because
Conj
559 [e]
’ā·mar·nū
אָמַ֨רְנוּ
we had spoken
Verb
  
 

 
 
 4428 [e]
lam·me·leḵ
לַמֶּ֜לֶךְ
to the king
Noun
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr,
לֵאמֹ֗ר
saying
Verb
3027 [e]
yaḏ-
יַד־
The hand
Noun
430 [e]
’ĕ·lō·hê·nū
אֱלֹהֵ֤ינוּ
of our God
Noun
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
Noun
1245 [e]
mə·ḇaq·šāw
מְבַקְשָׁיו֙
that seek
Verb
2896 [e]
lə·ṭō·w·ḇāh,
לְטוֹבָ֔ה
[is] them for good
Adj
5797 [e]
wə·‘uz·zōw
וְעֻזּ֣וֹ
but his power
Noun
639 [e]
wə·’ap·pōw,
וְאַפּ֔וֹ
and his wrath
Noun
5921 [e]
‘al
עַ֖ל
against
Prep
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
Noun
  
 
.
 
 
 5800 [e]
‘ō·zə·ḇāw.
עֹזְבָֽיו׃
[is] those who forsake
Verb
6684 [e]   23
wan·nā·ṣū·māh   23
וַנָּצ֛וּמָה   23
so we fasted   23
Verb   23
1245 [e]
wan·nə·ḇaq·šāh
וַנְּבַקְשָׁ֥ה
and sought
Verb
430 [e]
mê·’ĕ·lō·hê·nū
מֵאֱלֹהֵ֖ינוּ
our God
Noun
5921 [e]
‘al-
עַל־
for
Prep
  
 

 
 
 2063 [e]
zōṯ;
זֹ֑את
this
Pro
6279 [e]
way·yê·‘ā·ṯêr
וַיֵּעָתֵ֖ר
and he was entreated
Verb
  
 
.
 
 
   
lā·nū.
לָֽנוּ׃
to
Prep
The Priests Guard Offerings
914 [e]   24
wā·’aḇ·dî·lāh   24
וָאַבְדִּ֛ילָה   24
Then I separated   24
Verb   24
8269 [e]
miś·śā·rê
מִשָּׂרֵ֥י
of the leading
Noun
  
 

 
 
 3548 [e]
hak·kō·hă·nîm
הַכֹּהֲנִ֖ים
of the priests
Noun
8147 [e]
šə·nêm
שְׁנֵ֣ים
two
Noun
6240 [e]
‘ā·śār;
עָשָׂ֑ר
and ten
Noun
  
 

 
 
 8274 [e]
lə·šê·rê·ḇə·yāh
לְשֵׁרֵֽבְיָ֣ה
Sherebiah
Noun
  
 

 
 
 2811 [e]
ḥă·šaḇ·yāh,
חֲשַׁבְיָ֔ה
Hashabiah
Noun
5973 [e]
wə·‘im·mā·hem
וְעִמָּהֶ֥ם
and with
Prep
251 [e]
mê·’ă·ḥê·hem
מֵאֲחֵיהֶ֖ם
of their brothers
Noun
  
 
.
 
 
 6235 [e]
‘ă·śā·rāh.
עֲשָׂרָֽה׃
ten
Noun
     25
[wā·’eš·qō·w·lāh   25
[וָאֶשְׁקֹולָה   25
 -    25
    25
  
ḵ]
כ]
 - 
 
8254 [e]
(wā·’eš·qo·lāh
(וָאֶשְׁקֳלָ֣ה
weighed
Verb
  
q)
ק)
 - 
 
1992 [e]
lā·hem,
לָהֶ֔ם
like
Pro
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 3701 [e]
hak·ke·sep̄
הַכֶּ֥סֶף
to them the silver
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 2091 [e]
haz·zā·hāḇ
הַזָּהָ֖ב
the gold
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 3627 [e]
hak·kê·lîm;
הַכֵּלִ֑ים
the vessels
Noun
8641 [e]
tə·rū·maṯ
תְּרוּמַ֣ת
[even] the offering
Noun
1004 [e]
bêṯ-
בֵּית־
for the house
Noun
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hê·nū,
אֱלֹהֵ֗ינוּ
of our God
Noun
  
 
.
 
 
 7311 [e]
ha·hê·rî·mū
הַהֵרִ֙ימוּ֙
had offered
Verb
  
 

 
 
 4428 [e]
ham·me·leḵ
הַמֶּ֙לֶךְ֙
that the king
Noun
  
 

 
 
 3289 [e]
wə·yō·‘ă·ṣāw
וְיֹעֲצָ֣יו
and his counselors
Verb
  
 

 
 
 8269 [e]
wə·śā·rāw,
וְשָׂרָ֔יו
and his lords
Noun
3605 [e]
wə·ḵāl
וְכָל־
and all
Noun
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֖ל
Israel
Noun
  
 

 
 
 4672 [e]
han·nim·ṣā·’îm.
הַנִּמְצָאִֽים׃
[there] present
Verb
8254 [e]   26
wā·’eš·qă·lāh   26
וָאֶשְׁקֲלָ֨ה   26
and I even weighed   26
Verb   26
5921 [e]
‘al-
עַל־
to them
Prep
3027 [e]
yā·ḏām
יָדָ֜ם
hand
Noun
  
 

 
 
 3701 [e]
ke·sep̄,
כֶּ֗סֶף
of silver
Noun
3603 [e]
kik·kā·rîm
כִּכָּרִים֙
talents
Noun
8337 [e]
šêš-
שֵֽׁשׁ־
six
Noun
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֣וֹת
hundred
Noun
2572 [e]
wa·ḥă·miš·šîm,
וַחֲמִשִּׁ֔ים
and fifty
Noun
3627 [e]
ū·ḵə·lê-
וּכְלֵי־
and vessels
Noun
3701 [e]
ḵe·sep̄
כֶ֥סֶף
silver
Noun
3967 [e]
mê·’āh
מֵאָ֖ה
a hundred
Noun
  
 

 
 
 3603 [e]
lə·ḵik·kā·rîm;
לְכִכָּרִ֑ים
talents
Noun
2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָ֖ב
of gold
Noun
3967 [e]
mê·’āh
מֵאָ֥ה
a hundred
Noun
  
 

 
 
 3603 [e]
ḵik·kār.
כִכָּֽר׃
talents
Noun
3713 [e]   27
ū·ḵə·p̄ō·rê   27
וּכְפֹרֵ֤י   27
and basins   27
Noun   27
  
 

 
 
 2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָב֙
of gold
Noun
6242 [e]
‘eś·rîm,
עֶשְׂרִ֔ים
Also twenty
Noun
  
 

 
 
 150 [e]
la·’ă·ḏar·ḵō·nîm
לַאֲדַרְכֹנִ֖ים
drams
Noun
505 [e]
’ā·lep̄;
אָ֑לֶף
of a thousand
Noun
3627 [e]
ū·ḵə·lê
וּכְלֵ֨י
and vessels
Noun
  
 

 
 
 5178 [e]
nə·ḥō·šeṯ
נְחֹ֜שֶׁת
copper
Noun
6668 [e]
muṣ·hāḇ
מֻצְהָ֤ב
shiny
Verb
2896 [e]
ṭō·w·ḇāh
טוֹבָה֙
of fine
Adj
8147 [e]
šə·na·yim,
שְׁנַ֔יִם
two
Noun
2532 [e]
ḥă·mū·ḏōṯ
חֲמוּדֹ֖ת
precious
Noun
  
 
.
 
 
 2091 [e]
kaz·zā·hāḇ.
כַּזָּהָֽב׃
as gold
Noun
559 [e]   28
wā·’ō·mə·rāh   28
וָאֹמְרָ֣ה   28
And I said   28
Verb   28
413 [e]
’ă·lê·hem,
אֲלֵהֶ֗ם
unto them
Prep
859 [e]
’at·tem
אַתֶּ֥ם
you
Pro
6944 [e]
qō·ḏeš
קֹ֙דֶשׁ֙
[are] holy
Noun
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh,
לַיהוָ֔ה
to the LORD
Noun
3627 [e]
wə·hak·kê·lîm
וְהַכֵּלִ֖ים
and the vessels [are]
Noun
6944 [e]
qō·ḏeš;
קֹ֑דֶשׁ
holy
Noun
3701 [e]
wə·hak·ke·sep̄
וְהַכֶּ֤סֶף
and the silver
Noun
2091 [e]
wə·haz·zā·hāḇ
וְהַזָּהָב֙
and the gold [are]
Noun
5071 [e]
nə·ḏā·ḇāh,
נְדָבָ֔ה
a freewill offering
Noun
3068 [e]
Yah·weh
לַיהוָ֖ה
to the LORD
Noun
430 [e]
’ĕ·lō·hê
אֱלֹהֵ֥י
God
Noun
  
 
.
 
 
 1 [e]
’ă·ḇō·ṯê·ḵem.
אֲבֹתֵיכֶֽם׃
of your fathers
Noun
8245 [e]   29
šiq·ḏū   29
שִׁקְד֣וּ   29
Watch   29
Verb   29
8104 [e]
wə·šim·rū,
וְשִׁמְר֗וּ
you and keep
Verb
5704 [e]
‘aḏ-
עַֽד־
until
Prep
8254 [e]
tiš·qə·lū
תִּשְׁקְל֡וּ
[them] you weigh
Verb
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵי֩
[them] before
Noun
8269 [e]
śā·rê
שָׂרֵ֨י
the chief
Noun
3548 [e]
hak·kō·hă·nîm
הַכֹּהֲנִ֧ים
of the priests
Noun
  
 

 
 
 3881 [e]
wə·hal·wî·yim
וְהַלְוִיִּ֛ם
and the Levites
Adj
8269 [e]
wə·śā·rê-
וְשָׂרֵֽי־
and chief
Noun
1 [e]
hā·’ā·ḇō·wṯ
הָאָב֥וֹת
of the fathers
Noun
  
 

 
 
 3478 [e]
lə·yiś·rā·’êl
לְיִשְׂרָאֵ֖ל
of Israel
Noun
  
 

 
 
 3389 [e]
bî·rū·šā·lim;
בִּירוּשָׁלִָ֑ם
at Jerusalem
Noun
3957 [e]
hal·liš·ḵō·wṯ
הַלִּשְׁכ֖וֹת
in the chambers
Noun
1004 [e]
bêṯ
בֵּ֥ית
of the house
Noun
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
יְהוָֽה׃
of the LORD
Noun
6901 [e]   30
wə·qib·bə·lū   30
וְקִבְּלוּ֙   30
so took   30
Verb   30
3548 [e]
hak·kō·hă·nîm
הַכֹּהֲנִ֣ים
the priests
Noun
3881 [e]
wə·hal·wî·yim,
וְהַלְוִיִּ֔ם
and the Levites
Adj
4948 [e]
miš·qal
מִשְׁקַ֛ל
the weight
Noun
  
 

 
 
 3701 [e]
hak·ke·sep̄
הַכֶּ֥סֶף
of the silver
Noun
  
 

 
 
 2091 [e]
wə·haz·zā·hāḇ
וְהַזָּהָ֖ב
and the gold
Noun
  
 

 
 
 3627 [e]
wə·hak·kê·lîm;
וְהַכֵּלִ֑ים
and the vessels
Noun
935 [e]
lə·hā·ḇî
לְהָבִ֥יא
to bring
Verb
3389 [e]
lî·rū·šā·lim
לִירוּשָׁלִַ֖ם
[them] to Jerusalem
Noun
1004 [e]
lə·ḇêṯ
לְבֵ֥ית
to the house
Noun
  
 
.
 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hê·nū.
אֱלֹהֵֽינוּ׃
of our God
Noun
  

פ
 - 
 
5265 [e]   31
wan·nis·‘āh   31
וַֽנִּסְעָ֞ה   31
Then we departed   31
Verb   31
5104 [e]
min·nə·har
מִנְּהַ֣ר
from the river
Noun
163 [e]
’a·hă·wā,
אַֽהֲוָ֗א
of Ahava
Noun
8147 [e]
biš·nêm
בִּשְׁנֵ֤ים
on the twelfth
Noun
6240 [e]
‘ā·śār
עָשָׂר֙
.. .. .. [day]
Noun
  
 

 
 
 2320 [e]
la·ḥō·ḏeš
לַחֹ֣דֶשׁ
of the month
Noun
7223 [e]
hā·ri·šō·wn,
הָרִאשׁ֔וֹן
first
Adj
1980 [e]
lā·le·ḵeṯ
לָלֶ֖כֶת
to go
Verb
  
 

 
 
 3389 [e]
yə·rū·šā·lim;
יְרוּשָׁלִָ֑ם
to Jerusalem
Noun
3027 [e]
wə·yaḏ-
וְיַד־
and the hand
Noun
430 [e]
’ĕ·lō·hê·nū
אֱלֹהֵ֙ינוּ֙
of our God
Noun
1961 [e]
hā·yə·ṯāh
הָיְתָ֣ה
was
Verb
5921 [e]
‘ā·lê·nū,
עָלֵ֔ינוּ
on us
Prep
5337 [e]
way·yaṣ·ṣî·lê·nū,
וַיַּ֨צִּילֵ֔נוּ
and He delivered us
Verb
3709 [e]
mik·kap̄
מִכַּ֥ף
from the hand
Noun
  
 

 
 
 341 [e]
’ō·w·yêḇ
אוֹיֵ֛ב
of the enemy
Noun
693 [e]
wə·’ō·w·rêḇ
וְאוֹרֵ֖ב
and of such as lay in wait
Verb
5921 [e]
‘al-
עַל־
by
Prep
  
 
.
 
 
 1870 [e]
had·dā·reḵ.
הַדָּֽרֶךְ׃
the way
Noun
935 [e]   32
wan·nā·ḇō·w   32
וַנָּב֖וֹא   32
And we came   32
Verb   32
  
 

 
 
 3389 [e]
yə·rū·šā·lim;
יְרוּשָׁלִָ֑ם
to Jerusalem
Noun
3427 [e]
wan·nê·šeḇ
וַנֵּ֥שֶׁב
and stayed
Verb
8033 [e]
šām
שָׁ֖ם
there
Adv
3117 [e]
yā·mîm
יָמִ֥ים
days
Noun
  
 
.
 
 
 7969 [e]
šə·lō·šāh.
שְׁלֹשָֽׁה׃
three
Noun
Treasure Placed in the Temple
3117 [e]   33
ū·ḇay·yō·wm   33
וּבַיּ֣וֹם   33
and day   33
Noun   33
7243 [e]
hā·rə·ḇî·‘î
הָרְבִיעִ֡י
Now on the fourth
Adj
8254 [e]
niš·qal
נִשְׁקַ֣ל
weighed
Verb
3701 [e]
hak·ke·sep̄
הַכֶּסֶף֩
was the silver
Noun
2091 [e]
wə·haz·zā·hāḇ
וְהַזָּהָ֨ב
and the gold
Noun
3627 [e]
wə·hak·kê·lîm
וְהַכֵּלִ֜ים
and the vessels
Noun
1004 [e]
bə·ḇêṯ
בְּבֵ֣ית
in the house
Noun
430 [e]
’ĕ·lō·hê·nū,
אֱלֹהֵ֗ינוּ
of our God
Noun
5921 [e]
‘al
עַ֠ל
by
Prep
3027 [e]
yaḏ-
יַד־
the hand
Noun
4822 [e]
mə·rê·mō·wṯ
מְרֵמ֤וֹת
of Meremoth
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
223 [e]
’ū·rî·yāh
אֽוּרִיָּה֙
of Uriah
Noun
  
 

 
 
 3548 [e]
hak·kō·hên,
הַכֹּהֵ֔ן
the priest
Noun
5973 [e]
wə·‘im·mōw
וְעִמּ֖וֹ
and with [was]
Prep
499 [e]
’el·‘ā·zār
אֶלְעָזָ֣ר
him Eleazar
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 6372 [e]
pî·nə·ḥās;
פִּֽינְחָ֑ס
of Phinehas
Noun
5973 [e]
wə·‘im·mā·hem
וְעִמָּהֶ֞ם
and with [was]
Prep
3107 [e]
yō·w·zā·ḇāḏ
יוֹזָבָ֧ד
them Jozabad
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 3442 [e]
yê·šū·a‘
יֵשׁ֛וּעַ
of Jeshuah
Noun
5129 [e]
wə·nō·w·‘aḏ·yāh
וְנֽוֹעַדְיָ֥ה
and Noadiah
Noun
1121 [e]
ḇen-
בֶן־
the son
Noun
  
 

 
 
 1131 [e]
bin·nui
בִּנּ֖וּי
of Binnui
Noun
  
 

 
 
 3881 [e]
hal·wî·yim.
הַלְוִיִּֽם׃
Levites
Adj
4557 [e]   34
bə·mis·pār   34
בְּמִסְפָּ֥ר   34
By number   34
Noun   34
4948 [e]
bə·miš·qāl
בְּמִשְׁקָ֖ל
by weight
Noun
  
 

 
 
 3605 [e]
lak·kōl;
לַכֹּ֑ל
of every one
Noun
3789 [e]
way·yik·kā·ṯêḇ
וַיִּכָּתֵ֥ב
and was written
Verb
3605 [e]
kāl-
כָּֽל־
all
Noun
4948 [e]
ham·miš·qāl
הַמִּשְׁקָ֖ל
the weight
Noun
6256 [e]
bā·‘êṯ
בָּעֵ֥ת
at that time
Noun
  
 
.
 
 
 1931 [e]
ha·hî.
הַהִֽיא׃
at that
Pro
  

פ
 - 
 
935 [e]   35
hab·bā·’îm   35
הַ֠בָּאִים   35
that came   35
Verb   35
  
 

 
 
 7628 [e]
mê·haš·šə·ḇî
מֵֽהַשְּׁבִ֨י
from the captivity
Noun
1121 [e]
ḇə·nê-
בְנֵֽי־
[Also] the children
Noun
  
 

 
 
 1473 [e]
hag·gō·w·lāh
הַגּוֹלָ֜ה
of those who had been carried away
Noun
7126 [e]
hiq·rî·ḇū
הִקְרִ֥יבוּ
offered
Verb
5930 [e]
‘ō·lō·wṯ
עֹל֣וֹת ׀
burnt offerings
Noun
430 [e]
lê·lō·hê
לֵאלֹהֵ֣י
to the God
Noun
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֗ל
of Israel
Noun
6499 [e]
pā·rîm
פָּרִ֨ים
bulls
Noun
8147 [e]
šə·nêm-
שְׁנֵים־
two
Noun
6240 [e]
‘ā·śār
עָשָׂ֤ר
and ten
Noun
5921 [e]
‘al-
עַל־
for
Prep
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
Noun
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵל֙
Israel
Noun
  
 

 
 
 352 [e]
’ê·lîm
אֵילִ֣ים ׀
rams
Noun
8673 [e]
tiš·‘îm
תִּשְׁעִ֣ים
ninety
Noun
8337 [e]
wə·šiš·šāh,
וְשִׁשָּׁ֗ה
and six
Noun
  
 

 
 
 3532 [e]
kə·ḇā·śîm
כְּבָשִׂים֙
lambs
Noun
7657 [e]
šiḇ·‘îm
שִׁבְעִ֣ים
seventy
Noun
7651 [e]
wə·šiḇ·‘āh,
וְשִׁבְעָ֔ה
and seven
Noun
6842 [e]
ṣə·p̄î·rê
צְפִירֵ֥י
he goats
Noun
  
 

 
 
 2403 [e]
ḥaṭ·ṭāṯ
חַטָּ֖את
[for] a sin offering
Noun
8147 [e]
šə·nêm
שְׁנֵ֣ים
two
Noun
6240 [e]
‘ā·śār;
עָשָׂ֑ר
and ten
Noun
3605 [e]
hak·kōl
הַכֹּ֖ל
all
Noun
5930 [e]
‘ō·w·lāh
עוֹלָ֥ה
[this was] a burnt offering
Noun
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
לַיהוָֽה׃
to the LORD
Noun
  

פ
 - 
 
5414 [e]   36
way·yit·tə·nū   36
וַֽיִּתְּנ֣וּ ׀   36
And they delivered   36
Verb   36
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
1881 [e]
dā·ṯê
דָּתֵ֣י
commissions
Noun
4428 [e]
ham·me·leḵ,
הַמֶּ֗לֶךְ
of the king
Noun
  
 

 
 
 323 [e]
la·’ă·ḥaš·dar·pə·nê
לַאֲחַשְׁדַּרְפְּנֵי֙
lieutenants
Noun
4428 [e]
ham·me·leḵ,
הַמֶּ֔לֶךְ
of the king
Noun
6346 [e]
ū·p̄a·ḥă·wō·wṯ
וּפַחֲו֖וֹת
and to the governors
Noun
5676 [e]
‘ê·ḇer
עֵ֣בֶר
on this side
Noun
  
 

 
 
 5104 [e]
han·nā·hār;
הַנָּהָ֑ר
the river
Noun
5375 [e]
wə·niś·śə·’ū
וְנִשְּׂא֥וּ
and they furthered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 5971 [e]
hā·‘ām
הָעָ֖ם
the people
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
1004 [e]
bêṯ-
בֵּֽית־
the house
Noun
  
 
.
 
 
 430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm.
הָאֱלֹהִֽים׃
of God
Noun
  
s
ס
 - 
 
Interlinear Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries


Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub

Ezra 7
Top of Page
Top of Page